Geometri

Yaşamın Anlamını Geometride Aramak: Yaşam Çiçeği ve Borromean Halkaları

Pek çok eski kültürde, bazen barındırdıkları mükemmel sadelik bazen de karmaşık simetrileri nedeniyle kutsal olanı simgelediğine inanılan bazı geometrik şekillere hayranlık duyulmuştur. Şekillerde oluşan kalıpların bazı özel anlamlara sahip olduğuna inanılmıştır. Köklerini antik çağlardan alan bu düşünce günümüzde de Kutsal Geometri (Sacred Geometry) adı altında halen etkisini sürdürmektedir. Bu geometrik şekillerden en iyi bilinenlerinden birisi de “Yaşam Çiçeği” (Flower of Life) olarak bilinen aşağıdaki şekildir.

Yaşam Çiçeği

Yaşam Çiçeği

Bu görselin yaratılış döngüsünü temsil ettiği düşünüldüğü için bazı inançlar için derin bir anlam ifade eder. Bütün yaratılış hikâyemizi içinde barındırdığı söylenir. Yaşam Çiçeği sembolünün içinde evrenin tüm sırlarını barındıran gizli bir sembol olduğuna inanılır. Özde aynı olsa da çizimde farklılaşan başka yaşam çiçeği görselleri de vardır. Her birinin de ayrı anlamı olduğu kabul edilir. Bu işin maneviyat kısmı biz bu güzel şeklin barındırdığı geometrik sırlar ile ilgilenelim. Ancak öncesinde kısaca tarihçesine bakalım.

Antik Çağlarda ve Devamında Yaşam Çiçeği

Günümüzde dövmelerde, takılarda ve daha pek çok yerde gördüğümüz bu geometrik yapı, eski Mısır ve Asur süslemelerinde genelde bulunur. Yaşam çiçeği adını sergilediği çiçek benzeri desenden dolayı daha yakın zamanda almıştır. Yaşam Çiçeğinin bilinen en eski tasvirleri Mısır’daki Osiris Tapınağı’nda bulunmuştur.

Leonardo da Vinci’nin de, Yaşam Çiçeğinin formunu ve matematiksel özelliklerini incelediği bilinmektedir.

Yapı, resimde de görebileceğiniz gibi simetrik olarak aralıklı altı üst üste binen çemberlerden oluşur. Bu çemberler daha büyük bir çemberin içine yerleşmiş durumdadır. Her çemberin merkezi, onu çevreleyen aynı çaptaki altı çemberin çevresindedir. Dışta geniş olarak çizilen çember içinde on dokuz küçük çember ve otuz altı dairesel yay barındırır. Bu tasarımı oluşturan alt bileşenleri tamamlandığında saymak gerçekten zordur ve farklı açılardan bakıldığında şekil farklı bir biçimde göze gözükür. Çiziminin nasıl yapıldığını merak ederseniz videoya göz atabilirsiniz.

Yaşam Çiçeği Çizimi

Şeklin çizimi için ilk olarak bir çember çizilir. Daha sonra bu çemberin çevresi üzerinde bir noktaya pergelin ucunu koyup başka bir eş çember çizilir. Sonrasında iki çemberin kesiştiği yere pergelin ucunu koyup aynı çapta bir çember daha çizilir. Ve bu biçimde çizime 19 çembere ulaşana kadar devam edilir. Daha sonra da en dışa büyük bir çember çizilmelidir. 

Borromean Halkaları

Çemberler Kutsal Geometri ile ilgili olan görsellerde karşımıza çok sık çıkar. Kutsal olarak kabul edilen şekillerden bir diğeri de Borromean halkalarıdır.

Bu halkaların kağıt üzerinde çiziminde iki özdeş çemberin kesişim noktası üçüncü bir özdeş çemberin merkezi biçimindedir. Borromean Halkaları erken Budist sanatında, Viking eserlerinde, Roma mozaiklerinde ve daha pek çok kültürde karşımıza çıkmaktadır. Bu geometrik şekilde üç halka içlerinden biri göz ardı edilirse diğer ikisinin de ayrılacağı biçimde birbirine bağlıdır. Bu düzene genel olarak Rönesans İtalya’sında onu aile amblemi olarak kullanan Borromeo ailesinden dolayı bu isim verilmiştir.

Borromeo ailesine air sarayın içinde ve dışında bu sembol çok defa kullanılmıştır.

Bu çemberler kimi kişiler için mistik bir anlam barındırıyor olsa da günümüzde topoloji ile ilgilenenlerin ayrıca dikkatini çekmektedir. Çünkü bu tür bağlantıların incelenmesi, düğümlerin ve bağlantıların biçimini inceleyen matematiksel bir konu olan Düğüm Teorisinin bir parçasıdır. Ayrıca bu halkalar psikanalizde de önemli bir anlam taşır. Borromean halkaları, zihnimizin nasıl çalıştığını anlamamızı sağlayan bir analojidir. Kökeni Lacan‘ın psikanalitik çalışmalarına dayanır.

Kaynak: John D. Barrow; 100 Essential Things You Didn’t Know You Didn’t Know about Math and the Arts

Matematiksel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu