Yayıncılık ilkeleri

Misyonumuz

Matematiksel ekibi olarak misyonumuz ülkemizde ve dünyada, öncelikle matematik ve devamında diğer bilim dalları ile ilgili bilgi ve haberleri anlaşılır ve basit bir dil ile okurlarımıza ulaştırmaktır. Haberlerimizde bilim ve teknoloji alanındaki en son gelişmeleri, araştırmaları, buluşları, projeleri, ürünleri ve hizmetleri konu alırız. Haberlerimizi hem bilimsel hem de popüler bir dille yazarak okurlarımızın ilgisini çekmeyi ve bilgilendirmeyi hedefleriz.

Vizyonumuz

Matematiksel Haber Portalı olarak vizyonumuz, matematiğe her yaştan okurun ilgisini çekme ve popüler bilim alanında lider bir haber sitesi olmaktır. Haberlerimizin kalitesini, kapsamını ve çeşitliliğini arttırarak okurlarımızın memnuniyetini sağlamayı amaçlarız. Haberlerimizi farklı platformlarda (web, mobil, sosyal medya) yayınlayarak okurlarımızın erişimini kolaylaştırmayı hedefleriz.

Değerlerimiz

Matematiksel Haber Portalı olarak değerlerimiz şunlardır:

  • Bağımsızlık: Haberlerimizi hiçbir kişi, kurum veya grubun etkisi altında kalmadan yaparız. Haber kaynaklarımızı şeffaf bir şekilde belirtiriz.
  • Tarafsızlık: Haberlerimizi hiçbir ideoloji, siyaset veya çıkar grubuna hizmet etmeden yaparız. Haber konularımızı objektif bir şekilde seçeriz. Haber yorumlarımızı açık ve net bir şekilde belirtiriz.
  • Doğruluk: Haberlerimizi doğru, güncel ve eksiksiz bir şekilde yaparız. Haber kaynaklarımızı doğrularız. Haber bilgilerimizi teyit ederiz. Haber hatalarımızı düzeltir ve okurlarımıza bildiririz.
  • İlgi: Haberlerimizi okurlarımızın ilgisini çekecek şekilde yaparız. Haber dilimizi anlaşılır, akıcı ve çekici kullanırız.
  • Saygı: Haberlerimizi okurlarımızın, çalışanlarımızın, kaynaklarımızın ve iş ortaklarımızın haklarına, özgürlüklerine ve değerlerine saygılı bir şekilde yaparız. Haberlerimizde hiçbir şekilde ayrımcılık, hakaret, iftira veya yalan yapmayız.

Yayın İlkelerimiz

Amacımız, okurlarımıza güncel, doğru, tarafsız ve ilgi çekici haberler sunarak matematik, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmelerini sağlamaktır. Bu amaçla, aşağıdaki yayın ilkelerine bağlı kalırız.

1.Etik İlkeleri

Gazetecilikte temel amaç kamuoyunun şeffaf, doğru, zamanında ve eksiksiz bilgilendirilmesidir.
Gazeteci aslında halkın haber alma işlevini yerine getirdiği için toplumsal ve kamusal bir görevi yerine getirir. Bu nedenle evrensel insani değerlere bağlılık, özet olarak, gazetecilerin savaş kışkırtıcılığı yapma, silahlanma yarışını destekleme, şiddeti övme, ırkçılık ve ırk ayrımcılığı yapma, baskıcı rejimleri destekleme ve benzeri etkinliklerden kaçınmaktayız.

Matematiksel kamu yararı mutlak gerektirmedikçe, yayınlanması istenmeyen haberleri yayınlayamaz. Haber kaynaklarının ve kendisine verilen meslek sırlarının gizliliğini korumaya özen gösterir. Matematiksel editörleri ve yazarları gazeteci kimliğini, işlevini ve nüfuzunu kullanarak kendisi, çalıştığı kurum ya da üçüncü şahıs veya kurumlar adına iş takibi yapamaz, buna zorlanamaz.

  • Kaynaklara karşı sorumluluklarımız: Haber kaynaklarımızı doğru, güvenilir ve yasal bir şekilde seçeriz. Haber kaynaklarımızın gizliliğine, güvenliğine ve rızasına saygı duyarız. Haber kaynaklarımızı şeffaf bir şekilde belirtiriz. Haber kaynaklarımızdan aldığımız bilgileri, alıntıları ve referansları doğru bir şekilde aktarırız.
  • Okurlara karşı sorumluluklarımız: Haber okurlarımıza doğru, güncel, tarafsız ve ilgi çekici haberler sunarız. Haber okurlarımızın bilgilendirilmesini, eğitilmesini ve eğlenmesini sağlarız. Haber okurlarımızın geri bildirimlerini dikkate alır, sorularını yanıtlar ve şikayetlerini değerlendiririz.
  • Çalışanlara karşı sorumluluklarımız: Haber çalışanlarımıza adil, saygılı ve destekleyici bir çalışma ortamı sağlarız. Haber çalışanlarımızın haklarına, özgürlüklerine ve değerlerine saygı duyarız. Haber çalışanlarımızın mesleki gelişimini destekler, eğitim ve fırsatlar sunarız.
  • İş ortaklarına karşı sorumluluklarımız: Haber iş ortaklarımızla dürüst, şeffaf ve profesyonel bir ilişki kurarız. Haber iş ortaklarımızın haklarına, özgürlüklerine ve değerlerine saygı duyarız. Haber iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalara uyar, sorumluluklarımızı yerine getiririz.

2. Açıklık ve Hesap Verebilirlik

Matematiksel’de içerikte yapılan düzeltme ve güncellemeler açık bir şekilde bildirilir. Yayınlanan bir içeriğe Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kanalıyla engelleme konduğunda, durum ilgili yargı kararıyla birlikte ve aynı başlıkla okuyucuya duyurulur. Matematiksel’de çalışanlarının ve yöneticilerinin tümünün kimlikleri kamuya açıktır. Çalışanlar kuruma çıkar beyanında bulunur.

3. Bağımsızlık ve Tarafsızlık

Matematiksel, herhangi bir siyasi tartışmanın tarafı olmadan bilgilerin kanıtlanabilir gerçeklerini sunar. Çoğulculuğa ve farklı dünya görüşlerine saygı gösterilir. Belli bir kişi, kurum, siyasi parti, grup ya da çıkar çevresi lehine ya da aleyhine yayın politikası gütmez. Tüm taraflara eşit uzaklıkta, adil, açık, partiler üstü bir tutum benimser. Bu ilke içerik üretiminin tüm aşamalarında gözetilir.

Kişilerin politik yatkınlıkları, çıkar çatışmaları ya da önyargılarının kanıtlara zarar verebileceği varsayılır. Uzmanlarla yapılan görüşmeler, bu nedenle delil değil, delilleri doğrulayabilecek görüşler olarak dikkate alınır. Haberin ya da olayın kaynağı ya da tanığı ile yapılan görüşmeler de doğrudan delil sayılmaz, delilin doğrulanması için bir araçtır. Tanıklar ve uzmanlarla yapılan görüşmeler, editörlerin gerçek kimlikleriyle yapılır. Müstear isim ve mahlas kullanılmaz, anonim görüşme yapılmaz.

4. Güncelleme, Düzeltme ve Özür

Matematiksel için en önemli yapılan haberlerin tarafsızlığı ve doğru kaynaklardan okuyucuya ulaştırılmasıdır. Bu süreçlerde analiz yeni deliller ışığında güncellenebilir. Analiz üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde, bunu analizlere ulaşan herkesin görmesi sağlanır. Basit hataların düzeltilmesi bu başlığın dışındadır.

Yayınlanan analize dair yeni bir veri ortaya çıkmışsa ve analizin bu yeni somut veriler çerçevesinde güncellenmesi gerekiyorsa, güncelleme duyurulur. Güncellemeler, analizin en alt kısmında, hangi tarih ve saatte güncelleme yapıldığı ve analizde neyin değiştirildiği açıklanarak belirtilir. Güncellemeler sosyal medya üzerinden duyurulmaz.

Yazılan bir analize ilişkin bir hata olduğundan şüphe edilirse, inceleme süreci yeniden başlatılır. İnceleme talebi okuyuculardan geldiyse, kaynak istenir. İnceleme sürecinde yine kaynakların açıklığı ilkesi izlenir. Yapılan hata, analizin sonucunu değiştirebilecek nitelikteyse, düzeltme ile birlikte sosyal medya üzerinden özür dilenir. Özrün niteliğine, ilgili editör karar verir.

Analiz sonucunu değiştirmeyi gerektiren düzeltmelerin yapıldığı analizler, analizin ilk halinin ulaştığı kişi sayısına ulaşılıncaya kadar yaygınlaştırılmaya devam edilir. Eğer yapılan düzenleme üzerine tekrar bir güncelleme ya da düzeltme yapılması gerekirse, aynı adımlar tekrarlanır.

5. Yasal sorumluluk ve hak arama

Üretilen içerikler kaynak belirtilmeden kullanıldığında önce ihtar ile uyarma, ardından mahkeme kararıyla kaldırma yöntemine başvurulur. İyi niyetinden şüphe duyulan ya da alana zarar verme ihtimali olduğu fark edilen klon yayınlara karşı hukuki önlem alınır.

Başa dön tuşu