Sanat ve Edebiyat

The Ambassadors ve Holbein’in Anamorfik Kafatası

Hans Holbein tarafından 1533 yılında çizilen, The Ambassadors – Büyükelçiler isimli bu resim aslında gördüğümüz değil, göremediğimiz şeylerle alakalı. Resimde iki elçi ön planda gibi gözüküyor. Ancak aslında resim gizli mesajlar ile dolu. Önce dönem hakkında kısaca fikir edinelim. Ardından da bu mesajları anlamaya çalışalım.

Resmin çizildiği dönemlerde İngiltere, Roma’daki katolik kilisesinden ayrılma kararından dolayı çalkantılı günler yaşamaktaydı. Holbein, o sıralarda kral olan 8. Henry’nin özel ressamıydı. Solda pahalı giysiler içinde resmedilen Fransız büyükelçisi Jean de Dinteville aynı zamanda resmi sipariş eden kişi. Sağda, daha mütevazi kıyafetler içinde çizilen Georges de Selve de Papa’nın elçisi. İkisi de Kral Henry’e göz kulak olmak için o sıralar İngiltere bulunuyorlardı.

Soldaki büyük elçi elinde bir hançer bulundurmakta ve üzerinde yaşı yazmakta, 29. Sağdaki büyük elçi ise dirseğini bir kitaba dayamış durumda. Kitabın üzerinde de onun yaşı yazmakta, 25.

Hançer ve Kitap…

Resimde iki elçi ön planda gibi gözükse de aslında önemli olan ortadaki nesneler. Nesneler rastgele dağılmış gibi gözüküyor. Ancak bu nesnelerin her birinin bir anlamı var. Yukarıdaki rafta daha çok ölçüm ve astronomi ile ilgili şeyler var. Raftaki güneş saatinin üzerindeki tarih 11 Nisan’ı gösteriyor. Bu tarih, 1533 yılında paskalya yortusundan önceki cumaya -Hristiyan takviminde İsa’nın çarmıha gerildiği güne- denk geliyor.

Aşağıda ise daha dünyaya ait şeyler. Küre, dini reformların dünyayı tepe takla ettiklerini simgelercesine baş aşağı duruyor. İlahiler içeren kitap Alman din reformcusu Martin Luther’e ait. Matematik kitabında sayfa bölme konusunda. Burada en dikkat çekici şey ise yakından bakıldığında bir telinin kopuk olduğu gözlemlenebilen bir ud. Ud, perspektifi öğrenirken sıkça kullanılan bir nesne. Kopuk olan tel de sanat tarihçilerine göre, sembolik olarak dönemin fikir ayrılıklarına gönderme yapmakta.

Bütün her şey mozaik bir tabanda bulunuyor. Döşeme mükemmel bir linear perspektif yardımıyla tuvale aktarılmış. Döşemedeki desenler aslında Westminster Abbey kilisesine ait ve bu desenler evrendeki düzeni temsil ediyorlar.

Kısacası resim sürekli olarak ikilemlerin etrafında dönüp duruyor, sağ ve sol olarak incelersek aktif hayata karşı düşünsel hayat. Üst ve alt olarak bakarsak bu dünya ve ölümden sonraki öteki dünya.

Holbein’in Anamorfik Kafatası

Ancak bu resimde, üzerinde en çok konuşulması gereken şey, en önde özensizce yerleştirilmiş bir tahta parçası gibi gözüken şey. Bu tahta parçasına daha yakından ve bulunduğunuz açıyı değiştirerek baktığınızda anlıyorsunuz ki aslında resmedilen şey kusursuz bir kafatası. Bu aslında anamorfik yani açısal olarak uzatılmış bir çalışma. Hemen üstünde duran ud ile kafatasının bozulma açıları da birbiri ile aynı. Şekil üzerinde bazı rotasyonlar yaparsanız aşağıdaki biçimi alacaktır.

Yaptığımız üç dönüşüm, bir rotasyon R , bir germe dönüşümü S ve bir ters dönüşüm T’dir.
Bu T = R T SR biçiminde ifade edilebilir.

Holbein bu tablosunu yaparken ona fikir veren yakın bir arkadaşı vardı hayatında. Alman matematikçi ve astronom Nicholas Kratzer. Tüm nesnelerin, bu doğrultuda resmedilmesinde  onun da payı büyük elbette. Kafatasını görmek için açınızı değiştirdiğinizde resim bulanıklaşıyor, resmi gözlemlerken de kafatası. Muhteşem bir mesaj. Tüm nesneler son derece gerçekçi işlenirken kafatası gerçek dışı. Sanatçı, doğa üstü olanı doğal biçimde işlememiş, bizi zıtlıkları görmeye zorlamış adeta bir resmin içinde. Tablodaki mesajlar bu kadarla da sınırlı değil…

Dikkatlice resmin sol üst köşesine perdenin arkasına baktığımızda orada saklı bir obje gözlemlenmekte. Çarmığa gerilmiş bir İsa heykeli. Bu resim ön planda bu iki büyükelçinin başarılarını övmek için yapılmış gibi gözükse de arka planda resmin içine saklanmış objeler, bizlere aslında farklı mesajlar iletmekte. Yaşam ile ölüm, gerçek ile gerçek dışı arasında gidip – gelen mesajlar

Kaynaklar:

Matematiksel

Sibel Çağlar

Merhabalar. Matematik öğretmeni olarak başladığım hayatıma 2016 yılında kurduğum matematiksel.org web sitesinde içerikler üreterek devam ediyorum. Matematiğin aydınlık yüzünü paylaşıyorum. Amacım matematiğin hayattan kopuk olmadığını kanıtlamaktı. Devamında ekip arkadaşlarımın da dahil olması ile kocaman bir aile olduk. Amacımıza da kısmen ulaştık. Yolumuz daha uzun ama kesinlikle çok keyifli.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Yazılarımıza da Bakmanızı Öneririz

Başa dön tuşu