Felsefe

 • Özgür Olmak İstiyorsak Sartre’ın Kafe Garsonu Gibi Olmayalım

  Hepimiz eylemleri veya konuşması zorlayıcı, garip veya doğal olmayan biriyle etkileşime girmişizdir. Bu kişilerin gülümseyişinde bir samimiyetsizlik hissederiz. Veya üzüntüsünü dile getirirken gözlerine baktığınız zaman aynı duyguları görmeniz mümkün olmaz.…

 • Karl Popper: Neden Doğruluk Değil de Yanlışlanabilirlik Kuramı?

  Bir fikrin bilimsel olup olmadığını ne belirler? Bu soru, hukuk mahkemelerinde filozoflar ve bilim tarihçileri, çalışan bilim adamları ve hukukçular tarafından tartışılmıştır. Bunun nedeni, bunun yalnızca soyut bir kavram olmamasıdır: Bir şeyi…

 • 22 Nisan Dünya Günü’nün Düşündürdükleri Ve Düşünürlerin Sözleri

  Bugün 22 Nisan Dünya Günü. Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla uluslararası çapta kutlanan bir gündür. Fikir ilk olarak John McConnell tarafından San Francisco’da 1969…

 • sevda şener

  Türkiye’de Tiyatronun Filozofu: Hocaların Hocası Sevda Şener

  Bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Eğer günümüze miras kalan tiyatromuz varsa, şüphesiz ki başta Sevda Şener Hoca olmak üzere pek çok tiyatro emekçisinin mücadelesi sayesinde var. Hocalar için “Hocaların…

 • Mantinealı Diotima

  Sokrates’in Öğretmeni Mantinealı Diotima

  Düşünce tarihi genellikle Antik Yunan geleneğinden başlatılarak günümüze getirilir. Bu süreç erkek filozofların hüküm sürdüğü bir zeminde yükselirken kadın filozofların adları nadiren gündeme gelir. Bu bağlamda felsefenin kurucularından kabul edilen…

 • Tramvay İkilemi: Beş Kişiyi Kurtarmak İçin Bir Kişiyi Öldürür müydünüz?

  Aldığımız kararlarda, biz mi beynimizi yönetiyoruz yoksa beynimiz mi bizi? Günümüzde de tartışma konusu olmaya devam eden vagon (ya da tramvay) ikilemi, ilk kez 1967’de İngiliz filozof Philippa Foottarafından ortaya atıldı…

 • İbni Sina: Bilimi, Tıbbı ve Felsefeyi Şekillendiren Bir Bilgin

  İbn-i Sina (Latince adıyla Avicenna), 980-1037 yılları arasında şim­diki Özbekistan’da yaşadı. İbn-i Sina, Fars kökenli bir filozof ve he­kimdir; İslamiyet’in Altın Çağının en önemli kişisi olarak kabul edilir. 450 eserinden…

 • İoanna Kuçuradi

  İoanna Kuçuradi: Felsefeye Adanmış Bir Hayat

  Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, yıllarını felsefeye ve felsefe eğitiminin yaygınlaştırılmasına vermiş bir bilim insanı. 2001’de Dünya Felsefe Kongresi’nin Türkiye’de toplanmasını sağlamış bir isim. Felsefe ve İnsan Hakları konusunda UNESCO kürsüsü sahibi.…

 • sokrates

  Sokrates Neden Felsefenin Dönüm Noktası Olarak Kabul Edilir?

  Atina sokaklarında agorada dolaşarak gördükleri kimselere türlü türlü sorular sorarak felsefe yapan ve Atinalıların bildiklerini iddia ettikleri şeyleri gerçekte bilmediklerini ortaya koyan bu sebeple de halkın öfkesini büyük ölçüde üzerine…

 • matematiksel platonizm

  Matematiksel Platonizmin Anlamına ve Felsefik Düşüncesine Bir Bakış

  Matematiksel platonizm son birkaç on yılda matematik felsefesinde en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Varlığı bizden ve dilimizden, düşüncemizden ve uygulamalarımızdan bağımsız olan soyut matematiksel nesnelerin var olduğu şeklindeki metafiziksel…