EVRENBİLİM

Astroloji ve Astronomi: Fark Nedir?

Astroloji ve Astronomi telaffuz edilince kulağa neredeyse aynı gelen iki kelime olsa da özünde tebeşir ve teneşir kadar farklıdırlar. Günümüzde biri saygı duyulan ve ciddi olarak çalışmalar yapılan bir bilim alanı iken diğeri ise büyük ölçüde batıl inanç ve fantezilerle dolu olarak kabul edilir. 

Ancak ikisininde aslında ortak bir tarihi vardır. Öncelikle, ikisi arasındaki benzerlik ve farklılıklara hızlı bir şekilde göz atalım ve ortak atalarını keşfedelim. 

Neden astronomi bir bilim dalı iken astroloji değildir? 

Her şeyden önce, ikisinin sözlüklerde verilmiş olan tanımlarıyla işe başlayalım.    

Astronomi birçok sözlükte de bulabileceğiniz tanımına benzer olarak Oxford İngilizce sözlükte şu şekilde tanımlanır:  “Göksel nesneler, uzay ve bir bütün olarak fiziksel evrenle ilgilenen bilim dalı.”  Astronomi aslında her şeyin daha büyük astrolojik ölçekte bilimsel bir çalışmasıdır.

Astroloji ise Oxford ingilizce sözlükte şöyle tanımlanmaktadır:  “Göksel cisimlerin hareketleri ve göreli konumlarının incelenmesi, bunların insanların faaliyetleri ve doğal dünya üzerindeki etkilerinin incelenip yorumlanması.”

Astroloji aslında gerçek astronominin öncüsü ya da atası olarak düşünülebilir. Bir zamanlar, her iki alan da aslında birdi ve aynı şeydi. Bu durum, astrolojinin sadece batıl inanç olarak tamamen reddedildiği “Akıl Çağı” sırasında değişti.

Devamında da astroloji bir tür kehanet ve batıl inanç statüsüne taşınıp ve en iyi ihtimalle sahte bilime dönüşürken, astronomi gerçek bir bilim olarak kabul edilir oldu.

Ancak, insanlık hikayesinde astrolojinin önemini anlamak önemlidir. Astroloji, bir anlamda, insanın yaratıcılığının, felsefi ve kültürel gelişiminin temel taşlarından biridir. Bir tahmin aracı olarak faydası, son kullanma tarihinin çok ötesinde olsa da, eski bir aile yadigarı gibi saygı görmelidir.

Astroloji ve astronomi arasındaki farktan bahsettik, peki ya kozmoloji? 

Kozmoloji nedir?

Yine Oxford İngilizce sözlüğe bakarsak; kozmoloji genel olarak şu şekilde tanımlanır: “Evrenin kökeni ve gelişimini araştıran bilim dalı. Modern kozmoloji, gözlemsel astronomi ve parçacık fiziğini bir araya getiren Büyük Patlama(Big Bang) teorisinin hakimiyetindedir.”

Bu anlamda, kozmolojinin astronominin bir alt disiplini olduğu söylenebilir. Kozmoloji diğer adıyla evren bilimi, bir bütün olarak evreni konu alan bilim dalının ismidir.

Bu bilim dalı 20. yüzyıldan itibaren çok fazla ivme kazanmış ve evrenin varoluşuna ilişkin büyüleyici fikirler ortaya çıkmıştır. Ancak inanılmaz çalışmalara rağmen bulgularımız, buzdağının ucu bile kabul edilemez. 

Astroloji, astronominin bir dalı mı? 

Astronomi “göksel nesneler, uzay ve bir bütün olarak fiziksel evrenle ilgilenen bilim dalı” olduğundan, basitçe cevaplarsak: hayır. Ancak gördüğümüz gibi, iki disiplin ortak bir soydan geliyor ve ikisinin bazı yönleri örtüşüyor.

Birçok eski toplum, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin hareketine ciddi anlamda takıntılıydı. Eski Mısır ve Babil uygarlıkları, gece gökyüzünün incelenmesine büyük önem veren medeniyetlerin dikkate değer örnekleridir.

Bugün yaygın olarak birbirinden tamamen ayrı iki alan olarak kabul edilmektedir astronomi ve astroloji. Astronomi, evrenin ve içindeki her şeyin bilimsel çalışmasıdır, astroloji ise daha ezoterik, batıl inançlarla dolu ve genellikle sahte bilimin bir uygulamasıdır. 

Günümüzde astroloji, birçok dergi ve gazetenin yaşam veya kadın sayfalarında yer alan ‘Yıldız Falı’ sutünları ile gelecekle ilgili tahminlerle hâlâ her gün karşımıza çıkar. Birçoğu bu tür ‘tahminlerin’ doğruluğuna inanırken, geriye kalan çoğunluk ise yazılanları tamamen batıl inanç olarak görür. 

Aslında, Barnum Etkisi veya Forer Etkisi, bu kadar çok insanın neden onları ciddiye aldığını açıklayabilir.

Daha fazla bilgi için: Barnum Etkisi: Hala Burçlara İnanmamızın Ardındaki Psikolojik Olgu

Kısacası Astroloji ve Astronomi arasındaki farklar çok açıktır. Birincisi evrene eleştirel bakarken, ikincisi evrenin gözlemlerini gelecekteki olayların kehanet aracı olarak kullanma eğilimindedir. Hiçbir şekilde bugün birbirleriyle doğrudan ilişkileri kalmamıştır.

Okumak İsterseniz: Astroloji Neden Bir Sahte Bilimdir?

Kaynak: https://interestingengineering.com/astrology-vs-astronomy-whats-the-difference

Matematiksel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu