Giffen Paradoksu: Fiyatlar Arttıkça Daha Çok Satın Alma Durumu

Diyelim ki markete gittiniz ve rafta tanesi 5 liraya satılan bir üründen bir tane aldınız. Eve geldiniz ve bu ürünü çok beğendiniz. Ertesi gün aynı markete aynı ürünü almak için gittiğiniz zaman fiyatının 10 lira olduğunu gördünüz. Bu üründen bir taneden daha fazla satın alır mısınız? Eğer aldığınız ürün bir Giffen malı ise muhtemelen bu soruya cevabınız evet olacaktır.

Ekonomik olaylar, biri ekonominin tümü diğeri ise onun en küçük birimleri olmak üzere iki biçimde incelenmektedir. Bunlardan birincisine makro (büyük) düzeyde yaklaşım, ikincisine de mikro (küçük) düzeyde yaklaşım denir. Mikro düzey temel olarak insanı ele alır. Arz ve talep yasaları da, makro ve mikro ekonomik teorileri yönetir. 

Arz Talep Yasaları Nedir?

Ekonomistler, fiyatlar yükseldiğinde talebin düştüğünü ve aşağı doğru eğimli bir eğri oluşturduğunu, fiyatlar düştüğünde ise, talebin yukarı doğru eğimli bir eğri oluşturduğunu kabul eder. Bu durum sezgilerimize son derece uygundur.

gorunmez el ve bireysel cikarlarimiz
Talep, insanların bir satıcıdan belli bir fiyata almaya razı oldukları ürün veya hizmettir. Ancak fiyat arttıkça, daha az sayıda satın almaya başlar. Sonunda da almayı tamamen bırakır. Arz ise, bir satıcının belli bir fiyata satmaya razı olduğu ürün veya hizmet miktarıdır. Fiyat ne kadar düşükse, satıcı o kadar az mal satmak ister, çünkü onları üretmek için belli bir para ve zaman harcamıştır. 

Ekonominin temelinde ve insan ilişkilerinin en derinlerinde arz ve talep kanunu yatar. Bu iki gücün etkileşimi, dükkanlardaki ürünlerin fiyatını, bir şirketin elde ettiği kârı ve kimilerinin zenginleşirken, diğerinin nasıl yoksullaştığını belirler.

Arz ve talep kanunu, süpermarketlerin neden yüksek kalite sucuğu, sıradan marka sucuğa göre pahalıya sattığını, bilgisayar şirketlerinin, sırf rengini değiştirdiği dizüstü bilgisayarlar için neden ekstra ücret talep ede­bildiğini açıklar. 

Giffen Paradoksu: Fiyatlar Arttıkça Daha Çok Satın Alma Durumu
Professor Alfred Marshall (1842-1924), Alfred Marshall, döneminin en etkili iktisatçısı. Neoklasik iktisadın ve Cambridge Okulu’nun kurucusu. 1890 yılında yayımlanan İktisadın İlkeleri adlı kitabı uzun bir dönem İngiltere’de iktisat ders kitabı olarak okutuldu.

1895 yılında İngiliz ekonomist Alfred Marshall arz ve talebin nasıl oluştuğunu bizlere matematiksel olarak açıklayan kişidir. Matematik ve fizikteki bazı temel denklemler gibi, arz ve talep arasındaki ilişki de her alanda görülebilir.

Ancak kendisi genel kuralları ortaya koyduktan sonra buna ilginç bir istisna olabileceğine de dikkat çekmiştir. Marshall, fiyat artışının bazı durumlarda şaşırtıcı bir şekilde talebi arttırabileceğini söyledi. Bu durumu ilk olarak ortaya koyan kişi de dönemin tanınmış ekonomist ve istatikçisi İskoç Robert Giffen idi.

Giffen Paradoksu Nedir?

Giffen Paradoksu: Fiyatlar Arttıkça Daha Çok Satın Alma Durumu
Robert Giffen (1837-1910)

Giffen, 19. yüzyılın ortalarında İrlanda’da ortaya çıkan patates kıtlığının patates fiyatlarını yükselttiğini, bunun patatese olan talebi düşürecek yerde artırdığını görmüş ve bu tersliğin nedenini araştırmıştır.

Alfred Marshall, Principles of Economics adlı ders kitabında, Robert Giffen’in çalışmasına yer verdi. Bu sayede de Giffen paradoksu ortaya çıktı. Ele aldığı durum arz ve talep kanununa ters olduğundan dolayı konuya Giffen paradoksu denilmiştir.

Giffen Paradoksu: Fiyatlar Arttıkça Daha Çok Satın Alma Durumu

Bu tanımlamanın devamında, günümüzde fiyat arttıkça talebi de artan mallar Giffen malları olarak bilinmeye başladı. Giffen malı fikri ilk ortaya atıldığı zamanlarda yani 19. yüzyılda, fakir İngiliz nüfusunun en önemli yiyecek maddelerinden biri olan ekmekti. İşçi sınıfının en fakirleri gelirlerinin büyük kısmını, yaşamak için gerekli olan ekmeğe harcıyorlardı. Ekmek fiyatı arttıkça da fakir insanların hayatta kalmak için gelirlerinin daha fazlasını ekmeğe harcamak zorundaydı. Sonuçta fiyat arttıkça talep de artmıştı.

Giffen Malı Nedir?

Bir Giffen malı, standart ekonomik ve tüketici talep teorisine meydan okuyan, düşük gelirli, lüks olmayan bir üründür. Giffen mallarına olan talep, fiyat yükseldiğinde artar ve fiyat düştüğünde düşer. Bir ürün, yalnızca belirli koşullar yerine getirildiğinde Giffen malı olabilir.

Öncelikle ürün, sınırlı sayıda ikamesi olan gıda gibi temel bir ürün olmalıdır. Ayrıca elbette bu malı alan kişiler, temel ürünü daha kaliteli ürünlerle değiştirmeyi göze alamayacak kadar fakir olmalıdır. Bazı yaygın Giffen malları pirinç, tuz, patates ve ekmektir.

1947 ABD’li ekonomist Georg Stigler Notes on the History of the Giffen Paradox’ta (Giffen Paradoksu’nun Tarihine İlişkin Notlar) bu durumu ret etse de, 2007 yılında ABD’li akademisyenler Robert Jensen ve Nolan Miller Giffen Behaviour: Theory and Evidence’da (Teori ve Kanıt: Giffen Davranışı) isimli kitaplarında konuyu tekrar gün­deme taşıdılar.

Giffen Malları İle İlgili Örnekler

Giffen Paradoksu: Fiyatlar Arttıkça Daha Çok Satın Alma Durumu
Ekonomik dünyadaki çoğu ürün için fiyatlarınızı yükseltirseniz ürününüze olan talep düşer. Anacak Giffen mallar için bu geçerli değildir.

Aslında bu paradoksa örnek vermek günümüzde oldukça kolay. Örneğin et fiyatlarındaki artışı ele alalım. Et ürünlerinin fiyatı arttıkça çoğumuz etten vazgeçerek ona ayırdığımız bütçeyi daha uygun maliyetli gıda ürünlerine harcamaya başladık. Bunun sonucunda arz ve talep dengesi değişti. Sonrasında da temel gıda ürünlerinde de fiyat artışı meydana geldi. Bu da Giffen Paradoksu’na yakalanmamıza neden oldu.

Aynı şekilde çok daha düşük gelirli aileler, birkaç malzeme alıp basit bir yemek ve ekmek ile günü geçirebilecekken, sebze fiyatlarındaki artış ile birlikte bu da mümkün olmamaya başladı. Sonucunda bir çok kişinin temel besin maddesi en ucuz maliyetli olan ve karın doyuran ekmek halini aldı. Bunun sonucunda da ekmeğe talep arttıkça ekmek de daha fazla zamlanmaya başladı.

Benzer Etki Ancak Karşıt Bir Durum: Veblen Malları

veblen etkisi

Giffen paradoksundan bahsedildiği zaman ekonomik açıdan tuhaf bir çelişkiye neden olan bir başka durum daha ele alınır. Veblen malları adını “gösterişçi tüketim” teorisini formüle eden Amerikalı ekonomist Thorstein Veblen’den adını alır. Bu mallar tuhaftır, çünkü fiyatları arttıkça onlara olan talep de artar. Ancak değersiz Gif­fen mallarının aksine, bu mallar yüksek statü sembolü sayılır.

Daha fazla para ödeme isteği daha iyi bir kaliteye erişmekten çok zenginliğin reklamını yapmak içindir. Bu yüzden gerçek bir Veb­len malı kendinden düşük fiyatlı eşdeğerlerinden belirgin ölçüde yüksek kaliteli olmamalıdır. Daha fazlası için: Veblen Etkisi: Spor Arabalar ve Elmaslar Neden Ekonomi Yasalarına Uymaz?

Fiyat düştüğünde ise zenginler bu malı al­mayı bırakırlar. Fiyatlarda indirim sa­tışları azaltma eğiliminde olur. Bazı mağazaların sezon sonlarında asla indirime girmemesinin nedeni budur. Alabilen alır, alamayan ise zaten Giffen paradoksu ile boğuşmak zorundadır. Ayrıca göz atmak isterseniz: William Shakespeare’in Görünmez Eli Adam Smith’i Nasıl Etkiledi?


Kaynaklar ve ileri okumalar:


Size Bir Mesajımız Var!

Matematiksel, 2015 yılından beri yayında olan ve Türkiye’de matematiğe karşı duyulan önyargıyı azaltmak ve ilgiyi arttırmak amacıyla kurulmuş bir platformdur. Sitemizde, öncelikli olarak matematik ile ilgili yazılar yer almaktadır. Ancak bilimin bütünsel yapısı itibari ile diğer bilim dalları ile ilgili konular da ilerleyen yıllarda sitemize dahil edilmiştir. Bu sitenin tek kazancı sizlere göstermek zorunda kaldığımız reklamlardır. Yüksek okunurluk düzeyine sahip bir web sitesi barındırmak ne yazık ki günümüzde oldukça masraflıdır. Bu konuda bizi anlayacağınızı umuyoruz. Ayrıca yazımızı paylaşarak veya Patreon üzerinden ufak bir bağış yaparak da büyümemize destek olabilirsiniz. Matematik ile kalalım, bilim ile kalalım.

Matematiksel

Sibel Çağlar

Merhabalar. Matematik öğretmeni olarak başladığım hayatıma 2016 yılında kurduğum matematiksel.org web sitesinde içerikler üreterek devam ediyorum. Matematiğin aydınlık yüzünü paylaşıyorum. Amacım matematiğin hayattan kopuk olmadığını kanıtlamaktı. Devamında ekip arkadaşlarımın da dahil olması ile kocaman bir aile olduk. Amacımıza da kısmen ulaştık. Yolumuz daha uzun ama kesinlikle çok keyifli.

Bu Yazılarımıza da Göz Atınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu