Etkili Bir Not Tutma Yöntemi: Cornell Tekniği

Etkili bir öğrenme için not tumanın öneminden sık olarak bahsedilir. Ancak bu notları nasıl tutacağımıza dair bir çoğumuzun fazla bir fikri yoktur. Bununla birlikte, birçok durumda diğerlerinden daha üstün olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir not alma tekniği vardır: Cornell Tekniği.

Cornell Tekniği, 1949 yılında, Cornell Üniversitesi öğrencilerinin okuduğunu ve dinlenileni anlama alanlarında başarılarını artırmak üzere, Profesör Walter Pauk tarafından geliştirilen bir not tutma yöntemidir. Devamında yapılan çalışmalar bu tekniğin, örneğin bir sınava hazırlanırken notları incelemeyi çok daha kolay hale getirdiğini ve başarıyı arttırdığını kanıtlamıştır.

Cornell tekniği, yurt dışında sık kullanılmasına rağmen ülkemizde çok fazla tanınmamakta ve kullanılmamaktadır. Öğrencilerin dinlediklerini özgür bir şekilde; kendilerine özgü anahtar kelimeler ve bunlarla ilişkili ayrıntıya dair ifadelerle kaydedebilmelerine imkân sağlayan bu tekniğin, dinleme becerisini etkin bir seviyeye çıkarabileceği düşünülmektedir.

Etkili Bir Not Tutma Yöntemi: Cornell Tekniği

Cornell Tekniği Nasıl Uygulanır?

Cornell Tekniği, not alınan yaprağın sol tarafına bir çizgi çizilmesi ve geri kalan kısma notların yazılması şeklinde bir düzeni içerir. Yaprağın sağ tarafına alınan ana notlar gözden geçirildikten sonra, sol tarafa bu bilgileri temsil eden anahtar kelimeler ya da sözcükler yazılır. Daha sonra notların yazıldığı sağ taraftaki kısım kapatılır ve sol taraftaki anahtar ifadelerden yararlanarak not alınan önemli bilgiler hatırlanmaya çalışılır. Önemli bilgiler kolaylıkla hatırlanıncaya kadar bu işlem sürdürülür.

Cornell tekniği gerçekte notların alınıp kaydedildiği bir sistem değil, daha çok, etkili çalışma için notların organize edildiği rehber bir sistemdir. Bu teknikte kâğıt düzeni aşağıdaki gibidir: Cornell not alma tekniği organize etme ve özetleme açısından etkili bir yapıyı içermektedir. Walter Pauk bu not alma sistemini altı adımla özetler:

Etkili Bir Not Tutma Yöntemi: Cornell Tekniği
Kaynak: https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/29/29-36.pdf

1- Kaydetme: Dinleme sürecinde, önemli olduğuna inanılan herhangi bir bilginin kaydedilmesini ifade eder.

2- Kısaltma: Bilgilerin kısaltılırken özetlenmesi ve anahtar kelime/kelime gruplarının hatırlama sütununa listelenmesi aşamasıdır. Bu aşamada önemli olan, notların bireysel ifadelerle alınmasıdır.

3- Tekrarlama: Sınıfta alınan notların hatırlama sütunundaki anahtar ifadelerden hareketle hatırlanıp hatırlanmadığının test edildiği aşamadır.

4- Yansıtma: Dinleme sürecinde anlamlandırılarak kaydedilen bilgilerin bireyin kendi fikirleriyle uyumlu olup olmadığını yansıttığı aşamadır.

5- Gözden geçirme: Öğrenilen bilginin hatırlanması ve güncellenmesinde süreç sonunda hızlı bir şekilde yapılan özünü
kavrama aşamasıdır.

6- Örnekleme: Öğrenilen bilginin öğrenen tarafından farklı örneklerle desteklenmesini içerir.

Aktif öğrenme ve eleştirel düşünmeyi de destekleyen Cornell tekniği anlamlandırma sürecinde önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü bu teknik gözden geçirme ve kaydetmede sistematik bir organizasyon sağlar. Ana kavramlar ve fikirleri ayırmak için kolay bir formata sahiptir. Basit ve etkilidir ve en önemlisi zaman ve çaba harcamayı engeller.

Okuma Önerisi: Verimli Bir Çalışma Metodu: Pomodoro Tekniği

Bu tekniğin öğrenci başarısını nasıl arttıracağına dair yapılan çalışmalardan birini incelemek isterseniz: CORNELL NOT ALMA TEKNİĞİNİN DİNLENİLEN METNİ ANLAMAYA VE KALICILIĞA ETKİSİ

İleri okumalar: The Cornell Note Taking System;http://lsc.cornell.edu/

Matematiksel


Sibel Çağlar

7 yıl Kadıköy Anadolu Lisesinin devamında lisans eğitimimi Marmara Üniversitesi İng. Matematik öğretmenliği üzerine tamamladım. Devamında 20 yıl çeşitli özel eğitim kurumlarında matematik öğretmenliği ve eğitim koordinatörlüğü yaptım. 2015 yılında matematiksel.org web sitesini kurdum. Amacım bilime ilgiyi arttırmak, bilimin özellikle matematiğin zihin açıcı yönünü açığa koymaktı. Yolumuz daha uzun ve zorlu ancak en azından deniyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu