Ünlü Matematikçiler

Matematikçi Anatoly Fomenko Neden Dünya Tarihinin Yeniden Yazılması Gerektiğini Düşünüyor?

Şu ana kadar sizleri bir çok matematikçi ile tanıştırdık. Bu kişilerin bazıları gerçekten de ilginç özelliklere sahipti. Ancak muhtemelen şu ana kadar adını duymamış olabileceğiniz Anatoly Fomenko bunlar arasında en ilginçlerinden birisi olacaktır.

Matematikçi Anatoly Fomenko Neden Dünya Tarihinin Yeniden Yazılması Gerektiğini Düşünüyor?
Anatoly Fomenko, Rusyalı bir matematikçi, bilim insanı ve yazardır. Kendisi özellikle kronoloji alanında ilgi çekici teorileriyle tanınır. Fomenko, Yeni Kronoloji adlı teorisini geliştirmiş ve savunmuştur.

Anatoly Fomenko ( 1945 – ) ünlü bir Rus matematikçidir. Ancak kendisinin ünlü olmasına neden olan şey matematik ile ilgili çalışmaları değildir. Onun ünü istatistiği tarih ile birleştirmeye çalışmasından ve devamında ortaya attığı çılgınca iddialarından gelir. Fomenko geçmiş bin yılın tarihsel kayıtlarını tarayarak olayların gidişatında ve göreceli zamanlamasında istatistiksel korelasyonlar araması ile tanınmaktadır.

Olayların doğru sırasını ve yıllara göre dağılımını bilmek önemlidir. Buna kronoloji denir. Ancak Fomenko istatistiksel olarak benzer kronolojilerin tesadüfen tekrarlandığına inanmıyor. Birbiri ile eşleşen iki zaman çizelgesine denk geldiğinde bunlardan bir tanesinin sahte olması gerektiğini düşünüyor. Bu düşüncesi de çılgınca iddiaların ortaya çıkmasına neden oluyor. Ne kadar çılgın olabilir ki derseniz, hazır olun!

Öncelikle tarih hakkında bildiğinizi sandığınız hemen hemen her şey yanlış. Mesela Roma İmparatorluğu M.Ö. 8. yüzyılda değil, Orta Çağ’ın sonlarında ortaya çıktı. Aslında Antik Roma, Antik Yunan ya da Mısır medeniyetleri diye bir şey yoktu. Ve İsa MS 12. yüzyılda yaşadı ve öldü. Tüm bu iddiaları Anatoly Fomenko ortaya atmıştır ve günümüzde Yeni Kronoloji teorisi adı ile bilinmektedir.

Yeni kronoloji teorisi nedir?

Yeni Kronoloji teorisi, tarihi olayların geleneksel kronolojik sıralamalarını reddeder ve Antik Yunan’dan Ortaçağ’a kadar olan dönemlerde birçok tarihi olayın yanlış tarihlendirildiğini iddia eder. Bu teoriye göre, yazılı tarihin tümü, tamamen MS 800’den beri ve çoğunlukla MS 1000-1100’den beri meydana gelen sınırlı sayıda tarihi olayın kopyalanması, değiştirilmesi ve tekrarlanmasından ibarettir.

Fomenko’ya göre, bu hatalı tarihlemeler, kilise, devlet ve diğer güçler tarafından bilinçli olarak manipüle edilmiştir. Fomenko’nun teorisine göre, tarihi olayların doğru sıralaması, astronominin matematiksel yöntemleri kullanılarak yeniden hesaplanmalıdır. Tüm bunlar da nereden çıktı diyorsanız aşağıdaki görsele dikkatle bakın.

Görselde sol tarafta yaklaşık MS 0’dan 400’e kadarki süreç içindeki Yahuda krallarını, sağ tarafta ise MS 950’den 1350’ye kadar olan dönemdeki Alman krallarını gösteriyor. Sol ve sağ taraf arasındaki benzerliği görebiliyorsunuz. Bu benzerlikten yola çıkarak Anatoly Fomenko, Yahuda Krallığı’nın aslında hiç var olmadığı ve tarihçiler tarafından uydurulduğu düşünmektedir. Yukarıdaki görsel sadece bir örnektir. Aslında kendisi yaptığı çalışmasında 20 kadar buna benzer durum buldu.

Fomenko, yedi ciltlik konu ile ilgili yazdığı kitabını Orwell’in 1984’teki ünlü özdeyişiyle açar: “Geçmişi denetim altında tutan, geleceği de denetim altında tutar; şimdiyi denetim altında tutan, geçmişi de denetim altında tutar.”

Anatoly Fomenko’nun iddialarının kaynağı nedir?

Fomenko, Rönesans öncesi tarihin büyük ölçüde bir dizi yazar tarafından uydurulduğunu ve bunların çoğunun iddiaları destekleyecek tarihsel “kanıtlar” sunmak için Katolik Kilisesi ve zamanın diğer Hıristiyan liderlerinin emriyle hareket ettiğini savunuyor. Aslında bir yerde bu yazımızda ele aldığımız Hayalet Zaman Hipotezi ile benzerlik gösteriyor.

Bu doğrultuda Fomenko, özellikle 16. yüzyıl Fransız Hıristiyan bilim insanı Joseph Scaliger’in yazılarına dikkat etmemizi söylüyor. Fomenko’ya göre Scaliger, Rönesans öncesi tarihin günümüze kadar varlığını sürdüren “yanlış” kayıtlarının oluşturulmasına ve yayılmasına yardımcı olan, dönemin önde gelen tarihçileri arasında yer alıyor.

Joseph Justus Scaliger (5 Ağustos 1540 – 21 Ocak 1609), Rönesans döneminde yaşamış önemli bir Fransız bilgin ve bilim insanıdır. Scaliger, özellikle tarih ve dilbilim alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınır ve bu alanlarda önemli katkılarda bulunmuştur.

Aslına bakılırsa, Fomenko’nun fikirleri bilim camiasında çürütülmesini gerektirecek kadar bile ilgi görmedi. Sonucunda arkeolojik ve yazılı kanıtlar var oldukça böyle bir teoriyi çürütmeye çalışmak bile zaman kaybıdır. Ancak, Fomenko’nun iddiaları yanlış olsa da bir parça doğruluk payı da içermektedir.

Fomenko’nun yazdığı gibi: Brütüs’ün Sezar’ı bıçakla öldürdüğünü söylediğimizde, bu aslında günümüze ulaşmayı başaran bazı yazılı kaynakların bize söylediği bir şeydir. Belgelenen tarihin gerçek olayları ne kadar aslına uygun yansıttığı konusu oldukça karmaşıktır ve özel bir çalışma gerektirmektedir. Haklı ama muhtemelen ihtiyacımız olan onun türünde özel bir çalışma değildi.

Sonuç Olarak;

Bu arada, Anatoly Fomenko sadece Yeni Kronoloji ile uğraşmadı. Kendisi aynı zamanda doktorasını tamamlamış, Moskova Devlet Lomonosov Üniversitesi’nde ders vermiş, Rusya Bilimler Akademisi’ne üye olmuş, Rusya Federasyonu’nun matematik alanında Devlet Ödülünü kazanmış önemli bir matematikçidir. Ayrıca yaklaşık 250 çalışması bulunmaktadır.

Fomenko’nun Yeni Kronolojiyi oluşturma girişimi temelini matematikten alır. Kendisi 1973’te diğer yazarların ay döngüleriyle ilgili tarihsel verilerdeki tutarsızlıklar hakkındaki çalışmalarını okumaya başladı. Yaptığı hesaplamalar sonucunda da birçok ay tutulması ve diğer gök olaylarının tarihçilerin söylediği zamanda gerçekleşmiş olamayacağı ve dolayısıyla tarihin önemli temel taşlarının yüzlerce yıl boyunca devre dışı kalabileceği sonucuna varacaktı. Fomenko bu fikirleri aldı, astronomik kayıtlarla ilgili bir dizi şüpheli matematiksel hesaplamayı ekledi ve böylece Yeni Kronoloji doğdu.

Sonuç olarak matematik ve bilim güçlü araçlardır ancak her şeye kadir değildirler. Ayrıca istatistik kendi içinde tutarlı bir disiplindir. Ancak yanlış uygulandığında (çoğu zaman olduğu gibi) sonuçların hiçbir değeri yoktur.


Kaynaklar ve ileri okumalar


Size Bir Notumuz Var!

Matematiksel, 2015 yılından beri yayında olan ve Türkiye’de matematiğe karşı duyulan önyargıyı azaltmak ve ilgiyi arttırmak amacıyla kurulmuş bir platformdur. Sitemizde, öncelikli olarak matematik ile ilgili yazılar yer almaktadır. Ancak bilimin bütünsel yapısı itibari ile diğer bilim dalları ile ilgili konular da ilerleyen yıllarda sitemize dahil edilmiştir. Bu sitenin tek kazancı sizlere göstermek zorunda kaldığımız reklamlardır. Yüksek okunurluk düzeyine sahip bir web sitesi barındırmak ne yazık ki günümüzde oldukça masraflıdır. Bu konuda bizi anlayacağınızı umuyoruz. Ayrıca yazımızı paylaşarak da büyümemize destek olabilirsiniz. Matematik ile kalalım, bilim ile kalalım.

Matematiksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu