Tıp ve Sağlık

Snellen Göz Testi Görme Kalitemizi Kesin Olarak Belirleyebilir mi?

Göz muayenesi olmaya giden çoğu insan görme keskinliği ve 20/20 vizyon gibi farklı bir terminoloji ile karşılaşır. Muayene sonucunda doktor 20/20 vizyona sahip olduğunu söylerse de bunu mükemmel bir görüş ile ilişkilendirebilir. Öncelikle kafanızı fazla karıştırmadan bu düşüncenin hatalı olduğunu söyleyerek işe başlayalım. Bunun nedenini anlayabilmeniz açısından da kısaca terminoloji aktaralım. İşe önce hepimizin gördüğü ama muhtemel adını bilmediği Snellen göz testi tablosu ile başlayalım.

Snellen Göz Testi

Göz doktoru muayenehanelerinde görmeye alışık olduğumuz Snellen göz testi bir kişinin ayırt edebileceği görsel ayrıntı düzeyini belirleyerek görme keskinliğini ölçmek için kullanılan çizelgedir. Bu çizelge Hollandalı göz doktoru Herman Snellen tarafından 1862’de geliştirilmiştir. Test o zamandan itibaren birçok ülkede tıp uzmanları tarafından kullanılmaktadır. Bu çizelge geometrik kurallara göre oluşturulmuş ve her alt satırında boyutu giderek küçülen 11 satırlık blok büyük harf içerir. Geleneksel çizelgede, ilk satır tek bir E harfinden oluşur ve sadece dokuz harf kullanılır: C, D, E, F, L, O, P, T ve Z.

Görme Keskinliği Oranları

Muayene esnasında 20 fitlik (6 metre) bir mesafeden, ayrı ayrı her bir gözümüz için, harflerin şekillerini artık ayırt edemeyecek düzeye gelene kadar her satırını okumamız istenir. Her harf satırına, onu okumak için gereken görme keskinliğini gösteren bir oran atanmış durumdadır. Bir kişinin okuyabileceği en son satırın karşısındaki oran, kişinin o göz için görme keskinliğini temsil eder. Amerika Birleşik Devletleri’nde en üst düzey 20/20 olarak tanımlanır; metrik sistemi kullanan ülkelerde ise bu 6 / 6’dır. 1’den küçük bir oran (örneğin, 6/10) normalden daha kötü görmeyi gösterir; 1’den büyük bir oran (örneğin, 6/5) normalden daha iyi görmeyi ifade eder. Aşağıdaki görselde bu oranların ne anlama geldiğini daha rahat anlayabilirsiniz.

Görselde normal görme (20/20), normale yakın görme (20/40), düşük görme (20/100) ve çok az görme (20/200) biçiminde farklı görüş örnekleri örneklenmiştir. 20/20 vizyonda her şey nettir. 20/40 ile beşinci satıra kadar net görebilirsiniz. 20/100 ile ikinci satıra kadar net görebilirsiniz. Ancak 20/200’de yasal olarak kör kabul edilirsiniz. Çünkü büyük E’yi dahi görememektesiniz.

Görme keskinliği, gördüğünüz şeylerin şekillerini ve ayrıntılarını ayırt etme yeteneğinizi ifade eder. Ancak bu test genel görüşünüzün sadece bir yönünü ortaya koyar. Renkli görme, çevresel görüş ve derinlik algısı gibi şeyleri ölçmez. Yani görüşünüzün kalitesini belirlemez. Birçok insanın görme keskinliği normalden daha iyi anlamına gelen 20/15 düzeyindedir.

Snellen göz testi aslında birçok noktadan eleştirilen bir ölçüm aracıdır. Bunun nedenleri arasında, satırlar arasındaki boşluğun, aynı biçimde harfler arasındaki boşluğun yeterli olmaması gelir. Bu durumun ölçüm değerlerini etkileyeceği öne sürülür. Bir başka eleştiri de, harflerin satırları arasındaki oranların düzensiz olmasıdır. Bu eleştirilerin neticesinde, bu teste alternatif olarak başka çizelgeler geliştirilmiştir. Ancak hala en yaygın kullanılan Snellen tarafından geliştirilen çizelgedir.

Göz Atmak İsterseniz

Kaynaklar: Snellen chart; https://www.britannica.com/science/Snellen-chart

Matematiksel

Sibel Çağlar

7 yıl Kadıköy Anadolu Lisesinin devamında lisans eğitimimi Marmara Üniversitesi İng. Matematik öğretmenliği üzerine tamamladım. Devamında 20 yıl çeşitli özel eğitim kurumlarında matematik öğretmenliği ve eğitim koordinatörlüğü yaptım. 2015 yılında matematiksel.org web sitesini kurdum. Amacım bilime ilgiyi arttırmak, bilimin özellikle matematiğin zihin açıcı yönünü açığa koymaktı. Yolumuz daha uzun ve zorlu ancak en azından deniyoruz.