Newton’un Hareket Yasaları ve Gündelik Yaşamımız

Newton’un hareket yasaları, gündelik hayata da uyum gösterir. Bu yasaları üretkenliğinizi artırmak, işinizi basitleştirmek ve hayatınızı iyileştirmek için de kullanabilirsiniz…Sir Isaac Newton, 1687’de tarihteki en önemli bilimsel kitaplardan birisi olan, üç hareket yasasını açıkladığı, “Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica” adlı kitabını yayınladı ve klasik fiziğin temellerini attı. Dünya bu kitaptan sonra fiziğe ve bilime daha farklı bakmaya başladı. Ancak çoğu insanın bilmediği şey, Newton’un üç hareket yasasının üretkenliğinizi arttırmak, işinizi basitleştirmek ve hayatınızı iyileştirmek için ilginç bir benzetme olarak kullanılabileceği.

Newton’un Hareket Yasaları

1. yasa: Eylemsizlik

“Yasa I: Tüm cisimler bir kuvvet etkisi tarafından durumunu değiştirmeye zorlanmadıkça düzgün doğrusal hareketini veya durağanlığını korur.”

Bu aynı zamanda atalet yasası olarak da bilinir. Basitçe, bir nesnenin itilmedikçe veya çekilmedikçe düz bir çizgide hareketsiz kalma veya hareket halinde kalma eğiliminde olduğu anlamına gelir. Yani bir grup çocuğun ortasına bir top koyun. Kimse o topa vurmadıkça o top üzerinde etki eden kuvvetler dengede olduğundan sonsuza kadar duracaktır. Yani, hareketsiz nesneler durmaya eğilimlidir. Cisimler oldukları gibi kalmak ister. Bu evrendeki en küçük bir cisim bile durup dururken hareket etmez. Hareketsizlik durumunu korur. Ta ki onun üzerine bir dış kuvvet etki edene kadar. Şimdi birazda farklı açıdan bakalım bu kanuna…

Erteleme, evrenin temel bir yasasıdır. Cisimler tembeldir, bilimsel bir dille ifade edersek eylemsizdir. Bu arada insanında bir cisim olduğunu anımsatalım. Güzel haber? Tersi de geçerlidir. Hareket halindeki nesneler de hareket halinde olma eğilimindedir. Bu durumda, hareket yasasını üretkenlik açısından kendimize uyarlamak pek de zor olmayacaktır. Önemli olan bir işe başlamaktır, motivasyon genellikle başladıktan sonra gelir. Harekete geçmek için bir dış kuvvet beklemeye de gerek yok aslında, sonuçta hepimiz içimizde bir potansiyel kuvvet taşımaktayız…

2. yasa: İvme  

“Yasa II: Bir cismin momentumundaki değişim, cisim üzerine uygulanan itme ile orantılıdır ve itmenin uygulandığı düz doğru boyunca meydana gelir.”

Bu yasa genellikle en basit şekliyle F=m.a şeklinde ifade edilir. Yani bir cisim üzerine etki eden net kuvvet, cismin kütlesi ve ivmesinin çarpımına eşittir. Bir kuvvet ister tümüyle bir seferde, isterse de kademeli ve art arda uygulansın, eğer bir hareket oluşturuyorsa, bu kuvvetin iki katı büyüklüğe sahip başka bir kuvvet hareketi ikiye, üç katı büyüklüğündeki bir kuvvet hareketi üçe katlayacaktır. Ve bu hareket, eğer cisim daha önceden hareket halinde ise, önceki hareket ile aynı doğrultuda olması durumunda önceki hareket ile toplanır.

Şimdi gelin bu formülü kendimize uygulayalım. Bu denklemde dikkat edilmesi gereken önemli bir şey var. Kuvvet, F, bir vektördür. Vektörler hem büyüklük hem de doğrultuya sahiptir. Başka bir deyişle, belirli bir yönde hız almak istiyorsanız, o zaman uyguladığınız kuvvetin boyutu ve bu kuvvetin yönü bir fark yaratacaktır. Üretkenlik, sadece ne kadar çalıştığınız ile (büyüklük) değil, aynı zamanda işin uygulandığı yer (yön) ile ilgilidir. Bu büyük yaşam kararları ve küçük günlük kararlar için geçerlidir. Anlayacağınız, sadece bir şeyler yapmak için, eylemsizlikten kurtulmak yetmiyor. İvmelenmek için bir yöne, bir doğrultuya ihtiyacımız var. Ancak ivmelensek bile bizi durduran şeyler çıkabilir karşımıza…

3. Yasa: Etki-tepki

“Yasa III: Her kuvvete karşılık, her zaman eşit ve ters bir tepki kuvveti vardır: veya iki cismin birbirine uyguladığı kuvvetler her zaman eşit ve zıt yönelimlidirler.”

Bu, bir nesneye bir kuvvet uygulamak için, bu uygulamayı yapan şeyin tam olarak zıt yönde eşit kuvvette bir kuvvete maruz kalması gerektiği anlamına gelir. Bu yasa örneğin, bir buz patencisinin başka bir patenciyi ileri ittiğinde neden geriye gittiğini açıklar.

Hepimizin yaşamda gerçekleştirme eğiliminde olduğumuz ortalama bir hızımız vardır. Ve üretkenlik seviyemiz, genellikle hayatınızdaki üretkenliği arttıran ve engelleyen güçlerin dengesidir. Newton’un eşit ve zıt kuvvetleri gibi. Odaklanma, olumlu bakış açısı ve motivasyon gibi güçler, bize hız verirken stres, uykusuzluk ve aynı anda çok fazla görevi yapmaya çalışmak gibi güçler de ters yönde etki eder. Bu ters yöndeki kuvvetlerin etkisini azaltmak için karşımıza iki seçenek çıkacaktır.

Birinci seçenek, ikinci yasayı hatırlayarak etki eden kuvveti arttırmak olabilir. İkinci seçenek aslında daha basittir. Karşıt güçleri azaltabiliriz. Hayatınızı basitleştirmek, hayır demeyi öğrenmek, üstlendiğimiz sorumlulukların sayısını azaltmak ve gerekirse çevremizi değiştirmek sizi geride bırakan güçleri ortadan kaldırmaya yarayabilir. Fizik üzerinden yola çıkarak biraz felsefe yaptık ama bu biçimde düşündüğümüzde, bu üç yasanın asla unutulmayacağı kesin gibi…

Kaynak: The Physics of Productivity: Newton’s Laws of Getting Stuff Done; www.jamesclear.com

Matematiksel

Sibel Çağlar

Merhabalar. Matematik öğretmeni olarak başladığım hayatıma 2016 yılında kurduğum matematiksel.org web sitesinde içerikler üreterek devam ediyorum. Matematiğin aydınlık yüzünü paylaşıyorum. Amacım matematiğin hayattan kopuk olmadığını kanıtlamaktı. Devamında ekip arkadaşlarımın da dahil olması ile kocaman bir aile olduk. Amacımıza da kısmen ulaştık. Yolumuz daha uzun ama kesinlikle çok keyifli.
Başa dön tuşu