Günlük Hayatımızda Matematik

Matematikte Sorun Yaşamamıza Sebep Olan 5 Şehir Efsanesi

Matematik konusunda yaygın şehir efsaneleri mevcuttur. Belki siz ya da sizin çocuklarınızın matematiğe bakış açısı bu efsanelerden olumsuz etkilenmiş olabilir. Gelin bir göz atalım bu efsanelere…

Matematik Şehir Efsaneleri

1- Matematik Genleri

Matematik becerisi için herhangi bir gen yatkınlığının varlığını gösteren hiçbir araştırma yoktur. Aslında, birçok kültürde de, “matematik geni” olduğu fikri bile mevcut değildir. Bir öğrencinin yeni bir kavramı kolaylıkla öğrendiğini görmek mümkündür. Görmekte yetersiz olduğumuz şey, çocuğun okul hayatından önce, matematik ile alakalı ilgisini ve becerilerini şekillendirebilen tüm deneyimleridir.

Çoğu çocuk, okul dışında oynarken çevresiyle matematik hazır bulunuşluklarını da deneyimler. Bu deneyimler bazı çocuklar için doğal gibi görünür. Tersine, bu deneyimleri ilk etapta yaşamayan çocuklar ise, “matematik geni” yokmuş gibi görünürler. Demek ki okul öncesi çağda düşünmeye, anlamaya sevk edici oyunlar oynamaları çocukların okul hayatlarında matematik becerilerine de katkı sağlıyor.

Sonuç: Matematikte diğerlerine göre daha fazla çaba gösterdiklerini fark eden öğrenciler kendilerinde “matematik geni” olmadığını düşünerek baştan vazgeçerler. Yelpazenin öteki tarafındaki kendilerinde matematik geni olduğuna ikna olmuş çocuklar vardır. Bu durum yeni kavramları öğrenme çabası başladığında nasıl olsa genim var, er geç yaparım zihniyetinden dolayı öğrenmeyi bırakmalarına sebep olur.

Çözüm: Çocuğunuza gayret etmenin, öğrenmenin gerekli olduğunu ve çaba göstermeksizin kimsenin başarılı olamayacağını hatırlatın. Bir çocuğun hiçbir piyano dersi almadan Beethoven’ın 5. Senfonisini çalmasını beklemediğiniz gibi, matematiğinde hiçbir çaba gösterilmeden öğrenilmesini beklememelisiniz. Çalışmak, her şeyi fetheder.

matematik başarısı

2- Cinsiyete Dayalı Matematik

Erkeklerin matematikte kızlardan çok daha iyi oldukları fikrini destekleyen hiçbir araştırma bulgusu en azından şu ana kadar yoktur. Hatta kız çocukların matematiğe erkeklerden daha çabuk ilgi duyduğunu biliyoruz. Ayrıca kız çocuklar ezberlemekten ziyade, yaparak görerek öğrenmek konusuna daha başarılıdırlar.

Sonuç: Kız çocuklar bu ön yargıdan dolayı daha çok “Ben matematiği yapamayabilirim.” ya da “Matematiği sevmiyorum.” der ve vazgeçer. Bu, kızları, erkenden, matematik öğretiminin gerekli olduğu bilim ve mühendislik alanlarında kapatır.

Çözüm: Daima matematik hakkında pozitif tutum sergilemeye çalışın. En azından çocuklarınızın, başarabileceğine inanıp, ön yargısını yıktığını görene kadar…

hata yapmak

3- Matematikçiler Hata Yapmaz

Yeni problemlerin çözülmesi yada yeni materyallerin öğrenilmesi zaman alır. Matematikçilerin hemen çözebildiği problemler daha önceden çözülmüş problemlerdir. Problem ilk kez karşılaşılan durumdur, eğer o problemle tekrar karşılaşılırsa bu alıştırma sürecine girer. Bir matematikçiyi farkı kılan şey, kalıpları tanımlama yeteneğidir. Ayrıca yeni fikirler denemek için istekli olması ve bu yol boyunca ortaya çıkacak “başarısızlıklar” ile sabretmesi gereklidir.

Sonuç: Öğrenciler, matematikçilerin asla hata yapmayacağımızı düşünür ve ilk denemede hemen doğru cevabı bulmayı umut ederlerse, bir o kadar çabuk da hayal kırıklığına uğrayıp sabretmeyi öğrenemezler.

Çözüm: Öğrencilere, yeni fikirler ve kavramlarla uğraşmak zorunda kaldıklarında, hata yapabileceklerini ve kendi mantıklarını düzeltmek için yollar bulmaları gereken, probleme dayalı öğrenmede daha fazla deneyimler öğretmeye ihtiyacımız vardır. Maalesef, geleneksel sınıflarda öğrenciler matematikle yeterince yaratıcı deneyime sahip değiller. Derste yada evde daha önce çözülmüş olan sorulara cevap bulmak yerine farklı soruları, farklı yollardan çözmek için daha fazla zaman harcamak gerekir.

4- Hız Matematik Yeteneğin Göstergesidir.

Çoğu öğrenci, hızlı ve ilk olmanın matematikte akıllı olduğunuzu kanıtladığınız şeklindeki yanlış bir inancına sahiptir. Bu, sınıftaki öğrencileri nasıl ödüllendirdiğimizden ve sınav sürelerine verilen önemden kaynaklanıyor. Süre vererek öğrencilere test çözdürmek otomatiklik kazanmalarına yardımcı olan sistemin getirdiği kötü bir kaderdir.

Maalesef bu durum sadece soru çözerken kaygının artmasına neden olacaktır bu da hata paylarını yükseltecektir. Hızlı çözmek, doğru sonuca ulaşmak anlamı taşımayabilir. Hızlı ve doğru yanıtı bulmak deneyim ve tecrübe ile alakalıdır.

Sonuç: Öğrenciler, hızlı olduklarında, akıllı oldukları düşüncesi yüzünden, bunu ispatlamaya çalışırlarken ödev ve testlerde acele ederler. Bu, dikkatsizce yapılan hatalara yol açmaktadır.

Çözüm: Çocuk cevaplar için acele ederken, doğru yada yanlışlığını asla söylemeyin. Teyit ettirmek için size baktığında “Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?” dediğinizde bu, cevaplarının makul olup olmadığı hakkında daha fazla düşünmeye ve çalışmalarını kontrol etme alışkanlığı geliştirmeye zorlamış olacak.

Çocuğunuza etkin matematiğin bir oyun oynamak gibi olduğunu da hatırlatın. Daima kazanamayız ve hata yaptığımız için bazen kaybederiz. Kaybettikten sonra, vazgeçmememiz, analiz yaparak kendimizi geliştirmeye çalışmalıyız. Ne demişler “bazen kazanırız, bazen öğreniriz…”

5- Hafıza Matematiğin Anahtarıdır.

Sadece belli bir sayı kümesini matematikte kullandığımızı düşünürsek, bunun için çok iyi bir hafızaya gerek yoktur. Fakat pek çok profesyonel matematikçi matematikte ezberlemek için mücadele ettiğini de itiraf ediyor. Çünkü son 10 yılda matematik, kavramsal gerçekler, formüller ve adım adım algoritmalara ayrılmış halleriyle öğretildi. Öğrenciler de ezberlemekten başka çare bulamadılar. Maalesef zamanla hafızalarında o formüllere ilişkin çok az şey belki de yanlış şekilde kalacaktır. Halbuki matematik yapı ve kurallarını anladıklarında her şey daha anlamlı hale gelecektir.

Sonuç: Öğrenciler, ne yaptıklarını anlamaya çalışmaktan ziyade ezberlemeye çalışırlar, böylece problemleri düşünmek ve çözmek için sınırlı yeteneğe sahip olurlar. Bu aynı zamanda öğrencilerin dört işlem problemleriyle daha eğitim öğretimin ilk başlarında uğraşmalarının da temel nedenidir.

Çözüm: Öğrencilere, matematikte neyi niçin yaptığına yönelik derin bir anlayış geliştirmeye teşvik edilmelidir.

Gördüğünüz gibi, matematikle ilgili, çocuklar için zararlı olabilecek birçok yanlış anlama vardır. Okul hayatlarında onlar matematiği öğrenirken, çocuğunuza rehberliğinizde siz de bunları aklınızda tutun. Yazının devamında göz atmak isterseniz: Türkiye’de Matematik Eğitimi Neden İlerlemiyor?


Kaynaklar:

Matematiksel

Nurgul Kendirlioglu

Selçuk Üniversitesinde Matematik Lisansımı bitirdikten sonra Kocaeli Üniversitesinde Yüksek lisansımı tamamlayıp, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdim. Aslında nereli ve nereleri bitirdiğimiz çok da önemli değil... Matematiğe, bilime ve insanlığa dair farkındalık kazandırabilirsek, sanki var olduğumuz dünya daha yaşanılabilir olacak. Zira doğum ve ölüm arasında kalan zamanda, işe gitmek,fatura ödemek, tv izlemekten daha başka şeyler yapmak için dünyada olduğumuzu düşünüyorum.Okumayı, dinlemeyi, izlemeyi, yeni ve insanlığa faydalı güzel şeyleri keşfetmeyi ve paylaşmayı seviyorum... Keyifli okumalar dilerim. :)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu