MATEMATİK HER YERDE

Bugüne Dek Yaşamış En Garip 5 Matematikçi

Aslında her matematikçi bir miktar gariplik barındırır bünyesinde ancak bazıları var ki gerçekten diğerlerinden bir adım öne çıkıyor. Akla gelen ilk beşi sıralayalım.1. Paul Erdös (1913-1996): Tarihteki en heyecan verici mate­matikçilerden biri olan bu efsanevi matematikçi, hayatını matematiğe adayarak, bir işe ya da eve sahip olmadan başıboş yaşamıştır. Hayatının son senesinde, 83 yaşında, hala teoriler üretiyor, dersler veriyor, matematiğin genç işi olduğu yaygın inanışını reddediyordu. Bu konuyla ilgili olarak bir keresinde: “Bunaklığın ilk göstergesi birinin teoremlerini unutmasıdır. İkin­cisi fermuarını kapamayı unutmasıdır. Üçüncüsü ise açmayı unutma­sıdır,” demiştir Erdös .

“The Man Who Loved Only Numbers”ın yazarı Paul Hoffman şöyle der: “Erdös , problemler üzerinde tarihteki tüm matematikçilerden daha çok düşünmüştür ve kendisine ait 1,500 çalışmanın tüm detaylarını tekrar bel­geleyebilecek güçtedir. Kahve ile destekleyerek, günde 19 saat matematik­le uğraşır, bir arkadaşı yavaşlaması için baskı yaptığında hep aynı cevabı ve­rirdi: “Mezarda huzur içinde yatacak çok vakit olacak.”

Biraz daha fazla bilgi edinmek isterseniz işte size diğer detaylar: https://www.matematiksel.org/zavali-buyuk-yasli-adam-paul-erdos/

2. Srinivasa Ramanujan (1887-1920): Kendisi Hin­distan’ın en zeki matematikçisi ve 20. yy. ‘ın en büyük matematikçile­rinden biri olmuştur. Fakir bir aileden gelen, çekingen ve zorlukla konuşabilen bir çocuk­ olan Ramanujan’ın matematikle olan ilişkisi bir arkadaşından aldığı ve bir haftada bitirdiği kitapla başlamıştır. Matematik eğitimi alamadığı için, mate­matiksel gerçeklere ulaşmakta sıra dışı yöntemler kullanmıştır. Ma­tematikçi G.H. Hardy’e göre:

“Matematiksel kanıtla ilgili fikirleri en anlaşılmaz olanlarıydı. Tüm sonuçları, yeni ya da eski, doğru ya da yanlış, kendisinin bile kesin olarak açıklamakta güçlük çektiği dolambaçlı yollar, deliller ve başlangıçlarla elde edilmişti.”

Ramanujan, 1903’te Mad­ras Üniversitesi tarafından bir burs almış; fakat bir sene sonra sadece matematikle ilgilenip, diğer konuları boşladığı için bursunu kaybet­miştir. Trinity Üniversitesi’nde profesör olan Hardy, Ramanujan’ın ona yazdığı ve şu anda tarihi kabul edilen, 100 teorem kapsayan bir mektupla onu Cambridge Üniversitesi’ne kabul etmiştir. Birkaç yıl sonra Ramanujan, katı vejeteryenliği yüzünden zayıflamış ve tüberküloz ölmüştür. O dönem içerisinde sonradan kaybolan sayfalara 600 teorem yazmıştır. Bu kağıtlar ancak 1976’da bulunabilmiş ve Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nden Profesör George Andrews tara­fından “Ramanujan’nın Kayıp Defteri” ismiyle derlenmiştir. Ramanu­jan’nın birçok teoremi, cebir sayılar teorilerindeki modern teoremler
arasında yer almıştır. Onu daha fazla tanımak isterseniz detaylar burada: https://www.matematiksel.org/ramanujan-sonsuzlugu-bilen-adam/

3. Pisagor (MÖ 580-500): Aynı zamanda bir filozof olarak Pisagor, mate­matik, astronomi ve müzik teorisinde birçok gelişmeye sebep olmuş­tur. Filozof Bertrand Russell, “Pisagor, bugüne dek yaşamış insanlar içinde entelektüel açıdan en önemli olanıdır; zeki olsa da olmasa demiştir. Pisagor, aynı zamanda tarihte en çok hakkında teori üretilen matematikçilerdendir; çünkü öğretileri ve okulunda uyguladığı bir sürü tuhaf kural günümüzde halen ilgi çekmektedir. Kendisi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz buraya göz atabilirsiniz: https://www.matematiksel.org/pisagor-bir-katil-miydi/

4. Theodore Kaczynski (d. 1942): 26 Mayıs 1996 tarihli New York Times “Bir dahiyi, yalnızlık, azim, gizlilik ve titizlikle donatıp, matematiğin gizemi teknolojinin tehlikesinin içine girmesini sağlamak ve onu asla sevme­mek, onunla asla arkadaş olamamak … işte evinin Kaczynski’ye yaptı­ buydu,” diye yazılmıştır.

Kendisi, Harvard Üniversitesinden mezun olmuş, sonra Michigan Üniversitesinde matematik alanında doktora yapmış ve Berkeley Üniversitesinin o döneme değin en genç öğretim üyesi olarak görev almıştır. Buraya kadar herşey normal gözükse de IQ’su 170 olarak bilinen bir insana göre birçok tuhaf huyu göze çarpıyordu: aşırı (patolojik) utangaçlık, vücut seslerine aşırı duyarlılık, sürekli bir sallanma alışkanlığı, mikrop ve hastalık gibi sağlık konularında aşırı hassasiyet. Okuldaki odası biriktirilmiş ve etrafa dağıtılmış yiyeceklerle dolmuş, korkunç bir kokuya sebep olmuştu öğretmenlik yaptığı 2 yıl boyunca.

Ancak Kaczynski Berkeley üniversitesindeki görevinden istifa edip, 25 yıllık bir yalnızlığa kapatmıştır kendisini devamında ormanın içinde bir kulübede ve yaşamını tamamen kendi kendine sürdürmenin yollarını aramıştır. Ancak endüstriyel gelişmenin yaşam alanını gittikçe daha çok daralttığına ve çevresindeki doğanın sürekli olarak tahrip edildiğine şahit olması, kendisini önce ufak tefek sabotaj eylemlerine, daha sonra ise kararlı ve planlı bombalamalar yapmaya itmiştir. Bir American Airlines uçağına yerleştirdiği patlamayan bombayla işlediği suçlar “federal suç” kapsamına girmiş ve FBI’ın hakkında dosya açmasına neden olmuştur. University ve Airline kelimelerinden gelen “UN ve A” kısaltmaları ile birlikte bombacı anlamına gelen “bomber” kelimesinin birleşmesinden oluşan Unabomber takma adı ile anılmaya başlamıştır bu tarihten sonra. 1978’den 1995’e kadar 16 bombalama eylemi yapmış, 3 kişinin ölümüne neden olmuş ve sonunda Kaczynski şartlı tahliye ihtimali olmayan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır.

··özgürlük, güce sahip olmak demektir; başka insanları kontrol edebilme gücüne değil. Kendi hayatınla ilgili durumları kontrol edebilmek gücüne sa­hip olmak.
-Unabomber Manifesto

5. John Nash (1928 – 2015): Oldukça parlak bir matematikçi olan Naslı, Ekonomi dalında 1994 Nobel Ödülü’nü almıştır. 1950’de Princeton Üniversitesi’nden mezun olan John Nash , oyun teorisi alanının modern ekonomide çok önemli bir hale gelmesini sağlayan teoremini formül haline getirmiştir. Hayatıyla ilgili genel ve ba­sit kararları bile -asansöre binmek ya da beklemek, evlenmek ya da evlenmemek- avantaj ve dezavantaj hesaplarına göre yapıp, duygula­rından matematik kuralları oluşturmaya çabalardı. Kendisine 1959 yılında yapılan muayene sonucu kendisine şizof­ren teşhisi konmuş, gençken zekasından bahsedilen Nash, hayatının geri kalan kısmını şizofreninin bir içinde bir dışında geçirmiştir. Princeton ve akademik kadro, Nash’in 30 yıl boyunca matematik bölümünde oyalanmasına izin vermiştir. Nash, sessiz kişiliğiyle, tahta­ya durmadan tuhaf denklemler yazan ve rakamların gizemlerini araş­tıran birine dönüşmüştür zamanla.  John Naslı bir keresinde, “Mate­matikle delilik arasında direk bir ilişki olduğunu söyleyemem ama bü­yük matematikçilerin delilik ve şizofreni gibi bulgulardan mustarip ol­duklarına şüphe yok denebilir,” demiştir. John Nash ile ilgili en bilin­dik biyografi örneği, Sylvia Nasar’ın “A Beautiful Mind” adlı yapıtıdır.

Kendisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için: https://www.matematiksel.org/bir-matematik-dehasi-john-nashin-ardindan/

Matematiksel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu