Temel Matematik

Cevabı Bulunamayacak Sorular: Kurt Gödel ve Eksiklik Kanıtı

Kurt Gödel, hiç bir matematik sisteminin tam olamayacağını söyleyen eksikli kanıtı ile ün kazanmıştır. Bu kanıta göre, sınırlı bir aksiyomlar [doğruluğu ispatsız kabul edilen önermeler] kümesiyle başlayan herhangi bir mantıksal sistem (matematik), zorunlu olarak sistem içinde ispatlanamayan ama doğru olan önermeler içerecektir. Gödel şunu da gösterdi: Bir matematik sistemine ait Gödel tipi önermeleri, sisteme aksiyom olarak eklemekle o sistem tamamlanamaz; çünkü, eklenen aksiyomlar, yeni bir matematik sistemi oluşturacak ve bu yeni sistem de kendi Gödel tipi önermelerini içerecek, yani yine eksik kalacaktır.

Anlaşıldığı kadarıyla, sınırlı bir aksiyom kümesi ile bütün matematiksel ve mantıksal doğrulara ulaşmak mümkün olmuyor. Ancak, sonsuz bir aksiyom kümesiyle başlandığında, eksik olmayan bir matematik sistemi inşa edilebilir. Gödel kuramı gerçeğin hep eksik olduğunu ima etmez. Çünkü bir sistem içinde ispatlanamayan önermeler, başka bir sistemde ispatlanabilir. 

Gödel’in eksiklik kanıtı sadece şunu söyler: Bütün doğru önermeleri içeren mutlak bir doğruluk sistemi (matematiği) yoktur. Yani uzayın düz olduğunu söyleyen Öklit Geometrisi ne kadar eksikse, eğri olduğunu söyleyen Riemann Geometrisi de o kadar eksiktir ve gerçek ancak farklı sistemlerin birlikte ele alınması ile tam olarak anlaşılabilir. Gödel’in aşırı derecede soyut matematiğinin ayrıntılarına girmeden, onun ne demek istediğini şöyle bir örnekle açıklamaya çalışalım. (Yalnız buradaki örneğin sadece konunun daha iyi anlaşılması için verilmiş bir örnek olduğunu unutmayalım. Ancak, anafikir benzerdir.)

Diyelim ki elimizde sadece 4 sayı var: {1, 2, 3, 5}. Bu bizim aksiyom kümemiz olsun. Şimdi bir de çıkarım kuralına ihtiyacımız var, o da çarpma işlemi olsun. Yani bu örnekte A = {1, 2, 3, 5} bizim aksiyom kümemiz oluyor. Çıkarım kuralımız ise × işlemi… A kümesi ile ­× işlemi birlikte bir matematik sistemi oluşturur. Bu sisteme kısaca S diyelim. Şimdi, sayıları birer önerme kabul edelim ve S içinde herhangi bir önermenin nasıl ispatlandığını görelim. Örneğin; 16 = 8×2; 30 = 3×10 vs.

Görüldüğü gibi S içinde ispatlanabilen sonsuz sayıda önerme vardır. (Bu örnekte önermelerin sayı olduğunu unutmayalım.) S’de ispatlanabilen bütün önermelerin kümesi Ö olsun. Bu durumda: Ö = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, … } olacaktır. Şimdi “S sistemi tam mıdır?” sorusunu soralım. Tam olmadığını hemen görebiliriz. Çünkü Ö kümesi mesela 7’yi içermemektedir. (Çünkü 7 sayısı hiç bir şekilde 1, 2, 3 ve 5 sayılarının çarpımı ile elde edilemez.) Peki ya 7’yi A kümesine eklersek… Bu durumda A = {1, 2, 3, 5, 7} olacaktır. Şimdi, artık Ö kümesi 7’yi içerecektir. Ö = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ….}

Şimdi S tam oldu mu? Yanıtımız: Maalesef, hayır! Ö kümesi hala 11 ve 17 gibi asal sayıları içermemektedir. Asal sayıların ne olduğunu bilenler, bu şekilde oluşturulan Ö’nün hiç bir zaman tam olamayacağını görebilir. S’nin tam olması için A’ya bütün asalları (ki sonsuz sayıdadırlar) eklememiz gerekir. Ama biz ne demiştik? Sonlu hiç bir matematik sistemi tam olamaz… İşte Gödel bunu kanıtlamak istiyordu.

Eksiklik Kanıtı Bize Ne Anlatır?

Gödel kuramının felsefi anlamı derindir. Kuram bir çok düşünür, matematikçi ve bilgisayar bilimci tarafından halen tartışılmakta. Gödel kuramının sonuçları şaşırtıcıdır. Şimdi size dinlerden bir örnek vermek istiyorum. Diyelim bir R dininin kutsal kitabı K olsun. Bu durumda R dinindeki bütün sevaplar (önermeler) K kitabından çıkarsanabilir mi? Gödel kuramı bunun yapılamayacağını söylüyor. Yani hiç bir K kutsal kitabı tam (eksiksiz) olamaz.

Peki, şimdi K kitabından mantık yoluyla çıkarılabilecek sevapların listesini yapmaya kalkıştığımızı düşünelim. Bir din alimi, K kitabını alır ve bu kitaptan kendince bir takım çıkarımlar yaparak A kitabını yazar. A’ya bir tefsir diyelim… A tefsiri, K kutsal kitabından elde edilmiştir. Bu şekilde başkaları da B, C, D, … tefsirlerini yazsın. Bu şekilde yazılan bütün tefsirlerin kümesine de de bir külliyat diyelim. Bu durumda L külliyatı, bütün tefsirlerin kaynağı olan kutsal K kitabı ile A, B, C, … tefsirlerinin birleşim kümesi oluyor. Gödel kuramı bize hiç bir sonlu külliyatın bütün sevapları içeremeyeceğini söylüyor. Biraz umutsuz bir durum…

Bir başka örnek de bilgisayar bilimleri ve yapay zekâdan verilebilir. Diyelim ki A, bir algoritmalar kümesi ve X de A’yı uygulama yeteneğine sahip bir bilgisayar olsun. X’in nasıl bir bilgisayar olduğu önemli değil, ama çok gelişmiş bir bilgisayar olduğu kesin… Şimdi A kümesini X bilgisayarına yükleyelim ve ondan her şey hakkında düşünmesini isteyelim. X bilgisayarı, düşünerek her şeyi keşfedebilir mi? Yani insanların yoktan düşünce ve fikir yaratma özelliğine sahip olabilir mi? Gödelîn eksiklik kanıtı bunun mümkün olmadığını söylüyor. Ama X’e benzer Y ve Z gibi başka bilgisayarların bir araya gelerek (yani birlikte hareket ederek) her şeyi düşünüp düşünmeyeceğini söylemiyor. Böyle giderse Gödel kuramı hepimizi şaşırtmaya devam edecek sanırım.

Eksiklik Kanıtına Neden İhtiyaç Duyuldu?

Bu noktada şu soruyu da yanıtlamadan yazıyı bitirmek istemiyorum. İnsanlar neden matematiğin tam olup olmadığını merak edip, araştırma ihtiyacı duydular? Daha doğrusu matematiğin bizzat kendisi nasıl oldu da matematiğin araştırma konusu haline geldi? Aslında hikaye Antik Yunan‘ın ve belki de bütün tarihin en büyük matematikçilerinden olan Öklit ile başlıyor. M.Ö. 232 ile 275 yılları arasında yaşamış olan Öklit, kendi zamanına kadar olan bütün matematiği birleştiren bir sistem kurmuştur. (Bunu milattan 250 yıl önce yaptığına inanabiliyor musunuz?) Onun sistemine bugün Öklit Geometrisi ya da Düzlem Geometrisi diyoruz. Bu geometrinin sadeleştirilmiş hali halen liselerde okutulmaktadır. Öklit sistemini anlattığı Elementler adlı büyük bir kitap yazmış; bu kitap, tarihin belki de en etkili bilimsel kitabı olmuştur. Elementler 2000 yıl boyunca Dünya’nın bütün üniversitelerinde okutulan bir ders kitabıydı.

Kitap, doğruluğu ispatsız kabul edilen beş postulat (aksiyom) ile başlıyordu. Postulatlarının seçimindeki isabet ve ispatların mükemmelliği ile kendi içinde tutarlı bir matematik sistemi yaratmayı başaran Öklit’in bu müthiş yapıtı iki bin yıl boyunca büyük bir hayranlık uyandırmıştır. Ancak, paralellik postulatı adı ile bilinen beşinci postulat, bir çok matematikçiyi rahatsız etmiş… Bu matematikçiler, beşinci postulatın açık olmadığına, diğer dördünden çıkarılabileceği inancıyla bu postulatı diğerlerinden elde etmek için uğraşmışlardır. Bu konuda çalışanlar arasında Ömer Hayyam, İbn-i Haytam ve Nasirüddin Tûsi gibi matematikçiler de vardır.

Ancak bu çabalar bir işe yaramadı. Beşinci postulat diğer dördünden elde edilemedi. Sonradan matematikçiler (aralarında Gauss da vardır) bu postulatı değiştirmeyi denediler. Böyle yaptıklarında başka bir matematik sistemi doğduğunu gördüler. Hatta Gauss gibi ünlü bir matematikçi fikirlerinin kabul edilemeyecek kadar çılgınca olduğunu düşüncesiyle çalışmalarını yayınlamaya dahi cesaret edemedi.

Günümüzde bu yeni geometrilere Eliptik ve Hiperbolik Geometri gibi isimler veriliyor. Bu yeni geometri sistemleri konusunda çalışan matematikçiler Lobaçevski ve Riemann gibi ünlü isimlerdir.  Öte yandan, Öklit’in elementler kitabı matematikçileri öylesine etkilemişti ki onun sistematik yaklaşımı matematiğin temel sistemi haline gelmiştir. Çağdaş matematikçiler matematik yaparken Aksiyomatik Sistem’i kullanırlar. Belli aksiyomlar ve çıkarım kurallarıyla çalışmak matematikte norm haline gelmiştir.

Öklit sisteminin başarısı matematikçiler arasında bu sistemin tutarlılığına ve tamlığına yönelik bir güven oluşturmuştur. Bunlar arasında Hilbert de vardı. Bu isimler, matematiği mantığa indirmek istiyorlar ve bütün doğru önermeleri içeren bir matematik sisteminin kurulabileceğine inanıyorlardı. Hatta Hilbert bunu matematiğin son büyük problemlerinden biri olarak görmekteydi. İşte bu noktada Gödel ve onun ünlü kanıtı devreye girdi. Gödel, sonlu bir matematik sisteminin tam olamayacağını kanıtlayarak eksiklik kanıtı ile mantıkçıların hayallerini suya düşürmüştür.

Göz atmak isterseniz:

Matematiksel

SİNAN İPEK

Yazar, çizer, düşünür, öğrenir ve öğretmeye çalışır. Temel ilgi alanı Bilimkurgu yazarlığıdır. Bunun dışında Matematik, bilim, teknoloji, Astronomi, Fizik, Suluboya Resim, sanat, Edebiyat gibi konulara ilgisi vardır. Ara sıra sentezlediklerini yazı halinde evrene yollar. ODTÜ Matematik Bölümü mezunudur ve aşağıdaki başarılarıyla gurur duyar:TBD Bilimkurgu Öykü yarışmasında iki kez birincilik, 2. Engelliler Öykü yarışmasında birincilik, Ya Sonra Öykü Yarışması'nda finalist, Mimarlık Öyküleri Yarışması'nda finalist, 44. Antalya Altın Portakal Belgesel Film Yarışmasında finalist. Ithaki yayınları Pangea serisinin 5. üyesi "Beyin Kırıcı" adlı bir romanı var. https://www.ilknokta.com/sinan-ipek/beyin-kirici.htm

Bir Yorum

  1. Sanırım Gödel’in eksiklik teorimini anlatan en açıklayıcı yazılardan, ellerinize sağlık

Başa dön tuşu