Ünlü Matematikçiler

Küskün Bir Matematikçi: Janos Bolyai

Janos Bolyai adı bugün Ay’da onun adı verilen bir kraterde yaşıyor. Ancak o bundan habersiz küskün bir biçimde bu dünyadan ayrıldı.

18. yüzyılın sonlarında Carl Friedrich Gauss, Öklid dışı geometrinin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamıştı. Ancak en az onun kadar önemli, adı tarihin tozlu sayfaları arasında silinen bir matematikçi daha vardı aslında. Bu kişi Janos Bolyai idi.

Janos Bolyai, hayatının çoğunu günümüz Romanya’sının Transilvanya dağlarının vahşi doğasında, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin ana akım matematik topluluklarından uzakta geçiren bir Macar matematikçiydi. Babası ve öğretmeni Farkas Bolyai de bir süre Gauss’un öğrencisi olmuş başarılı bir matematikçiydi. Aynı zamanda dokuz dil bilen yetenekli bir dilbilimciydi. O dönemde Farkas Bolyai’nin Öklid’in Beşinci Postulatıydı.

Janos Bolyai yetenekli bir çocuktu. Matematiğin yanı sıra keman çalıyor ve eskrim dersleri alıyordu. 13 yaşına geldiğinde matematikte bir çok konuda ustalaşmıştı. Lise eğitiminin ardından, Viyana Askeri Okuluna kaydoldu. 1823’de teğmen olarak mezun oldu. Bu esnada bir hobi olarak matematik çalışmaya devam ediyordu.

Öklid’in Beşinci Postulatı ile ilgili akıntısı zamanla ona da geçmişti. Oğlunun uğraşından haberdar olan Farkas ona yazdığı bir mektupta “Ben tüm hayat ışığımı ve zevkimi söndüren bu dipsiz geceden geçtim. Sana yalvarıyorum, paralellik biliminden uzak dur!” diyerek oğlunu uyarsa da Janos babasının uyarılarını dikkate almayarak Öklid dışı geometri bulmak ümidiyle çalışmaya başladı. 1820’lerin başlarında bir ispatın muhtemelen imkansız olduğu sonucuna vardı ve Öklid’in aksiyomuna bağlı olmayan bir geometri geliştirmeye başladı. 1823’te babasına yazdığı mektupta “Beni hayretler içinde bırakacak kadar harika şeyler keşfettim. Hiçlikten garip yeni bir dünya yarattım” diyen Janos, iki yıl sonra çalışmasını kâğıda dökmeyi başarmıştı.

Janos Bolyai ve Hiperbolik Geometri

1832’de fikirleri babasının yazdığı geometri kitabında ek bir bölüm olarak yayımlandı. Arkadaşının kitabını okuyan Gauss’un dikkatini en çok Janos’un yazdığı yirmi dört sayfalık bölüm çekmişti. Gauss bunun üzerine Farkas’a yazdığı mektupta eski dostunun oğluyla gurur duyması gerektiğini ancak Janos’un fikirlerinin tamamını kendisi daha çocukken bulduğunu, sadece henüz yazıya dökmediğini söyledi.

Gauss’un bu cevabı Janos’un matematik kariyerini daha başlamadan bitirmişti. Janos’un hayatındaki kırılma noktalarından biri de 1848’de Lobachevsky’nin yazdıklarına ulaşması oldu. Kendi fikirlerinin bir başkası tarafından da yayımlanmış olduğunu görünce var olan ruhsal sorunları iyice açığa çıktı.

Devamında János Bolyai dünyaya küstü, genç yaşta emekli olup inzivaya çekildi. Uzun süren hastalıklarının ardından 1860 yılında hayata veda etti. Mezar taşına “Ünlü matematikçiler arasında da en ünlüsüydü, ama ne yazık ki, büyük yeteneği kullanılamadan heba oldu” diye yazıldı. Ölümünden sonra matematikle ilgili yirmi bin sayfalık çalışması olduğu ortaya çıktı.

Janos Bolyai’nin Appendix adını taşıyan makalesinde çerçevesini çizdiği düşünceler 2009 yılında UNESCO düşünsel dünya mirası listesine dahil edildi. János Bolyai’nin adı bugün Ay’da onun adı verilen bir kraterde yaşıyor.

Göz atmak isterseniz

Matematiksel

Sibel Çağlar

7 yıl Kadıköy Anadolu Lisesinin devamında lisans eğitimimi Marmara Üniversitesi İng. Matematik öğretmenliği üzerine tamamladım. Devamında 20 yıl çeşitli özel eğitim kurumlarında matematik öğretmenliği ve eğitim koordinatörlüğü yaptım. 2015 yılında matematiksel.org web sitesini kurdum. Amacım bilime ilgiyi arttırmak, bilimin özellikle matematiğin zihin açıcı yönünü açığa koymaktı. Yolumuz daha uzun ve zorlu ancak en azından deniyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.