Felsefe

 • hedonizm

  Hedonizm Nedir? Hedonizm Mutlu Bir Yaşamın Anahtarı Olabilir mi?

  Hazcılık veya hedonizm, hazzın mutlak anlamda iyi olduğunu, insan eylemlerinin nihai anlamda haz sağlayacak bir biçimde planlanması gerektiğini, sürekli haz verene yönelmenin en uygun davranış biçimi olduğunu savunan felsefi görüştür. Tüm hedonistik teoriler, tarif etmek…

 • Giordano Bruno: Düşündükleri Ve Söyledikleri Yüzünden Cezalandırılan Bir Filozof

  Giordano Bruno’yu size birçok farklı biçimde tanıtmamız mümkündür. Kendisi bir keşiş, bir filozof, bir kozmolog ve bir matematikçiydi. Oldukça güçlü bir hafızası vardı. Bu sayede de Avrupa soyluları arasında kısa bir…

 • Tanrı’nın Varlığı Matematik Yardımı ile İspat Edilebilir mi?

  Kim Tanrı’nın matematik makaleleri için uygun bir konu olabileceğini düşünürdü ki? Endişelenmeyin, birazdan okuyacaklarınız, bilimsel çerçeve içerisinde sağlam bir şekilde temellendirilmiş çalışmalardan oluşuyor. Ancak yine de Tanrı’nın matematiksel olarak kanıtlanıp…

 • Platon Akademisi: Geometri Bilmeyenin Giremediği Dünyanın İlk Üniversitesi

  Bir zamanlar Yunan şehir devletlerinin önemle­rinin artmasıyla birlikte felsefe Yunan dünyasına ve özellikle de Atina’ya yayılmıştı. Şehir hızla Yunanistan’ın kültürel mer­kezi haline gelmişti. Bunun sonucunda da çeşitli felsefe okulları ortaya…

 • El Kindi

  İlk İslam Filozofu Olarak Bilinen El Kindi Kimdir?

   “Nereden gelirse gelsin, isterse bize uzak ve karşıt milletlerden gelmiş olsun, gerçeğin güzelliğini benimsemekten ve ona sahip olmaktan utanmamalıyız”. Bu sözler İslam felsefesinin kurucusu, Batı’da “Arapların Filozofu” olarak tanınan El…

 • Jean-Paul Sartre

  Jean-Paul Sartre 1964’te Nobel Ödülünü Neden Kabul Etmemişti?

  Bir çok bilim insanının, edebiyatçının hayalini Nobel ödülü almak süsler. Fransız filozof, yazar ve politik eylemci Jean-Paul Sartre de (21 Haziran 1905-15 Nisan 1980) 1964’te Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmüştü.…

 • sokrat

  Menon Paradoksu ve Sokratik Diyalog Yöntemi

  Atina yurttaşı Sokrates, felsefe tarihinde derin bir iz bırakmıştır. Yaptığı konuşmalar ve zamanının ünlü sofistleriyle giriştiği tartışmalar, öğrencisi Platon başta olmak üzere yakınları sayesinde kitaplaştırılmıştır. Genel itibariyle diyaloglardan oluşan kitaplardan…

 • Gettier Problemi ve Haklı Olamayacağınızı Kanıtlayan Bir İnek

  Herhangi bir insan için, bildikleri ve bilmedikleri bazı şeyler vardır. Fark tam olarak nedir? Bir şeyi bilmek için ne gerekir? Bir şeye inanmakla onu bilmek arasındaki fark nedir? Bu soruların cevaplarına…

 • Kinizm Felsefesi ve Diyojen Modern Yaşantımızda Bize Ne Öğretebilir?

  Telefonunuzla uğraşarak bir saatinizi harcadığınız ve ardından boşlukta hissettiğiniz zamanlarınız oldu mu? Etrafınızdaki herkesi ve her şeyi görmezden geldiğinizi hissedecek denli çok çalıştığınız günler? Herhangi bir şeyi elde etmek ya…

 • Ockham’ın Usturası: Basit Düşünmemiz İçin Bizi Zorlayan Mantık İlkesi

  Ockham’ın usturası (kimi kaynaklarda Occam’ın usturası olarak geçmektedir), aynı fenomeni açıklamak için iki rakip fikriniz varsa, daha basit olanı tercih etmeniz gerektiğini söyleyen bir ilkedir. Aslında Albert Einstein ve Isaac…