Kişisel Gelişim

Bertrand Russell’dan Özgür Düşünce İçin 10 Madde

Mantık analitiği üzerindeki çalışmalarıyla 20. yüzyıldaki felsefe akımlarını önemli oranda etkileyen İngiliz felsefeci, matematikçi Bertrand Russell, 1872’de İngiltere’de dünyaya geldi. Dört yaşında anne ve babasını yitirdi. Bu nedenle disiplinli bir kadın olan anneannesi tarafından büyütüldü. Ev eğitimi ile kendini geliştiren Russell’ın 18 yaşında, ilk girdiği okul Cambridge Üniversitesi oldu. İlk üç yıl matematik, son yıl felsefe okudu burada.

Bertrand Russell
Trinity College, Cambridge, 1893

Cambridge’i bitirdiğinde, aile geleneğini sürdürerek politikaya atılmak istedi. Bu esnada felsefe de ilgisini çekiyordu. Devamında felsefe üstün geldi.  Matematikçi Dr. Alfred Whitehead ile birlikte yazımına başladığı, sembolik mantığın klasiği olarak bilinen üç ciltlik Principia Mathematica (Matematiğin İlkeleri) adlı kitabı 1910 – 1913 yılları arasında yayımlandı.

Birinci Dünya Savaşı’nın çıkması, bu savaşı hazırlayan koşulları yakından izlemiş olan Russell’ı duyarsız bırakamazdı. Antiemperyalist bir savaş karşıtı idi. Savaş esnasında yayınladığı bir bildiri nedeniyle, Russell 1918 yılında İngiliz hükümetini ve Amerikan ordusunu küçük düşürdüğü gerekçesiyle altı ay hapse girdi. 1919’da üniversitedeki hakları geri verilse de üniversiteden çıkarılmayı bir onur sorunu yaptığından geri dönmedi. 

Bertrand Russell, matematikçi olmasından kaynaklı sağlam düşünme yöntemiyle, sorunların çözümlenmesinde akılcı yöntemi kullandı. Politikadan ahlaka kadar her alanda reformist bir tutumu benimsedi. Eğitimden, kadın haklarına değin çeşitli alanlarda kalem oynatmış olan Russell’ın yapıtlarının ortak yanı, özlü ve açık üslubudur. Genel öğüdü şudur: “Kısa sözün elverdiği yerde uzun söze kaçmayın.” Kısaca böyle bir öz geçmişe sahip olan Bertrand Russell’ın özgür düşünce için önerdiği on maddelik mini manifestosu ise şu şekildedir:

Özgür Düşünce İçin Mini Manifesto

  • 1. Hiç bir şeyi mutlak kesinlikle bildiğinizi düşünmeyin.
  • 2. Delilleri saklamakla bir şey elde edemeyeceğinizi bilin; deliller sonunda muhakkak ortaya çıkar.
  • 3. Asla düşünceyi engellemeye çalışmayın çünkü muhakkak başarırsınız.
  • 4. Muhalefetle karşılaştığınızda, bu muhalefet kocanızdan veya çocuklarınızdan olsa bile, otoriteyle değil, diyalogla üstesinden gelmeye çalışın. Çünkü otoriteye bağlı bir başarı gerçek değildir ve yanıltıcıdır.
  • 5. Başkalarının otoritelerine saygı duymayın, çünkü her zaman karşıt otoriteler bulunur.
  • 6. Zararlı olduğunu düşündüğünüz fikirleri bastırmak için gücü kullanmayın, bunu yaparsanız o fikirler gün gelir sizi bastırır.
  • 7. Fikir olarak eksantrik olmaktan korkmayın, çünkü şimdi kabul edilen her fikir bir zamanlar eksantrikti.
  • 8. Akıllıca uyuşmazlığı sessiz uyumluluğa tercih edin, çünkü eğer akla kıymet veriyorsanız, birincisi ikincisinden daha derin bir uyuşma demektir.
  • 9. Rahatsız edici olsa bile hakikati söylemeyi prensip edinin, çünkü örtbas etmeye çalışmak çok daha rahatsız edicidir.
  • 10. “Aptallığın cennetinde yaşayanların mutluluğunu kıskanmayın; çünkü sadece aptallar bunun gerçek mutluluk olduğunu düşünür”

Ayrıca Göz Atmanızı Öneririz

A Liberal Decalogue: Bertrand Russell’s Ten Commandments of Critical Thinking and Democratic Decency; https://www.brainpickings.org/

Matematiksel

Sibel Çağlar

7 yıl Kadıköy Anadolu Lisesinin devamında lisans eğitimimi Marmara Üniversitesi İng. Matematik öğretmenliği üzerine tamamladım. Devamında 20 yıl çeşitli özel eğitim kurumlarında matematik öğretmenliği ve eğitim koordinatörlüğü yaptım. 2015 yılında matematiksel.org web sitesini kurdum. Amacım bilime ilgiyi arttırmak, bilimin özellikle matematiğin zihin açıcı yönünü açığa koymaktı. Yolumuz daha uzun ve zorlu ancak en azından deniyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.