Eğitim Bilimleri

Sınavlar ve Çoktan Seçmeli Sorular

Eğitim hayatımız boyunca bir çok defa sınava giriyoruz. Bu sınavların önemli bir çoğunluğu da çoktan seçmeli sorular içeriyor. Bu sınavların hazırlanma mantığını bilmek ve çözerken bazı önemli noktaları akılda tutmak başarıyı arttırmakta işe yarayabilir. Eğitim süresi boyunca pek çok konu ele alınır. Bu konuların içinde de belirli davranışları öğrenciye kazandırmak hedeflenir. Her sınıf düzeyinde davranışlar sene başında belirlenir. Sorular bu davranışlar çerçevesinde hazırlanır. İyi hazırlanmış çoktan seçmeli sorular, belirli bir konuyla ilişkili olarak yukarıda sözü edilen davranışların kazanılıp kazanılmadığını ölçmeye yarar.

Bir bilgi, kitaptan olduğu gibi alınıp soruya dönüştürülüyorsa, yanıtlayıcıdan, o sorunun yanıtını kitapta gördüğü şekliyle hatırlaması bekleniyor demektir.

Hatırlama, en alt düzeydeki zihinsel süreçlerden biridir. Oysa, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde olan sorular, daha üst düzeyde zihinsel süreçlerin devreye girmesini gerektirir. Bu düzeydeki davranışlar, soruyu yanıtlayan kişinin yalnızca bilgiyi hatırlamakla kalmayıp, bilgi parçacıkları arasında ilişki kurabilmesi, bilgiyi başka bir biçime çevirmesi, yorumlaması, sonuç çıkarması vb. şeklinde olur.

LGS, YKS gibi sınavlardaki sorular çoğunlukla hatırlamadan daha üst düzeylerdeki davranışlarla ilgilidir. Daha basit olarak ifade edecek olursak, bu sınavlarda ezber gerektiren soruların sayısı daha azdır. Ezber gerektirmeyen soruların en belirgin özellikleri, daha önceden öğrencilerin karşılaştıkları biçimde olmamalarıdır. Bu tip soruların malzemesi öğrenciler için tümüyle yenidir. Bu nedenle sınava gireceklerin, okulda öğrendikleri konularla, yepyeni birer soru malzemesi olarak karşılaşacaklarını bilerek hazırlık yapmaları işi biraz daha kolaylaştırabilir.

Çoktan Seçmeli Soru Nedir?

Çoktan seçmeli bir soru biçimsel olarak, “kök” ve “seçenekler” olmak üzere iki bölümden oluşur. Seçeneklerin arasında yalnızca bir doğru yanıt ve çeldiriciler bulunur. Çeldiriciler, soruda ölçülmek istenen davranışları kazanamamış olanları yanıltacak şekilde planlanır. Sonuç olarak, davranışı kazanmış olanların soruyu doğru yanıtlaması, diğerlerinin de çeldirici niteliğindeki seçeneklerden birini işaretlemesi beklenir. Yanıtlayan kişinin, soruyu iyi anlaması, seçenekleri iyice incelemesi, çözüme ulaşmayı kolaylaştırıcı olur. Bu amaçla dikkatli okuma ve soruyu doğru anlama iyi bir başlangıç oluşturur.

Soru Çözme Deneyimimi Nasıl Artırabilirim?

Soru çözme konusunda daha işlek hale gelebilmek için ilk öneri, soru kökündeki yöneltmeleri iyi anlamak. Örneğin, en çok, en doğru, en az, en fazla gibi ifadeleri doğru anlamak, soruyu doğru yanıtlamak açısından önemli.

İkincisi, sınav süresini dikkatli ve planlı kullanmak. Bu, şöyle olabilir: Öncelikle yüzde yüz emin olunan soruları yanıtlamak, yanıtlamadan geçilen soruların yanına küçük bir işaret koymak. Daha sonra bu işaretli soruları tekrar inceleyerek, çok zaman kaybına neden olmayanlarını yanıtlamak. Kalan zamanda da en sona bırakılanları yanıtlamaya çalışmak. Bir başka konu da, soru kökündeki olumsuz ifadeleri gözden kaçırmamak. Örneğin, değildir, yoktur gibi ifadeleri kaçırmak soruyu yanlış yanıtlamaya neden olabilir. Dikkatli okuma, böyle bir sorunu ortadan kaldırabilir.

Bir de, kökte üstünlük belirten ifadeler olabilir; her zaman, hepsi, tümü, hiçbir, yalnızca gibi. Bu ifadeleri gözden kaçırmak da sorunun yanlış yanıtlanmasında rol oynayabilir. Dikkatten kaçırmamak gereken ifadelerin bir kısmı da, genellikle, çoğunlukla gibi konuya sınırlandırma getirenler. Doğru yanıtı bulurken, iki yola başvurulabilir: Soru kökünü, her bir seçenekle birlikte düşünüp doğru yanıta ulaşmaya çalışmak ya da kökte verilen durumu mantıksal olarak karşılamayan seçenekleri elemek. Bunların dışında bir de tahmin yoluyla yanıt bulunabilir. Ancak, yanlışların doğruları götürdüğü sınavlarda tahmin yöntemine başvurmak pek önerilmez.

Deneme Sınavları

Sınavlara hazırlananların hayatlarının bir başka gerçeği de deneme sınavlarıdır. Her ne kadar tüm deneme sınavları yeterli kalitede olmasa da, yine de sınavlar bize kendimiz hakkında bazı bilgiler verebilir: Deneme sınavlarının sonuçlarını iyi değerlendirmek ve eksik yönleri saptayarak, çalışırken bunların üzerine gitmek gibi…

Yanlış yanıtlanan soruları daha ayrıntılı inceleyerek, neden yanlış bir seçeneğe gittiğini saptamakta önemlidir. Eski merkezi sınavlarda çıkmış olan sorulara göz atmak sınava girenlerin kendilerinden beklenenleri anlamalarını kolaylaştırır.

Nasıl Çalışmalıyız?

Çalışma konusunda, herkesin kendine özgü yöntemleri olabilir. Ancak, çalışırken, konuları tam olarak anlamadan ezberlemek bir işe yaramaz. Bu şekilde çalışma alışkanlığı, hatırlama davranışına yönelik bir hazırlık içinde kalıp, yukarıda sözünü ettiğimiz üst düzey davranışları ölçen sorularla karşılaştıklarında doğru yanıtı bulmakta güçlük çekerler.

Sınava doğru hazırlık, iyi bir planlamayla sağlanabilir. Plan yapma kısmı hallolduktan sonra yapılması gereken en önemli şey de bu plana uymaktır. Sağlıklı bir çalışma planı oluşturup buna uyabilenler kendilerine dinlenme ve eğlenme zamanı da ayırabilirler. Sadece yaklaşan sınavlarda değil, hayatta karşılarına çıkacak tüm sınavlarda genç kardeşlerimize başarılar diliyoruz.

Okuma Önerisi: Sınavlar Yaklaşırken Sınav Kaygısı İle Nasıl Baş Edebiliriz?

Kaynak: https://www.educationcorner.com/multiple-choice-tests.html

Matematiksel
Sibel Çağlar

Yola Kadıköy Anadolu Lisesi ile başladım. Ardından gelen tesadüfler, zamanında pek de sevmediğim, matematik ile yolumu kesiştirdi. Sonucunda Marmara Üniversitesinde İng. Matematik öğretmenliğinden mezun oldum. Zaman akıp gitti; bu süreçte ben de çeşitli özel eğitim kurumlarında matematik öğretmenliği ve eğitim koordinatörlüğü yaptım. Bu esnada da bol bol matematik ile ilgili serzenişlere şahit oldum. Ne yapmalı diye düşünürken, aklıma bu site fikri geldi. 2015 yılında matematiksel.org web sitesini kurdum. Amacım bilime ve özelinde matematiğe ilgiliyi arttırmaktı. Matematiğin hayattan kopuk olmadığını kanıtlamaktı. Devamında ekip arkadaşlarının da dahil olması ile kocaman bir aile olduk. Yolumuz uzun ama kesinlikle çok keyifli.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu