Kampüs

STEM Ve STEAM: İki Eğitim Arasındaki Fark nedir?

STEM eğitimi hakkında bir çoğumuz bilgi sahibiyiz. STEAM eğitimi ise, STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) kısaltmasının içine sanatı da ekler. Sanat başlığı altında beşeri bilimler de mevcuttur.

1959’da İngiliz fizikçi ve yazar Charles Percy Snow Cambridge Üniversitesi’nde bir konferans verdi. Konuşmasında bilim ve edebiyat dünyası arasındaki bölünmeden bahsetti ve bu konuşması sonrasında uzun süren tartışmalara neden oldu.  

Snow’un gözlemlerine göre her iki taraf da birbirini küçümsemekten fazlasıyla mutlu görünüyordu. Bilim insanları Shakespeare’in bir cümlesini alıntılayamıyor ve bundan rahatsızlık duymuyordu. Öte yandan da edebiyat dünyası için termodinamiğin ikinci yasası ile ilgili bilgi sahibi olmak gereksiz bir zaman kaybıydı. Stem’in devamında yaşantımıza dahil olan STEAM bu iki grup arasındaki uçurumu kapatmayı hedefler.

STEM Eğitimi Nedir?

“S” harfine bilim, “T” harfine teknoloji karşılık gelmektedir. “E” harfi mühendislik anlamına gelir. Son olarak “M” harfi ise matematiktir.

Günümüzde karşılaştığımız yerel ve küresel düzeydeki birçok problem karmaşık yapısı gereği çözümlerinde fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi farklı disiplinlerin bir arada çalışmasını gerektirir. Bu da bizi eğitsel reformlardan en günceli STEM eğitimi hareketine götürür. İlk olarak ABD’de ortaya çıkan bu yaklaşım zamanla dünyanın birçok farklı ülkesi tarafından da kabul görmüş ve uygulanmaya başlanmıştır.

STEM eğitiminin uygulamasında iki farklı birleştirme metodu bulunmaktadır. Bu metotlar içerik entegrasyonu ve bağlam entegrasyonu olarak adlandırılmışlardır. İçerik entegrasyonu dört alana ait içeriklerin tek bir ünite ya da modülde kaynaştırılması ve farklı alanlara ait genel kavramların bu yolla öğretilmesi anlamına gelir.

Yani ortaya bir problem atılır ve bu problem etrafında geliştirilecek bir STEM ünitesinde kimya, fizik, matematik, geometri, mühendislik ve teknoloji gibi çok farklı disiplinlere ait içerikler problemin çözümü kapsamında kullanılır.

Ancak bağlam entegrasyonu bundan biraz daha farklıdır. Bu sefer bir disipline ait içeriklere odaklanılır. Diğer disiplinler de bu içeriğin daha anlamlı ve gerçek dünya ile ilişkili olması için destek de bulunur. Birçok kişi STEM eğitiminde dört disiplinin bir araya getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu düşünür. Sonucunda konular her zaman buna uygun olmayacaktır. Bu nedenle kimi durumlarda iki disiplinin bir araya gelip ortak bir planlama yapması da olasıdır.

STEM eğitimini geleneksel bilim ve matematik eğitiminden ayıran şey, harmanlanmış öğrenme ortamı ve öğrencilere bilimsel yöntemin günlük hayata nasıl uygulanabileceğini göstermesidir.

STEAM Eğitimi Nedir?

STEM bilimi, teknolojiyi, mühendisliği ve matematiği, “STEAM” ise STEM’in yanı sıra sanatı (beşeri bilimler, dil sanatları, dans, drama, müzik, görsel sanatlar, tasarım ve yeni medya) temsil eder. STEM ve STEAM arasındaki temel fark STEM’in bilimsel kavramlara odaklanmasıdır.

STEAM eğitiminde de aynı kavramlar ele alınır. Ancak bunu yaratıcı süreçte kullanılan sorgulama ve probleme dayalı öğrenme yöntemleri aracılığıyla yapar. Leonardo Da Vinci gibi insanlar, keşifler yapmak için bilimi ve sanatı birleştirmenin önemini bize göstermiştir. Bu nedenle isim yeni olsa da arka plandaki fikir yeni değildir.

Leonardo Da Vinci, keşifler yapmak için STEAM kullanan birinin ilk örneklerinden biridir.

STEAM sanat, mühendislik, matematik, bilim ve teknoloji arasındaki kesişimleri ve bunların birbirleri üzerindeki etkilerini ele alır. Bu sayede öğrenme alanlarının ayrı olduğu yönündeki önyargılara meydan okuyabilir ve “Matematik ve fen bilimlerinde iyiyim, dolayısıyla yaratıcı değilim” düşünce tarzını aşabiliriz.

Yirmi yıl önceki eğitimciler, bugünlerde hangi becerilere ihtiyaç duyacağımızı muhtemelen bilmiyorlardı. Ancak günümüzde eğitimciler öğrencilerin 21. yüzyıl için hangi becerilere ihtiyaç duyacağını biliyor. Bunun en başında da öğrencilerin sorunları farklı açılardan görme ve kendi çözümlerini formüle etme becerilerini geliştirmeleri geliyor.

Geleceğe Hazırlamak İçin Öğretilmesi Gereken 21. Yüzyıl Becerileri

Sonuç olarak

Öğrenciler zaten doğal olarak barındırdıkları bir merak ve keşif dürtüsü ile okula başlarlar. Hayal güçleri uçsuz bucaksız ve evcilleşmemiştir. Bu noktada eğitimcilerin görevi, onlara nasıl meraklı ve yaratıcı olunacağını öğretmekten çok, bunu onlardan almamakla ilgilidir. 

Test kitapları üzerinden ders işleyerek öğrencileri geleceğe hazırlamamız ve hayal güçlerini geliştirmemiz mümkün değildir. Gerek beşeri gerekse de ekonomik gelişim için itiraz eden, farklı düşünen yeni nesillere ihtiyacımız vardır. Bu da ancak farklı eğitim yaklaşımları ile olası olacaktır. Bu nedenle değişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılamak için STEAM eğitimi çok önemlidir.

Matematiksel İçin Hazırlayan: Esma Nur Şahintepe


Kaynaklar ve ileri okumalar

  • Explainer: what’s the difference between STEM and STEAM?. Yayınlanma tarihi: Kaynak site: Conversation. Bağlantı: Explainer: what’s the difference between STEM and STEAM?
  • Yıldırım, B., & Altun, Y. (2015). STEM Eğitim ve Mühendislik Uygulamalarının Fen Bilgisi Laboratuar Dersindeki Etkilerinin İncelenmesi. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2(2), 28-40
  • White, David. (2014). What is STEM education and why is it important?. Florida Association ofTeacher Educators Journal. 14. 1-8.
  • Çorlu, M. (2014) FETEMM  Eğitimi Makale Çağrı Mektubu. Turkish Journal Of Education, January, 2013 Volume 3, Issue1
  • What is STEM Education?; Kaynak site: Live Science. Yayınlanma tarihi: 26 Ekim 2022. Bağlantı: What is STEM Education?;

Size Bir Mesajımız Var!

Matematiksel, 2015 yılından beri yayında olan ve Türkiye’de matematiğe karşı duyulan önyargıyı azaltmak ve ilgiyi arttırmak amacıyla kurulmuş bir platformdur. Sitemizde, öncelikli olarak matematik ile ilgili yazılar yer almaktadır. Ancak bilimin bütünsel yapısı itibari ile diğer bilim dalları ile ilgili konular da ilerleyen yıllarda sitemize dahil edilmiştir. Bu sitenin tek kazancı sizlere göstermek zorunda kaldığımız reklamlardır. Yüksek okunurluk düzeyine sahip bir web sitesi barındırmak ne yazık ki günümüzde oldukça masraflıdır. Bu konuda bizi anlayacağınızı umuyoruz. Ayrıca yazımızı paylaşarak da büyümemize destek olabilirsiniz. Matematik ile kalalım, bilim ile kalalım.

Matematiksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu