Kampüs

STEM Eğitimi Nedir ve Neden Önemlidir?

Günümüzde adını giderek daha sık duymaya başladığımız STEM  (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitimi fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin entegre bir şekilde öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır.

STEM eğitimini oluş­turan her bir disiplin dinamik bir yapıda olup diğerleri ile bütüncül bir ilişkiye sahiptir. 2000’lerin ilk yarısına kadar bilim, teknolo­ji ve matematik okuryazarlığı kavramları birbirinden bağımsız kullanılıyordu.

Ancak bilim, teknoloji ve mühendislikte meydana gelen ilerlemeler eğitim süreçlerine de etki etti. Böylece STEM okuryazarlığı kavramı oluşmaya başladı. Bu yazıda konuyu biraz daha detaylandıralım. Öncelikle kısaca işin tarihçesine göz atalım.

“S” harfine bilim karşılık gelmektedir. Bilim bizim doğadaki meydana gelen prensipleri anlayabilme amacını taşır. Hipotezler kurarak ve kurduğu hipotezleri deneylerle test ederek bilimsel bilgiye ulaşır. Bunları gerçekleştirirken matematik gibi disiplinlerden yardım alır.

“T” harfine teknoloji karşılık gelmektedir. Teknoloji denildiğinde ilk aklımıza gelen bilgisayar ve akıllı cihazlar olmaktadır. Bunların hepsi birer teknolojidir. Ancak evde kullandığımız mikser, şişe açacağı, şirketlerde işlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayan yazıcılar ve teknik araç gereçler de birer teknolojidir.

“E” harfine mühendislik karşılık gelmektedir. Bu kısım STEM’ in en dinamik kısmı olan mühendisliktir. “Mühendisliği genel olarak bir meslek olarak biliyoruz. Ancak mühendislik bir problem çözme yaklaşımı, bir ürün tasarımı ve üretme süreci olarak da tanımlanır. ” Bu ifadeye göre mühendislik STEM’ in en önemli noktalarından biridir.

Son olarak “M” harfine matematik karşılık gelmektedir. Sonucunda şekiller, desenler, hesaplama, oran ve orantı bunun içerisinde yer alır.

Stem Eğitimi Nedir?

ABD’de 1990’ı yıllarda öğrencilerin fen bilimleri ve matematik gibi derslerde başarılanın istenilen seviyede olmadığı, öğrencilerin bilim, teknoloji ve mühendislik ile ilgili kariyerlere fazla yönelmediği raporlarla ortaya konuldu.

Buna bir çözüm olarak eğitimi disiplinlere bölünmüş olarak değil bir bütün olarak ele alan STEM kavramı ortaya çıktı. STEM eğitimi okul öncesinden üniversite öğrenimine kadarki dönemde bireylerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin içeriklerini reel dünya ile ilişkilendirmelerine ve bunları sosyal yaşantılarına dahil etmelerine olanak sağlayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak tanımlandı.

Günümüzde hala ABD’de STEM eğitimi, ülkenin var olan ekonomik ve teknolojik gücünü korumak için en önemli unsurlardan birisi olarak görülmektedir. Bu yüzden birçok üniversite ve okul bünyesinde çok sayıda STEM Merkezi kurulmuştur.

Bu merkezlerde, STEM eğitimleri içerisinde yer alan proje tabanlı öğrenme, sorgulama tabanlı öğrenme,  STEM aktiviteleri, tasarım aktiviteleri, takım çalışması, yaratıcı drama, programlama ve STEM ders planı hazırlama atölyeleri yer almaktadır.

STEM Eğitimi Almış Bireylerin Özellikleri

STEM eğitimi almış bireyler eleştirel düşünebilen, rutin olmayan problemleri çözebilen ve takım çalışmasına yatkın kişiler olmanın yanı sıra yaratıcılık, girişimcilik, inovasyon (yenileşim) ve etkili iletişim gibi 21. yüzyıl becerilerine sahiptir.

Günlük hayatta karşılaştığı problemleri sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak çözme becerisi gelişmiştir. Aynı zamanda inovatif bir düşünce yapısına sahiptir ve yaratıcı fikirlere açıktır.

Bu nedenle gelişmiş ülkeler eğitim sistemlerinde STEM eğitimine büyük yatırımlar yapmaktadır. Bu ülkeler arttırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları, robotik bilimi ve kodlama çalışmaları, girişimcilik, inovasyon, simülasyon, mobil programlama, nesnelerin interneti ve siber güven­lik gibi alanları eğitim sistemlerine entegre etmektedir.

Türkiye’de öğrencilerin özellikle de fen bilimleri ve matematik alanlarına ilişkin başarılarının düşük olması kaliteli bir STEM eğitimine sahip olmadıklarını göstermektedir. Ülkemizde bu konuda çalışmalar yapılmaya başlansa da henüz tam olarak yeterli seviyede değildir. Öğrencilerimizin STEM eğitiminde başarılı olması için STEM alanlarına yapılan yatırımın ve teşviklerin arttırılması gerekmektedir.

Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi ve Öğretim Programlarının Güncellenmesi

STEM Eğitimi Merkezlerinde yapılan araştırmalara göre ilköğretim ve ortaöğretim öğretim programlarının STEM eğitimine uygun biçimde güncelleştirilmesi için çalışmalara başlanması gereklidir.

Ülkemizde uygulanan Fen ve Matematik eğitimi programlarında çok yoğun ders içeriği olması ve merkezi sınavlar sebebiyle ders içeriği öğrenmeye yönelik eğitim öğretim ortamı oluşturmamaktadır. Ayrıca, okullardaki fen laboratuvarları STEM eğitimine yönelik etkinliklerle daha aktif hale getirilmelidir.

Ders içeriği öğrenmeye yönelik oluşan bu öğrenme ortamı, öğrencileri sorgulamaya, araştırma yapmaya, ürün geliştirmeye ve buluş yapmaya yönlendiren STEM eğitimine uygun hale getirilmelidir.

Sonucunda karşılaştığı karmaşık problemleri çözebilen, eleştirel düşünebilen, iş gücünün ihtiyaç duyacağı teknik dona­mını yüksek, yaratıcı ve yenilikçi bireylerin yetiştirilmesi ülkemizin gelişmiş bir ülke olmasını sağlayacaktır.

Bunu gerçekleşmek için derslerin ve öğretmen eğitimi programlarının gerekli biçimde dü­zenlenmesi ve STEM yaklaşımının ve okuryazarlığının yaygınlaştırılması önemlidir. Ayrıca göz atmak isterseniz: Eğitim Felsefesi Nedir? Eğitim ve Felsefe Neden Birbiri İle İlişkilidir?

Matematiksel İçin Hazırlayan: Esma Nur Şahintepe


KAYNAKÇA

  • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu: “Günümüz modası mı yoksa gereksinim mi?”. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi.
  • Yıldırım, B., & Altun, Y. (2015). STEM Eğitim ve Mühendislik Uygulamalarının Fen Bilgisi Laboratuar Dersindeki Etkilerinin İncelenmesi. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2(2), 28-40
  • Yıldırım, B., & Altun, Y. (2017). Teoriden Pratiğe STEM ve Örnek Uygulamaları.
  • Çorlu, M. (2014) FETEMM  Eğitimi Makale Çağrı Mektubu. Turkish Journal Of Education, January, 2013 Volume 3, Issue1
  • What is STEM Education?; https://www.livescience.com/43296-what-is-stem-education.html

Size Bir Mesajımız Var!

Matematiksel, 2015 yılından beri yayında olan ve Türkiye’de matematiğe karşı duyulan önyargıyı azaltmak ve ilgiyi arttırmak amacıyla kurulmuş bir platformdur. Sitemizde, öncelikli olarak matematik ile ilgili yazılar yer almaktadır. Ancak bilimin bütünsel yapısı itibari ile diğer bilim dalları ile ilgili konular da ilerleyen yıllarda sitemize dahil edilmiştir. Bu sitenin tek kazancı sizlere göstermek zorunda kaldığımız reklamlardır. Yüksek okunurluk düzeyine sahip bir web sitesi barındırmak ne yazık ki günümüzde oldukça masraflıdır. Bu konuda bizi anlayacağınızı umuyoruz. Ayrıca yazımızı paylaşarak veya Patreon üzerinden ufak bir bağış yaparak da büyümemize destek olabilirsiniz. Matematik ile kalalım, bilim ile kalalım.

Matematiksel

Editör

Bu yazı gönüllü yazarlarımız tarafından hazırlanmış veya sitemiz editörleri tarafından belirtilen kaynaktan aslına uygun kalınarak eklenmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu