Ekonomi

Fibonacci Sayıları ve Altın Oranın Borsa İle İlgisi Nedir?

”Borsa ve altın oran, yok artık!” diyenler olacaktır. Bilenler mutlaka vardır. Hatta kullananlar dahi vardır. Bilmeyenler için kısaca anlatmaya çalışalım. Leonardo Fibonacci adlı bir 13. yüzyıl İtalyan matematikçisi, Liber Abaci (1202) isimli kitabıyla bizleri Fibonacci Dizisi ile tanıştırmıştı. olmuştur. Bu dizi 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 İle başlar ve sonsuza kadar devam eder. Sayının bir sonraki terimi kendisinden önceki iki sayının toplanması ile elde edilir. En önemlisi, herhangi iki ardışık sayının oranı yaklaşık 1.618 veya tersi, 0.618’dir. 1,618’e “altın oran” denilir. Doğada bu oran pek çok yerde karşımıza çıkar. Doğadan ilham alan bazı sanatçılarda bunu somutlaştırmaya çalışır. Peki söz konusu olan borsa olunca Fibonacci sayıları ve altın oran ne işe yarar?

Elliott Dalga Prensibinin Fibonacci İle İlgisi

Elliott dalga prensibi, finans piyasalarında piyasa döngülerinin incelenmesi ve tahmin edilmesinde kullanılan bir teknik analiz yöntemidir. Yöntem, 1930’lu yıllarda, Amerikalı bir muhasebeci olan Ralph Nelson Elliott (1871–1948 )tarafından keşfedilmiş ve daha sonraki yıllarda onun ismiyle anılmaya başlamıştır. Temel varsayımı, finansal piyasalarda fiyatların sınırlı sayıda kalıpla yükselip, gerilediği ve her bir kalıbı oluşturan parçaların, ya da yaygın olarak kullanılan ifadeyle dalgaların birbirleriyle belli bir fiyat-zaman ilişkisi içinde olduğudur. Ralph Nelson Elliott insanın davranışının Fibonacci dizisi ile benzer özellikler gösterdiğine ve bu nedenle gelecekteki davranışı tahmin etmek için çizelgeye konulabileceğine inanıyordu. Bu nedenle çizelgesini oluştururken Fibonacci sayılarını kullandı.

R.N. Elliott’ın 1940 Kasım’ında yayınlanan “The Basis of the Wave Principle” isimli makalesinden. Kaynak: https://tr.wikipedia.org/

“Teknik analistler” olarak adlandırılan yatırım araştırmacıları, mevcut bir satın alma veya satış eğiliminin devam edip etmeyeceğini veya geri dönüp dönmeyeceğini belirlemek için grafiklerin şekillerine bakarlar. Bazıları tahminlerini ünlü diziden türetilen “Fibonacci geri çekilme seviyelerini” kullanarak yaparlar. Teknik analizde kullanıldığında, altın oran tipik olarak üç yüzdeye çevrilir: % 38,2, % 50 ve % 61,8. Bununla birlikte, gerektiğinde % 23,6,% 161,8 , % 423 gibi daha farklı yüzdeler de kullanılabilir. Fibonacci sayılarının borsa analizlerinde grafiklere uygulanmasının dört yolu vardır: geri çekilmeler, yaylar, fanlar ve zaman dilimleri.

Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri

Fibonacci geri çekilmeleri paritenin aslında destek-direnç analizini yapmış oluyoruz. Kavramları tanımlarsak anlaşılması çok daha kolay olacaktır. Pariteden kasıt iki ülke parasının karşılıklı değeridir. Yükseliş yönündeki bir fiyatın aşmakta zorlandığı ve genellikle aşamadığı fiyat seviyesi direnç, düşüş yönündeki fiyatın karşılaştığı ve aşmakta zorlandığı  fiyat seviyesine ise destek adı verilmektedir. Direnç ve destek noktalarının belirlenmesi, alım-satım işlemlerinin planlanması, fiyat volatilite analizinin yapılabilmesinde önemlidir. Hisse senedi piyasasında destek seviyesi borsada hisseyi nereden alacağımızı, direnç seviyesi ise nereden satacağımızı gösterir. Alımlar güçlü ise fiyat artışı olur. Direnç noktalarındaysa, yükseliş trendinde bir hisse direnç noktasındaki satışlar sonucu fiyatın düşmesi ile karşılaşır.

Destek veya direnç alanlarını belirtmek için yatay çizgiler kullanır. Seviyeler, grafiğin üst ve alt noktaları kullanılarak hesaplanır. Ardından beş çizgi çizilir: ilki % 100’de, ikincisi % 61,8’de, üçüncüsü % 50’de, dördüncüsü % 38,2’de ve sonuncusu % 0’da olur. Yukarı veya aşağı önemli bir fiyat hareketinin ardından, yeni destek ve direnç seviyeleri genellikle bu çizgilerde veya yakınında kalır. Fibonacci geri çekilme seviyeleri Elliott Dalga Teorisi ile yakından bağlantılıdır, çünkü Fibonacci sayıları dalga boyunun değerlendirilmesi için kullanılır.

Fibonacci Fan Çizgileri

Bu çizgiler trend eğimi ile uyumlu yükseliş ve geri çekilmeleri gösterir. Bu hatlar sayesinde pozisyonlara ilişkin giriş ve çıkışlar için görsel referans bölgeleri oluşturabilir. Fibonacci fanları çapraz çizgilerden oluşur. Eğilim çizgileri, geri çekilmeleri tahmin etmek için yüzde 23,6, 38,2, 50 ve 61,8 aralıklarla çizilir.

Fibonacci Zaman Aralıkları

Fibonacci Dizileri fiyat değişimlerine ek olarak zaman aralıklarında da kullanılabilmekte, zaman aralıkları belirlenirken Fibonacci Dizisi’ndeki rakamlar gün olarak baz alınmaktadır. (1-1-2-3-5-8-13-21-34). Böylece trend gün aralıklarına bölünerek dalgalanmaların süresini izlemeyi sağlar.

Fibonacci Yayları

Bir grafiğin en yüksek ve en düşük değerlerini bulmak, Fibonacci yaylarını oluşturmanın ilk adımıdır. Ardından istenen noktadan % 38,2, % 50 ve % 61,8’de üç eğri çizgi çizilir. Bu çizgiler, destek ve direnç seviyelerinin yanı sıra ticaret aralıklarını da öngörür. Yaya yukarıdan yaklaşan fiyat yayın destek konumunda olduğunu, yaya aşağıdan yaklaşan fiyatlar ise yayın direnç konumunda olduğunu ifade etmektedir. Yaylar ile fiyatların hangi değerlerden dönüp hangi noktalara kadar gidebileceğini hesaplamak yatırım kararlarında riski minimize etmeye yarayabilir. Normalde destekte alım dirençte satım yapsak da yay analizi yaparken destekten dönüş varsa alım dirençten dönüş varsa satım hamlesi yaparız.

Kaynak: Fibonacci and the Golden Ratio; https://www.investopedia.com

Matematiksel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.