Günlük Hayatımızda Matematik

Matematik ve Adalet İlişkisi Üzerine

2012 yılında ülkemizde düzenlenen Oyun Teorisi Dünya Kongresine katılan John Nash’in sözleri gündeme damgasını vurmuştu. John Nash, Türkiye’nin matematik sıralamasında dünyada son sıralarda olduğunu duyduğunda, tepkisini “İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur” diyerek göstermişti. Burada üzerinde durulması gereken iki önemli husus var. Birincisi gerçekten bir toplumun matematik eğitimiyle, o ülkedeki adalet sistemi arasında bir bağ var mi? İkincisinde neden bir matematikçi, matematik eğitiminin kötü olduğunu duyunca ilk verdiği tepki Adalet oluyor.

Matematik, Sosyal Bilimler ve Sanat

Sosyal bilimler ve fen bilimleri birbirinden çok farklı gibi gözükseler de aslında birbirlerinin farklı dilde ifadelerinden ve türevlerinden ibarettirler. Bu yüzdendir ki, genel itibarıyla bütüncül bir yaklaşıma sahip olan ve kendi alanı dışındaki disiplinlerde de en azından asgari bazı bilgilere hâkim olan insanların, kendi meslektaşlarına kıyasla daha başarılı oldukları söylenebilir. Örneğin, Paris’te, Louvre müzesinde, herkesin hayranlıkla ziyaret edip incelediği, Mona Lisa gibi yapıtlara hayranlıkla bakıyoruz. Ama bu eserleri ortaya koyan Leonardo da Vinci gibi ressamları, diğer meslektaşlarından ayıran, matematik bilgisini de kapsayan eğitimleriyle ilgilenmiyoruz.

Sayı ve şekilleri inceleyen bilim dalı olarak bilinen matematik, sandığımızın aksine hayatımızın her tarafını kuşatmıştır. Örneğin, bir eşyadan çıkan sesin gürültü mü yoksa müzikal bir sanat eseri mi olacağı, çıkan sesin matematiksel bir ahenkle çıkıp çıkmadığına bağlıdır. Bu açıdan denilebilir ki, müzikal bir eserle gürültü arasındaki fark matematiktir, ama matematik sadece bu değildir.

Duyma duyusunda problem olmasına rağmen dünyaca ünlü eserler icra eden Beethoven gibi müzisyenlerin olması da müziğin matematikle ilişkisini ortaya koymaktadır. İngiliz matematikçi James Joseph Sylvester de müziği duyunun algının ve hissin matematiği olarak tanımlaması müzik ve matematik ilişkisine dair bir örnek olarak verilebilir.

Eski Yunanda matematiğin henüz cebir elbisesini giymemiş ve daha çok şekil bilimi olarak bilindiği günlerde, kurduğu sosyal bilimler akademisinin giriş kapısına “Geometri bilmeyen içeri girmesin” diye yazdırmıştı Platon. Platon bu hareketiyle aradığı sosyal bilimcilerin, matematiğin onlara kazandıracağı farklı ve sistemli düşünme tarzlarına sahip, çok yönlü kişiler olduğunu gösteriyordu.

Matematik ve Adalet Arasındaki İlişki

Günümüzde gerek adalet konusunda gerekse diğer sosyal meselelerin maalesef kendisini matematikten ve dolayısıyla onun insanlara kazandıracağı analitik düşünce sisteminden yoksun sosyal bilimciler tarafından konuşuluyor ve tartışılıyor. Bu durum konuların sığ bir zeminde ele alınmasına ve demagojilere hapsedilmesine neden olup, problemlerin tespiti ve çözümü yolunda büyük bir engel teşkil ediyor.

Mantığın Dili Matematik

Mantığın dili Matematik, insanlara gerçeği ve doğruyu bulmada kılavuzluk yapar. Bu acıdan konumuza yaklaşacak olursak, adaletin de bilimin de amacı gerçeği bulmaktır. Bu da bize genel anlamda, adalet ile bilim arasındaki, özelde de mantığın dili matematik ile adalet arasındaki temel ilişkiyi veriyor.

Platonun hocası Sokrates, Atina’da mahkemede, kendisinden aslında suçsuz olduğunu ispatlaması değil, yalvarıp yakarması beklendiği halde, ölmeyi göze alarak, onurlu bir final yapmıştır. Onun bu tavrında, hayatı boyunca edindiği ve kendi düşünme dünyasını geliştiren eğitiminin ne ölçüde katkısı olabilir?

Bugün öğrencisi Platon tarafından bizlere nakledilen Sokrates’in savunması, her türlü takdirin üzerindedir, ama asıl önemli husus, Sokrates’in, bilgiyi, tavır almada kullanarak mahkemede bu savunmayı yapabilmiş olmasıdır.

Unutulmamalıdır ki, günümüz hukukçuları, siyasiler önünde, olmayan düğmelerini iliklemeye çalışma eylemlerini, doğru bir eylem olarak bildiklerinden dolayı yapıyor değillerdir. Bu büyük hatanın temel sebebi, kendi gelecekleri konusunda yanlış denklemler kurmuş ve mantık hatası yapmış olmalarındandır.

Eğitim ve hukukta yapılan hatalar, matematiksel örneklemelerle de ifade edilebilen Kelebek etkisi gibi modellerde de görülen, tetikleyici faktörlerle, toplumlardaki her bir bireyin konforunda ve hata yapan insanların gelecek hayatlarında tsunamilere sebep olacağı aşikardır.

Mitolojik olarak ifade edecek olursak, verilen kararlar mantık terazisinde tartılmaz ise, içilmemesi gerektiği halde, herkesin içtiğini veya birkaç yudumdan bir şey olmaz varsayımlarıyla içilen yasaklı nehrin, yasaklı suyu, maalesef, insanlarda bir tahribata sebebiyet verecektir.

“Coğrafya kaderdir” der Ibn-i Haldun. Her ne kadar bireyselleşmeye çalışsak da, içinde yaşadığımız toplumdan kendimizi soyutlamamız veya onlardan etkilenmememiz mümkün değil.

John Nash’in Tepki

John Nash’in verdiği ilk tepkinin, adalet vurgusunu yapmak olması, toplumun eğitim düzeyindeki eksikliğin ortaya çıkardığı çok çeşitli sonuçlarının olmasına rağmen, adaletin, o eksikliğe sahip olmayanları da direk olarak etkileyecek niteliğe sahip olmasından dolayıdır.

Hukuk sistemi ve Matematik eğitimi arasındaki ilişkiye dair bu yazıda şu ana kadar bahsedilen teorik yaklaşımlara ek olarak, istatistiki veriler de bu bazı bilgiler verebilir. Bu konuda, Dünya Adalet Projesi (JWP) tarafından hazırlanan Hukukun Üstünlüğü Endeksi ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından her 3 yılda bir yayınlanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Raporları (PISA) sağlıklı analizler yapılması için önemli ve güvenilir veriler sunmaktadır. Yazının ikinci bölümü için: Adalet ve Matematik Kavramları Üzerine

Konuk Yazar: Dr. Muhsin Tamtürk

Leicester Üniversitesi

https://muhsintamturk.academia.edu/

Matematiksel 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.