Bilgisayar ve Yazılım

Kodlama Çocuklar İçin Faydalı mıdır?

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında ihtiyaç duyulan ya da planlanan işlerin yüzde 60’ının bilgisayarla ilişkili olacağına dair istatistiki gerçek, dijital gelişimlerin hızının kesilmeyeceği, aksine artacağını göstermektedir. Bu noktada Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanlarında kalifiye eleman ihtiyacı da gün geçtikçe artmakta, uygulama geliştirme, kod yazma gerekliliği nedeniyle ülkelerde müfredat değişikliğine gidilmektedir. Analitik, eleştirel, tasarım odaklı düşünme, problem çözebilme gibi önemli becerilerin önemi, ülkelerde eğitim sisteminin tekrar değerlendirilmesine ve bilişim, teknoloji, kodlama derslerinin ilkokuldan itibaren müfredata eklenmesine neden olmuştur.

Kodlama gerçek hayat uygulamalarını ve örneklerini modelleyerek, insanların dünyayı daha kolay ve iyi anlamalarını, hayattaki karmaşık işlemleri otomatize edebilmelerini sağlar. Bu otomasyon sistemleri gün geçtikçe değer kazanmakta, dijitalleşen dünyaya adaptasyonumuzu, hayat kalitemizi artırmaktadır. Kodlama becerisine sahip çocuklar küresel yarışta akranlarından bir adım daha önde olacak.

Kodlama Eğitimi

Peki, küçük yaştan itibaren yeni bir dil öğrenme kapsamında değerlendirilen kodlama çocuklarımız için faydalı ya da gerekli mi? Kodlama eğitimi çocuklara öngörülü davranma, analitik düşünme, bireysel karar verebilme, hata tespit etme, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme, disiplinler arası etkileşim gibi pek çok alanda beceriler kazandırıyor. Çocuklar her şeyden önce algoritma tabanlı ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor. Böylece, farklı alanlarda da sorunlarla karşılaşma durumunda yaratıcı düşünmeleri, problem çözebilmeleri kolaylaşıyor. Uzmanlara göre erken yaşta başlanan kodlama eğitimi, çocuklar için öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Ülkemizde yapılan eğitimler ağırlıklı olarak 8-12 yaş grubunu kapsıyor.

kodlama eğitimi

Yapılan araştırmalara göre, çocukları programlamaya yönlendirmek kolay ancak eğitime devam etmelerini sağlamak çok da kolay değil. Bu nedenle; başlangıç aşamasında eğitim görsel tabanlı olup basit görsel blok arayüzleri üzerinde eğitim veriliyor. Birçok programlama dili arasından biri seçilip, bu konuda uzmanlaşma sağlanması, diğer dillere hakimiyeti kolaylaştırıyor.

Bu eğitimin uzmanlar tarafından okullarda verilmesi şart değil. Nesne tabanlı Scratch, code.org gibi platformlar basit bloklar yardımıyla programlama öğrenilmesini birçok dil destekleriyle sağlıyorlar. Bu websiteleri üzerinde program kodları hazır geliyor. Çocuklar; nesne tabanlı programlama platformları ile blokları çalışma alanına sürükle bırak yaparak gerekli kod bloklarını oluşturup görevi gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

Başarmaları halinde bir sonraki göreve geçiyorlar. Görevler gittikçe zorlaşarak kodlama ve zihin gelişimi için farklı tasarımlar gerçekleştirmeleri isteniyor. Bu platformlar; temel bilgisayar kullanımını daha ileri düzeye götürerek, çocuklara yaratıcı olmak için gerekli olan ortamı, çocukların teknolojiden daha çok faydalanmasını sağlıyor. Fiziksel programlama araçları (Ardunio, Rasperry Pi vb.) veya robotik setleri ile STEM çerçevesinde kodlamayı ilerletmek de mümkün.

Yazı başlığımıza aradığımız cevap; yukarıda verilen detaylar ve ebeveynlerin hayat görüşlerine, teknolojiye bakış açısına göre değişkenlik gösterir. Ancak yazımızı yine de Steve Jobs’ın bir sözüyle bitirip fikirlere katkıda bulunabiliriz. “Herkesin programlamayı öğrenmesi gerekir, çünkü programlama düşünmeyi öğretir.” Steve Jobs

Zühre AYDIN YENİOĞLU

Matematiksel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.