Tıp ve Sağlık

Ülkemizde Adli Tıbbın Kurucusu Charles Ambroise Bernard

Otopsi, Yunanca kökenli bir sözcük olup “oto” ve “opsis” kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur ve kendi gözleri ile görme anlamına gelmektedir. Otopsi; ölüm nedenini, ölüm şeklini tespit etmek, tıbbi açıdan herhangi bir sorunun bulunup bulunmadığını değerlendirmek veya tıbben ölüm nedeni tespit edilmiş olsa bile adli açıdan herhangi bir sorunun varlığını araştırmak amacıyla da yapılmaktadır.

Charles Ambroise Bernard

Diseksiyon herhangi bir organizmanın iç yapısını incelemek üzere dışını yarıp parçalara ayrılmasıdır. 19. yüzyıldan önce Osmanlı Devleti’nde diseksiyonun yapıldığına dair kesin bir bilgi mevcut değildir. Ancak 19. yüzyılda birçok alanda olduğu gibi tıp alanında da modernleşme yönünde adımlar atılmıştır. Bu kapsamda Sultan II. Mahmut tarafından 17 Mart 1839 yılında Galatasaray’da Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane açılmıştır. Kendisi bu tıp okulunun geliştirilmesi için de Charles Bernard da ülkemize davet etmiştir.

Dr. Bernard ile birlikte tıp eğitimi açısından pek çok yenilik meydana gelmiştir. Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane tıp alanında modern anlamdaki ilk önemli okullardandır..

Kısaca Charles A. Bernard

Charles Ambroise Bernard
Charles Ambroise Bernard (1808-1844). Bernard Avusturyalı bir hekim. Ülkemizde, tıp alanında verdiği hizmetlerle beraber, adli otopsiyi ilk yapan kişi olarak bilinir. Kendisinin mezarı, İstanbul Beyoğlu’ndaki Santa Maria Draperis Kilisesi’ndedir.

Avusturyalı hekim 1808’de, Prag’da doğup büyüdü. Devamında tıp öğrenimini Viyana’da ta­mamladı ve Czernowitz’deki bir piyade alayında yardımcı hekim olarak göreve başladı. Sonrasında da Viyana Tıp Okulunda öğretmenlik yaparken Osmanlı Devletine gelmiştir.

Hem idarecilik hem de hocalık yapan Bernard, burada araştırmaya ve laboratuvar çalışmasına dayalı çağdaş tıp öğretimini uygulamaya başlamıştır. Kendisi ayrıca İstanbul’da yaşadığı süre içerisinde dört adet tıp kitabı yazmıştır. Bu kitaplar; bitkiler, Bursa kaplıcaları, hasta muayene yöntemleri ve kodeks üzerinedir.

Charles Ambroise Bernard Ülkemizde Adli Tıbbın Kurucusu Olarak Bilinmektedir

Ancak kendisinin en önemli katkısı diseksiyonun tıp eğitiminde oldukça önemli olduğunu düşünmesi ve çevresini buna ikna etmeye çalışmasıdır. Sonucunda da 1841 yılında Osmanlı Devleti’nde diseksiyon için izin verilmiştir. İlk adli tıp dersinin de Bernard tarafından verildiği bilinmektedir. Ayrıca ilk otopsinin 1843 yılında Bernard tarafından başına sırık düşmesi sonucu ölen bir kişiye yapıldığı ve öğrencilerin de bu otopsiyi izlediği bilinmektedir. Bu çalışmaları sayesinde de patoloji ve anato­mi alanında ilerleme kaydedilmiştir.

Yaptığı çalışmalar sonrası yerli ve yabancı pek çok öğrenci ve bilim insanını Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’ye çeken Charles Bernard, ülkemizde yaptığı çalışmalardan ötürü daha sonra gelen padişah Abdülmecid tarafından ödüllendirilmiştir. Dr. Bernard, 2 Kasım 1844’de sadece 36 yaşında iken İstanbul’da vefat ederek Santa Maria Draperis kilisesine gömülmüştür.

Charles Ambroise Bernard ülkemiz adli tıp tarihinin önemli kilometre taşlarından birisidir. İstanbul’da görev yaptığı süre çok kısa olmasına rağmen Bernard, sadece tıp okulunu değil, aynı zamanda ebelik ve eczacılık okullarının da açılmasını sağlamıştır.

Bu, ülkemiz tıbbı açısından çok önemli bir adımdır. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine göre bilimden epey uzaklaştığımız mevcut süreçte böyle örnek insanları hatırlamamız gerekir. Kendisinin mezarı Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndedir. Ayrıca göz atmak isterseniz: Bilim Tarihinin İki Önemli Temsilcisi: George Sarton ve Aydın Sayılı


Kaynaklar ve ileri okumalar:

  • Dr. Charles Ambroise Bernard: Türkiyede Adli Otopsinin Başlangıcı; https://www.researchgate.net/
  • Gamsız Bilgin, N., Ögenler, O., & Akça, T. (2011). History of Forensic Autopsy in Türkiye-Ülkemizde Adli Otopsinin Tarihçesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Dip Not:

Matematiksel, 2015 yılından beri yayında olan ve Türkiye’de matematiğe karşı duyulan önyargıyı azaltmak ve ilgiyi arttırmak amacıyla kurulmuş bir platformdur. Sitemizde, öncelikli olarak matematik ile ilgili yazılar yer almaktadır. Ancak bilimin bütünsel yapısı itibari ile diğer bilim dalları ile ilgili konular da ilerleyen yıllarda sitemize dahil edilmiştir. Bu sitenin tek kazancı sizlere göstermek zorunda kaldığımız reklamlardır. Yüksek okunurluk düzeyine sahip bir web sitesi barındırmak ne yazık ki günümüzde oldukça masraflıdır. Bu konuda bizi anlayacağınızı umuyoruz. Ayrıca yazımızı paylaşarak da büyümemize destek olabilirsiniz. Matematik ile kalalım, bilim ile kalalım

Matematiksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu