SOSYAL BİLİMLER

Politik Görüşlerinizin Neye Göre Oluştuğunu Merak Ettiniz mi?

Toplumlarda gözlemlenen aşırı uçlardaki politik görüşleri savunan gruplaşmaların nedeni, temel bir insan ihtiyacı olan başkalarıyla iyi geçinmek…

Royal Society Open Science’da yayınlanan araştırmanın sonuçları, insanların fikirlerini oluşturup şekillendirirken genellikle asıl önem taşıyan bilgileri göz ardı ettiğini ve bunun da yandaşlığa ve ayrışmalara sebebiyet verdiğini gösteriyor.

Araştırma toplumsal ve siyasi grupların oluşumunu üç faktör yönlendirmekte:

Daha kuvvetli fikirlere sahip olunması için var olan sosyal baskı, kişinin fikirlerinin çevresindeki insanların fikirleriyle olan ilişkisi ve sosyal bağlantılara sahip olmanın sağladığı faydalar. 

Makalede incelenen ana fikir, insanların görüşlerini ve bağlantılarını, çevrelerindeki insanların görüşleriyle farklılığa düşmekten kaçınacak şekilde seçmeleri.

Benzer şekilde düşünen insanlardan oluşan gruplara katılmak sayesinde, kişiler aynı zamanda kendi görüşlerine uymayan fikirleri göz önüne almanın yarattığı psikolojik stresin ya da “bilişsel çelişkinin” de önüne geçiyor.

Araştırmacılardan Tucker Evans, insanların sosyal eğilimlerinin politik görüşlerinin temelini oluşturduğunu ve neticede güçlü ilişkilerin somut delillerden daha değerli olabildiğini söylüyor.

Çalışmayı yürütmek için ekip, insanların bilgileri ve belirli politik görüşlere riayet etmek için hissettikleri sosyal baskıları nasıl karşıladıklarını değerlendiren matematiksel bir model geliştirdi. Bu model, araştırmacıların ayrışmaların ve anlaşmazlıkların nasıl oluştuğunu ve bunun giderek nasıl şiddetli bir yandaşlığa ve kuvvetli bir kutuplaşmaya dönüştüğünü anlamalarına yardımcı oldu.

Dartmouth’da araştırma danışmanlığı yapan matematik profesörü Feng Fu, “Fikir gelişimini anlamak büyük bir araştırma konusudur ve modern politika bağlamında şarttır” dedi. “Grupların yapısının, bireylerin inançlarını geliştirme şeklini nasıl değiştirebileceğini ve bu inançların sosyal medyada gördüğümüz gibi bloklar halinde nasıl gelişebileceğini bilmek istedik” dedi.

Ekip, gelecekte fikirler oluşturulurken belirli görüşlerin doğruluğunun nasıl devreye girdiğini ve delillerin hangi noktada önemli olmaya başladığını inceleyecek.

Yazının kaynağı: https://www.dartmouth.edu/press-releases/social_relationships_more_important_than_hard_evidence_partisan_politics.html

Referans İçerik: https://bilimoloji.com/2018/11/psikoloji/politik-goruslerinizin-neye-gore-olustugunu-hic-merak-ettiniz-mi/

Kapak Görseli Kaynağı: https://www.vox.com/2015/12/7/9790764/partisan-discrimination

Matematiksel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu