Carlo Cipolla’ya Göre İnsan Aptallığının Temel Yasaları Nelerdir?

Carlo Maria Cipolla adını şu ana kadar duymamış olabilirsiniz. Bir ekonomi tarihi profesörü olan Carlo Cipolla, iktisat tarihi üzerine mizahi bir dil kullanarak yazdığı denemeleriyle tanınmaktadır. Kendisinin ülkemizde en iyi bilinen kitabı ise Neşeli Öykülerdir.

1976’da Berkeley’deki California Üniversitesi’nde ekonomi tarihi profesörü olarak çalışırken, insanlığın varoluşsal en büyük tehdidi olarak algıladığı bir gücün temel yasalarını özetleyen bir makale de yayınlamıştı. Makalenin konusu aptallıktı. Daha sonraki yıllarda da bu makalesi “İnsan Aptallığının Temel Yasaları” ismiyle eğlenceli ve bir o kadar da düşündürücü bir kitap halini alacaktı.

Carlo Cipolla'ya Göre İnsan Aptallığının Temel Yasaları Nelerdir?
İnsan Aptallığının Temel Yasaları, İtalyan iktisatçı Carlo Cipolla tarafından yazılmış kısa bir denemedir. 
İlk baskısı İngilizce yazılmış ve 1976’da yayınlanmıştır. Başlangıçta, kasıtlı olarak sadece arkadaşları arasında gizli olarak dağıtılmıştır. Bunun nedeni aslında onun bu denemeyi bir şaka amacı ile yazmış olmasıdır.

Cipolla’nın kitabında öne sürdüğü yasalarda kendisi konuyu mizahi bir dille ele almış olsa da izleyen çalışmalar sosyal ve toplumsal davranışlara, bunların etkilerine dair yeni bakış açılarının oluşmasına katkı sağlamıştı. Cipolla’ya göre toplumda dört grup insan mevcuttu. Bu insanlar da kararlarının yol açtığı sonuçlara göre analitik bir düzlemde aşağıdaki gibi bulunurlardı.

Carlo Maria Cipolla’ya Göre İnsan Çeşitleri

Carlo Cipolla'ya Göre İnsan Aptallığının Temel Yasaları Nelerdir?
Cipolla’ya göre insanlar dörde ayrılmaktadır: Saflar, zekiler, haydutlar ve aptallar. Bir kişi başkalarına fayda sağlayabilir, kendine fayda sağlayabilir, başkalarına zarar verebilir ve kendine zarar verebilir.

Akıllı insanlar topluma katkıda bulunur ve katkılarını karşılıklı yararlara dönüştürür. Eylemleri topluma net bir kazanç sağlar. Haydutlar topluma zarar verse bile kendi çıkarlarının peşinden koşar ve kendilerini zenginleştirirler. 

Saf insanlar ise topluma katkıda bulunur, ancak başkaları, özellikle haydutlar tarafından kullanılır. Dolayısıyla katkıları sınırlıdır. Ancak bu gruptakiler arasından kendi faydasını da dikkate alanlar ortaya çıkarsa, o zaman bu kişiler de zeki insanlar, hatta haydutlar gibi davranabilirler. Ne var ki bu onların gerçeğini değiştirmeyecektir.

Aptallar ise hem kendilerine hem de diğer bireylere zarar verir ve kayba sebep olurlar. Kendisine göre bu gruptaki insanlar da en tehlikeli insan türüdür. Bunun nedeni aptalların genel olarak “tahmin edilemez” insanlar olmalarıdır.

Diğer gruptakilerin nerede, ne yapacaklarını genellikle öngörmek olasıdır. Ancak aptallar için bu mümkün değildir. Hatta bu kişiler genellikle kendilerinin aptal olduğunun da farkında olmazlar. Dolayısıyla kendi davranışları üzerinde de kontrol güçleri yoktur. Bu gruplandırmayı yaptıktan sonra Cipolla aptallık yasalarını tanımlar.

İnsan Aptallığının Temel Yasaları

Carlo Cipolla'ya Göre İnsan Aptallığının Temel Yasaları Nelerdir?

1: Her zaman ve kaçınılmaz olarak, herkes etrafındaki aptal bireylerin sayısını hafife alır. Cipolla”ya göre her insan, tahmin ettiğinden çok daha fazla sayıda aptalla çevrilidir. Ancak kişilerin hayata bakış açısı, iyimserlik eğilimi gibi bilişsel önyargıları bu sayıyı olduğundan daha az algılamasına neden olur.

2: Bir bireyin aptal olma olasılığı bu kişinin diğer tüm kişisel özelliklerinden bağımsızdır. Aptallar doğaları gereği aptaldır ve neden öyle olduklarına dair herhangi bir faktörle nedensellik bağı yoktur.

Aptallık sınıf ya da karakter ayırt etmez. Herhangi bir insanın aptal olup olmaması, cinsiyetinden, eğitim düzeyinden, etnik kimliğinden, dininden, fiziksel görünüşünden, varlık durumundan bağımsızdır. Cipolla, aptallığı sarı saçlı veya siyah gözlü olmak gibi bir insan özelliği olarak görüyordu. Sonuç olarak bu insanların toplumun her kesimine kabaca eşit olarak dağılmış olmaları kaçınılmazdır.

3: Aptal bir kişi, kendisi hiçbir kazanç elde etmeden – ve hatta muhtemelen kayıplara maruz kalarak – başka bir kişiye veya bir gruba zarar verir. Carlo Cipolla, bunu asla unutulmaması gereken altın ve en önemli yasa olarak görüyordu.

Bu bireylerin davranışları ne kendileri ne de diğerleri açısından rasyonel bir zemine oturtulamaz. Aptal insanlar, başkalarına ve genellikle kendilerine zarar verenlerdir. Aksine, zeki veya aşırı saf insanların davranışları başkalarına yardım etmeyi amaçlar.

Carlo Cipolla'ya Göre İnsan Aptallığının Temel Yasaları Nelerdir?

4. Aptal olmayan insanlar, aptal bireylerin zarar verme gücünü her zaman hafife alırlar. Her zaman, her yerde ve her koşulda aptal insanlarla uğraşmanın ve/veya ilişki kurmanın maliyetli bir hata olduğunu mutlaka unuturlar.

Aptal insanlarla bir araya gelinen her ortam kendi içinde büyük risk barındırır. Aptallara iletişim ya da herhangi bir şekilde ilişki içinde olmak, aptal olmayan insanlar için her koşulda hatadır. Sonuç olarak, onların gücünü hafife alarak savunmasız kalırsınız. Devamında da aptal insanların öngörülemez davranışlarının sonucuna katlanmnız gerekecektir.

5. Aptal biri en tehlikeli insan türüdür ve bir hayduttan da daha tehlikelidir. Aptal bir insan ile bir haydudu ayıran motivasyon ve rasyonel yaklaşımdır. Haydut toplumda bir zarara yol açacağını bilmesine rağmen bencil bir içgüdüyle hareket edecektir. Ancak aptal insan mantıksız bir şekilde davranmaktadır. İşin içine öngörülemez oldukları gerçeği girince de en tehlikeli insan tipi olacaklardır.

Sonuç olarak;

Cipolla’ya göre aptallık her zaman var olacaktır ve bundan kaçınmanın bir yolu veya bir çözümü yoktur.
Yapılması gerekli tek şey bunu kabul etmek ve bununla yaşamayı öğrenmekti.

İtalyan iktisatçı Carlo Cipolla aptallık gibi karmaşık ve tartışmalı bir konuyu, aptallığın temel yasaları başlığı altında aksiyomatik bir yapıda özetleyerek bir teori geliştirmişti. Başlangıçta sadece arkadaşlarıyla paylaştığı bu teori zaman içinde, uluslararası alanda da tanınır hale geldi. Bir çok dile çevrildi ve sonrasında da bir çok disiplin kapsamında incelenmeye başlandı.

Bu arada bir konuyu hatırlatmamız gerekiyor. Akıllı ya da aptal olmaktan bahsedildiği zamanlarda aklımıza hemen IQ meselesi gelir. Ancak kendisi aptallığı bir IQ meselesi olarak değil, ilişki becerilerinin eksikliği olarak kabul etmiş ve sınıflandırmasını ona göre yapmıştı. Bu konu da konuya yeni bir bakış açısı kazandırdı. Bu nedenle günümüzde onun bu beş maddesi tartışmalı insan aptallığı konusunda bir kilometre taşını temsil ediyor.

Yazımızın sonunda Dietrich Bonhoeffer’in “aptallığın teorisi” başlığı ile kaleme aldığı düşüncelerini de öğrenmek isteyebilirsiniz. Bonhoeffer’ın Aptallık Teorisi: Kötüyü Tespit Etmek Kolaydır; Ancak Aptallık İçin Aynı Şey Geçerli Olmaz


Kaynaklar ve ileri okumalar 

  • Orjinal çalışmayı incelemek isterseniz: Carlo M. Cipolla; The basic laws of human stupidity; https://ia802200.us.archive.org/
  • Dağtekin, Orhon. (2022). İktisadi Boyutuyla Aptallık, Yol Açtığı Maliyetler ve Aptallıkla Mücadele. 12. 10.53092/duiibfd.1125268.
  • Cipolla’s 5 Laws of Human Stupidity. Yayınlanma tarihi: 26 Ocak 2023; bağlantı: https://sproutsschools.com/
  • Savoiu, Gheorghe & Čudanov, Mladen. (2015). STUPIDITY AND NORMAL DISTRIBUTION OR THE CONTEMPORARY IMPACT OF CARLO CIPOLLA’S LAWS. 3. 4-7.

Size Bir Mesajımız Var!

Matematiksel, 2015 yılından beri yayında olan ve Türkiye’de matematiğe karşı duyulan önyargıyı azaltmak ve ilgiyi arttırmak amacıyla kurulmuş bir platformdur. Sitemizde, öncelikli olarak matematik ile ilgili yazılar yer almaktadır. Ancak bilimin bütünsel yapısı itibari ile diğer bilim dalları ile ilgili konular da ilerleyen yıllarda sitemize dahil edilmiştir. Bu sitenin tek kazancı sizlere göstermek zorunda kaldığımız reklamlardır. Yüksek okunurluk düzeyine sahip bir web sitesi barındırmak ne yazık ki günümüzde oldukça masraflıdır. Bu konuda bizi anlayacağınızı umuyoruz. Ayrıca yazımızı paylaşarak veya Patreon üzerinden ufak bir bağış yaparak da büyümemize destek olabilirsiniz. Matematik ile kalalım, bilim ile kalalım.

Matematiksel

Sibel Çağlar

Merhabalar. Matematik öğretmeni olarak başladığım hayatıma 2016 yılında kurduğum matematiksel.org web sitesinde içerikler üreterek devam ediyorum. Matematiğin aydınlık yüzünü paylaşıyorum. Amacım matematiğin hayattan kopuk olmadığını kanıtlamaktı. Devamında ekip arkadaşlarımın da dahil olması ile kocaman bir aile olduk. Amacımıza da kısmen ulaştık. Yolumuz daha uzun ama kesinlikle çok keyifli.

Bu Yazılarımıza da Göz Atınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu