Matematiksel

Avatar
Bu yazı gönüllü yazarlarımız tarafından hazırlanmış veya sitemiz editörleri tarafından belirtilen kaynaktan aslına uygun kalınarak eklenmiştir.

Marka ve Manipülasyon

İletişim, iletilmek istenen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. Çeşitli gelişmeler sonucunda iletişim süreçleri evrilmiş ve ihtiyaçlar, iletişimi bir manipülasyon …

Yazının Devamı İçin

Bilgi İnsanı Olmak

Bilgi insanı, bilgisiyle ustaca yaşamaya çalışan kişidir. Burada bilgi derken günlük yaşamı sürdürmek için çoğu zaman ayırdına varmadığımız bilgiyi kastetmiyorum. Batılının “know how” dediği bilgiyi de anlamıyorum. Bilgi, yaşamdan hayata …

Yazının Devamı İçin