Anasayfa » MATEMATİK HER YERDE » Yaşam, 3 Harfli Sözcüklerden İbarettir!

Yaşam, 3 Harfli Sözcüklerden İbarettir!

Matematiğin dili bizlere birçok insanın baktığı ama göremediği, Evren’in güzelliklerini ortaya seren bir araç sunmaktadır. Ancak antik filozofların ve matematikçilerin o dönemlerde asla anlayamayacağı ve bilmediği, ancak bizlerin bugün net olarak bildiğimiz ve anlayabildiğimiz, bir diğer dil daha var; yaşamın dili ya da diğer adıyla DNA.

Kendilerinin ve diğer organizmaların yapısının görünüşteki karmaşıklığı ve çocukların ana babalarıyla, nineleri ve dedeleriyle, erkek ve kız kardeşleriyle aralarındaki fiziksel benzerlik insanları binlerce yıldır hayrette bırakmıştır. Ancak günümüzde kalıtsal yolla belirlenen bu gibi benzerliklerin bilimsel bir açıklaması var; birbirinin çevresine sarılan iki sarmaldan oluşan ve DNA (DeoksiriboNükleik Asit) adıyla anılan bir molekül canlı organizmaların fiziksel özelliklerini şifreliyor.

“Biz nereden geldik” ve “yaşam nedir” gibi soruların yanıtlarına daha önce hiç olmadığımız kadar yakınız artık.

Kalıtsal malzemeye ilişkin bilgiler, akla hayale sığmaz türden araştırma alanlarının kapısını açtı. DNA artık deney tüplerinde insan eliyle yönlendirilebiliyor ve bu çalışmalar için geliştirilmiş olan rekombinant DNA teknolojisi biyolojinin pek çok sorusuna cevap getiriyor.

DNA’ya ve onun canlıların fiziksel özelliklerini kodlama mekanizmalarına ilişkin bilgimizin artış hızı göz önüne alındığında, yirminci yüzyılda bile bilim insanlarının DNA’nın kalıtsal malzeme olamayacağını düşündüklerine inanmak zor.

DNA’nın kalıtsal alfabe olarak kabul edilmesine giden yol 1869’da keşfiyle açıldı.

Friedrich Miescher (1844-1895) DNA’yı 1869 yılında, iltihaplanmış ameliyat yaralarındaki irinden elde ettiği insan akyuvarlarını kimyasal bir işlemden geçirmekteyken keşfetti. Bu işlem sonucunda söz konusu akyuvarlar koyulaşıp yapışkanlaşmışlardı. Miescher koyu kıvamlı bu maddenin hücre çekirdeğinin çevresindeki plazmada değil, çekirdeğin içinde bulunduğunu ortaya çıkardı. Sonradan DNA adını alacak olan bu maddeye “nüklein” adını veren Miescher, bu maddenin fosfor içerdiğini ve asit özelliği taşıdığını kanıtladı.

Yirminci yüzyılın başlangıcında kimse DNA’nın molekül yapısının neye benzediğini bilmiyordu, yalnızca bileşimi biliniyordu. DNA üç temel kimyasal bileşenden oluşur: Dezoksiriboz denilen bir şekerden, bir fosfattan ve baz adı verilen bir kimyasal grubundan. Şeker ve fosfat DNA molekülünün her yerinde aynıyken, baz dört türden herhangi biri olabilir.

Molekül yapısı 1950’lerin başlarında Francis Crick, James D. Watson , Maurice Wilkins ve Rosalind Franklin tarafından aydınlığa kavuşturulduğunda DNA’nın sahip olduğu görülen ikili sarmal yapı, bir hücre bölündüğünde genlerin yavru hücrelere aktarılma mekanizmasına dair bir açıklama getirdi. Ayrıca görünüşte bu kadar basit bir molekülün nasıl olup da muazzam miktarda bilgi kodlayabildiğinin ipuçlarını verdi.

Sarmalı oluşturan iki iplikçik birbirinden ayrılabiliyor ve kopyalamanın kusursuz olması için çözülen iplikçikler birer şablon gibi kullanılarak, yeni ve bütünleyici iplikçikler yapılabiliyordu. Ebeveyn iplikçiklerin ikisinin de kopyalanmasının ardından, iki yavru hücreye her birine bir çift düşecek şekilde aktarılmaya hazır iki yeni sarmal çifti ortaya çıkıyordu. Dört olası bazın uzun bir iplikçik üzerinde böyle binlerce bazdan ya da “harften” oluşan bir dizi halinde düzenlenişi, canlı varlıkların gerektirdiği karmaşıklığı kodlayacak “cümleleri” sağlamaya yeterliydi.

DNA bilgi taşıyan özel bir molekül türüdür ve tüm bireyler için bir çeşit şablon işlevi görür. Hücrenin çekirdeğinde yaşar ve burada kromozom adı verilen küçük paketlere bölünür. Kromozomlar çift halindedir ve insanda toplam 46 kromozom bulunur.

DNA’yı merdiven gibi düşünürsek yan kısımları alternatif şeker ve fosfat gruplarından oluşur. Her şekere dört farklı bazdan biri bağlıdır: Adenin, Timin, Guanin ve Sitozin (Cytosine). Bu 4 nükleotit, fosfat ve şeker molekülleriyle bir araya gelerek nükleobaz adını verdiğimiz yapıları oluşturur. İşte bu nükleobazlar, barındırdıkları nükleotitlerin baş harfiyle A, T, G ve C olarak isimlendirilirler.

İşte bu 4 harf, “yaşamın dili” dediğimiz dilin harfleridir. A daima T ile, G de C ile birleşir. Bu dil, bizim dillerimize göre son derece ilkeldir. Ancak yine de, milyarlarca türün evrim sürecinde özelliklerinin kodlanabilmesi için yeterli olmuştur.

dna-23andme

Dolayısıyla, bu cümlenin yazılabilmesi ve dolayısıyla belli bir işin yapılabilmesi ya da belli bir özelliğin oluşabilmesi için, öncelikle bir emir gelmelidir. İşte bu emir cümlesi, DNA’nın kendisindeki 3 milyar baz çiftinin bir kısmından okunur. Mesela “Hücre bölünmesini başlat!” emri, DNA’da şu şekilde kodlanır:

TACTTCAGCTAGGATCTACCGGAACGTCTGTGGTGGAAGGCATGGTAGTGGTGTCTGGAG…

Burada, her bir nükleotitin karşısına, onun “eşi” gelmektedir. Bu eş, bir A için (hata olmadığı sürece) her zaman T; bir G için (hata olmadığı sürece) her zaman C’dir. Adım adım takip edecek olursanız, tüm sıralamanın doğru olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla DNA, az önce verdiğimiz cümle sayesinde “Hücre bölünmesini başlat!” emri verir ve RNA aracılığıyla (emri uşağa ileten bir aracı, ulak gibidir) bu emir ribozoma taşınır ve ribozomda, mümkün olduğunca hatasız bir şekilde emrin sonucunu sağlayacak proteinler üretilir. Dolayısıyla aslında mekanizma son derece basit, son derece sıradandır. Ancak moleküler düzeyde bu organizasyonu görmek, birçokları için abartılacak bir unsur haline gelmektedir. Ne var ki biyokimyanın içerisine girip, moleküllerin birbiriyle olan etkileşimleri incelendiğinde ve bu etkileşimlerin ne kadar spesifik ve ne kadar spontane olduğu anlaşıldığında, aslında zaten moleküllerin, uygun oldukları tepkimelere girmekten başka pek de çareleri olmadıkları görülecektir. Dolayısıyla her şey, moleküllerin sayıca ve türce fazla olmasında bitmektedir. Bu fazlalık sağlandığında (ki evrenimizdeki moleküler ve atomik çeşitlilik bunu mümkün kılmaktadır), bir “şehir gibi” karmaşık ağların hücre içerisinde görülmesi o kadar da şaşırtıcı olmaktan çıkmaktadır. Elbette heyecan verici ve etkileyici, ancak “inanılmaz” değil.

Nasıl ki, her cümleyi harflere ve sözcüklere bölerek analiz edebiliyorsak, yaşamın dili de harflere ve sözcüklere bölünebilir. Harflere bölündüğünde ne elde ettiğimizi artık biliyoruz: A, T, C ve G. Ancak sözcüklere bölme işi, dilin aslında ne kadar ilkel olduğunu ve niye böyle nitelediğimizi anlamanızı sağlayacaktır: yaşamın dili, her zaman 3 harflidir. Yani, yaşamın dilindeki sözcüklere bakacak olursanız, asla 1-2 harfli ya da 3’ten fazla harfli bir sözcük bulamazsınız. Bu dildeki sözcükler, her zaman 3 harflidir. Yani nasıl ki “Hücre bölünmesini başlat!” emrini, Türkçe olarak analiz ettiğimizde 5, 6 ve hatta 11 harfli sözcükleri görebiliyorsak, yukarıda verdiğimiz genetik emir cümlesini ya da proteini (emrin sonucunu) okuyacak olursak, sadece 3 harfli sözcükler kurabiliriz. Şöyle:

ATG AAG TCG ATC CTA GAT GGC CTT GCA GAC ACC ACC TTC CGT ACC ATC ACC ACA GAC CTC…

Daha anlaşılır, değil mi? Eh, “Hücrebölünmesinibaşlat!” yazmaktansa, “Hücre bölünmesini başlat!” yazmakta olduğu gibi… Ancak biz 29 harf ve neredeyse sınırsız sözcük uzunluğumuzla on binlerce kelime türetebiliriz. Ne var ki yaşam, bu 4 harfle ve sadece 3 harf uzunluğundaki sözcüklerle sadece 64 tane sözcük üretebilir. Ancak unutmayın! Bu başka bir dil! Türkçe ya da diğer insan dillerinde sözcüklerin nasıl yan yana geldikleri önemlidir ve her dizilim, anlamlı cümleler oluşturmaz. Örneğin: “Hücre koşuşturmasını uçur!” cümlesinin hiçbir anlamı yokken, “Hücre bölünmesini başlat!” anlamlı bir cümledir. Ne var ki yaşamın dilinde tam olarak böyle değildir: bu 64 sözcük, sınırsız sırada ve sınırsız uzunlukta bir araya gelerek, her seferinde anlamlı, en azından bir ürün verebilecek ifadeler oluşturabilirler. İşte dilin bu özelliği sebebiyle yaşam bu kadar çeşitli olabilmektedir. Unutmayınız ki burada Türkçe analojisi kullanıyor olsak da, bahsettiğimiz diller yapıca ve nitelikçe birbirinden son derece farklı olgulardır. Tabii iki konu arasındaki benzerlikler de aşikar… Bir diğer örnek:

Bu dilin içerisinde, “cümle başlangıcı” (aynı “büyük harf” gibi) ve “cümle sonu” (nokta gibi) sözcükler vardır. Örneğin GTC sözcüğü, “Buradan okunmaya başlayacak.” anlamına gelebilirken, AUG sözcüğü “Burada okumayı sonlandır.” anlamına gelmektedir. Bunu ilkel bir kabilenin tek ses ile çok şey anlatmasına benzetebilirsiniz. Tabii yaşamın dilinde “ses” ile işimiz yok…

İşte bu şekilde, basit bir başlangıçtan, bu kadar güzel ve karmaşık bir yaşam ortaya çıkabilmektedir. Adeta olay yerine sonradan ulaşan detektifler gibi, genleri analiz ettiğimizde, yaşamın evrimsel süreçte nasıl değişerek, nasıl kademeli olarak günümüze ulaştığını anlamamız son derece kolay olmaktadır. Örneğin, gelin bir güve, bir meyve sineği ve bir deniz kabuklusu gibi apayrı canlıların, genetik dizilimlerinin aynı bölgesinden alınan cümlelere bir bakalım:

 Güve:
GTC GGG CGC GGT CAG TAC TTG GAT GGG TGA CCA CCT GGG AAC ACC GCG TGC CGT TGG…

Meyve Sineği:
GTC GGG CGC GGT TAG TAC TTA GAT GGG GGA CCG CTT GGG AAC ACC GCG TGT TGT TGG…

Deniz Kabuklusu:
GTC GGG CCC GGT CAG TAC TTG GAT GGG TGA CCG CCT GGG AAC ACC GGG TGC TGT TGG…

Durmayın, kontrol edin. Arada 1-2 farklılık göreceksiniz. Bu tıpkı, bir kitabın fotokopi ile değil de, el yazması olarak binlerce, milyonlarca defa, olabildiğince özenli ama insani hata sınırlarıyla birlikte kopyalanması sonucunda, birkaç yüz harfte 1-2 defa yapılan hatalara benzemektedir. Ancak bu ufak hatalar, bir araya gelerek ve birikerek, daha da önemlisi bu değişimlerden kaynaklı özellik farklılıklar, içinde bulunulan doğa koşullarına göre seçilerek, günümüze kadar ulaşabilmekte ve türün ayırt edici özelliklerinin oluşmasında ve yeni türlerin evrimleşmesinde görev almaktadırlar. Halbuki yukarıdaki üç canlıya dışarıdan bakacak olursanız, tamamen farklı olduklarını göreceksiniz. Farklı görünürler, farklı yaşarlar, farklı davranırlar, farklı eşsiz nitelikleri vardır… Ancak özlerinde, genetik kodlarına baktığımızda, evrimsel sürecin imzasını parlak bir şekilde görürüz. Esasında Dünya tarihinde ve bugününde ele alacağınız her iki tür, her iki birey, evrimsel süreçte birbiriyle mutlaka akrabadır. Ancak bu akrabalık 1. derece kadar yakın olabileceği gibi, yüz bininci derece kadar uzak da olabilir. Baş döndürücü olansa, tıpkı kopyalanan bir kitaptaki hataları takip ederek tarih içerisindeki farklı kopyalara ulaşabilmemiz gibi, türlerin genlerindeki hataları takip ederek, ortak atalara ve akrabalık ilişkilerine ulaşabiliyor olmamızdır.

Yazan: ÇMB (Evrim Ağacı)

Matematiksel

Paylaşmak Güzeldir

Yazıyı Hazırlayan: Matematiksel

Avatar
Bu yazı gönüllü yazarlarımız tarafından hazırlanmış veya sitemiz editörleri tarafından belirtilen kaynaktan aslına uygun kalınarak eklenmiştir.

Bir Yorum

  1. Avatar

    “Yaşam, 3 harfli…” başlıklı yazınızı çok beğendim. Sitenizle ilk tanışıyorum. Tebrikler..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.