Sosyoloji

Ülkelerin Sosyolojik Özelliklerini İnceleyin: Hofstede Insights

Hofstede Insights ülkelerin bazı özellikler üzerinden grafikle karşılaştırmalı tanımlamalarının yapılmasını sağlayan bir platform.. İlk defa Hollandalı bilim insanı Geert Hofstede tarafından literatüre kazandırılmıştır. Disiplinler arası bir kullanım alanı olan teori sosyoloji, pazarlama, yönetim gibi alanlarda da oldukça rağbet görür. Hofstede çalışmalarını 1960’lı ve 70’li yıllarda IBM firmasının dünyanın farklı noktalarındaki çalışanları üzerinde yaptığı anketlerle şekillendirmiştir. Önce bu çalışmanın ülkeleri karşılaştırma alanlarını tanıtalım sonra bunu nasıl yapabileceğimize bakalım.

Güce Uzaklık (Power Distance): Bir ülkenin vatandaşlarının güce erişme olasılıklarını inceler. Gücün eşit mi yoksa dengesiz mi dağıtıldığı analiz edilir. Güce yakın olanların gücün eşit dağıtıldığını savunması ve güce uzak olanların gücün adil dağıtılmadığını savunması, organizasyonlardaki güce uzaklığı anlatmaktadır.

Bireysellik (Individualism): Bu kavrama aşinayız. Amerikan filmlerinde sık sık bireysel kültürle karşılaşırız. Herkes ”şu lanet olası işi başar dostum” derdindedir. 🙂 Bunun için gereken her şey yapılır, bireysel amaçlar daha ön plandadır. Klasik pragmatik Amerikan toplumu tamamiyle böyle midir bilmiyorum ama pek sanmıyorum. Zira Hollywood’un da sorgulanmaya açık pek çok işlevi olduğunu az çok biliyoruz. Bireyselliğe dönelim. Grafikte individualism derecesi arttıkça bireyci bir toplumsunuz demektir. Bireyciliğin elbette faydaları ve zararları tartışılır ancak bireyci toplumların kültürler arası esnekliklerinin daha fazla olduğu öngörülür. Grafikte individualism azaldıkça ise birey değil de bir grubun üyesi olarak hareket etmek daha yaygındır. Aileye itaat daha çok kabul görür.

Belirsizlikten Kaçınma (Uncertainty Avoidance): Aslında belirsizlikten kaçınma, önleme diye çevrilse de grafikte gördüğümüz kısaca belirsizliğe verilen tepkidir. Belirsizliği kabul etme kapasitesidir de diyebiliriz. UA’nın düşük toplumlarda herhangi bir belirsizliğe karşı kaygı yüksektir ve bu kaygıya, belirsizliği belirli hale getiren kurallar konulması veya çözümler üretilmesi beklenir. Oran yükseldikçe ise belirsizlikleri kabul edebilen toplumlardan bahsediyoruz demektir.

Erkeksilik (Masculunity). Burada kadın-baskın erkek-baskın toplumları değil de cinsiyetler arasındaki genel, duygusal rollerin ülkelere yansımasını inceliyoruz diyebiliriz. Erkeksi toplumlarda yani masculunity değerleri yüksek olanlarda daha çok rekabet, güç önem taşır. Masculunity düşük topluluklarda değerler daha çok ilişkiler, hayat kalitesi ve duygular üzerine kurulu olup bu toplumlarda kadın veya erkek cinsiyetinin bir önemi yoktur ve bireylere eşit olarak davranılmaktadır. İnsanları rahatsız etmemek adına kavram olarak “erkeksi” veya “kadınsı” topluluk yerine “sayısal hayat” (erkeksi) ve “kaliteli hayat (kadınsı)” kavramları da kullanılır.

Uzun Dönem Odaklılık (Long Term Orientation): Uzun dönem odaklılığı yüksek toplumlarda, toplum bireyleri ve birimleri daha çok gelecekle ilgili planlar yapıp faydacı hareket etmekte ve geleceğe göre planlar yapmaktadır. Değerler düşük ise ise kısa dönem odaklı toplumları görürüz. Değerler gelecekten çok geçmişe, geleneğe ve şimdiye odaklıdır.

Heveslilik (Indulgence): Indulgence yüksek toplumlar isteklerini ve heveslerini yerine getirmekte kendilerini özgür bırakmışlardır. Hayattan zevk almak veya eğlenmek gibi faaliyetleri birer doğal insan davranışı olarak ele alırlar. Indulgence düşük toplumlardaysa kısıtlılık hakimdir. Bu toplumlarda insani zevklerin ve heveslerin katı kurallar tarafından kontrol edildiği görülebilir.

Hofstede Insights Nasıl Kullanılır?

Hofstede adresine gidin, en aşağıya inin, COUNTRY COMPARISON TOOL bölümünün altında istediğiniz tüm ülkeleri seçip kıyaslayabilirsiniz. (maksimum dört tane). Hatta daha sonrasında READ MORE ABOUT CHOSEN COUNTRIES bölümünü seçerek grafiklerin açıklamalı makalesini okuyabilirsiniz. Herhangi bir kısıtı yok ve çok eğlenceli bir dinamik grafik uygulaması bence. 🙂

Matematiksel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.