Günlük Hayatımızda Matematik

Takvimsel Hesaplama – Haftanın Hangi Günü Doğdum?

Doğum tarihini herkes bilir. Peki hangi günde doğduğumuzu veya önemli gün ve gecelerin haftanın hangi gününe denk geldiğini bulmanın bir yöntemi yok mu?

Tabi ki var.

Farklı zamanlarda farklı medeniyetler tarafından farklı takvimler kullanılmış olsa da temelde iki takvim öne çıkmaktadır. Birincisi 1500’lü yılların ikinci yarısına kadar kullanılan Julian Takvimi.

Bu takvimde bir yılın 365 gün 6 saat olduğu söylenilir. Yani her dört yılda bir (6×4=24 saat) artan bir gün olacaktır. Fakat bu fazlalık 1582 yılında 12 günlük bir kaymaya neden olduğundan, bu takvimden bu fazlalık atılmış ve ortaya Gregorian Takvim çıkmıştır.

Aslında Gregorian takviminde her dört yılda bir 1 gün ilave etmek hata payını tam olarak ortadan kaldırmıyor. Çünkü bir güneş yılı tam olarak 365 gün, 5 saat, 48 dakikadır. Bu durumda her yıl yaklaşık olarak 365, 25 − 365, 2422 = 0,0078 fazladan yazıyoruz.

Burada sorulması gereken soru şu:

Her yıl zamanı biraz fazla yazıyorsak bu hatalı günlerin toplamı kaç yıl sonra 1 güne eşit olur?

Ortalama her 100 yılda bir gün fazla saymış oluyoruz. Bu fazladan saymış olduğumuz günleri ortadan kaldırmak için 4’e tam bölünmesine rağmen (400’e tam bölünen yıllar hariç) diğer 100 yılları artık yıl olarak kabul etmiyoruz.

Örneğin: 2000 senesi 4’ün katı ve artık yıl iken; 2100, 2200, 2300 seneleri 4’e bölünmesine rağmen artık yıl kabul edilmeyecek.

Gregorian takvimi her 400 yılda bir kendini tekrar ediyor. Yani her 400 yılda bir Gregorian takvimi haftanın aynı günü ile başlamakta.

Hangi Tarih Haftanın Hangi Gününe Denk Gelir?

Hesaplamalar aslında oldukça kolay. Fakat hesaplamalara geçmeden önce bazı bilgiler vermem gerekiyor.

Bir yılın 52 hafta ve bir haftanın 7 gün olduğunu biliyoruz. Bu durumda 52×7=364 gün eder. 1 yıl 364+1=365 gündür.

Başka bir değişle 365 ≡1(mod7)‘dir.

Yani herhangi bir tarihi bir önceki yıla göre 1 gün kaydırarak haftanın hangi gününe karşılık geleceğini bulabiliyoruz. Tabi eğer artık yıldaysak Şubat 29 çekeceği için 2 gün kaydırmak gerekir.

Bunu küçük bir örnekle şöyle açıklayayım.

11 Nisan 2017 Salı günü, gelecek yıl 11 Nisan 2018 Çarşamba, sonraki yıl 11 Nisan 2019 Perşembe ve 11 Nisan 2020 Cumartesi’ye denk gelir. (2020 Artık yıl olduğu için)

Takvimlere dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama sene içerisinde bazı tarihler her zaman aynı güne denk gelir.

Örneğin: 4/4 (Nisan ayının 4. Günü) , 6/6 (Haziran ayının 6. Günü), 8/8, 10/10, 12/12, 7/11, 11/7, 5/9, 9/5 bu günlerdendir.

Bu özel günlere ‘‘Merkez Günler’’ diyelim. Böylece yıl içerisinde bu tarihlerin hangi güne denk geldiğini bulursak diğer günleri de kolaylıkla bulabiliriz.

Peki herhangi bir yılın Merkez Günleri’ni nasıl bulacağız?

Matematiksel hesaplamalara geçmeden önce işimizi kolaylaştırmak için günleri birer sayı ile eşleştirelim:

Pazar: 0, Pazartesi:1, Salı:2, Çarşamba:3, Perşembe:4, Cuma:5, Cumartesi:6

Bu sayılara 7’nin katları ilave edildiğinde gene aynı güne denk gelir.

Örneğin Cuma gününün kodu 5’tir. 7’nin katı olan 21 eklediğiniz de 21+5=26 ayın 26’sı da cuma günü olur. Bu şekilde yıl içerisinde merkez günlere bağlı olarak hangi tarihin hangi güne denk geldiği bulunabilir.

İlk olarak yüzyılların merkez günlerini bulalım. 2000 yılı bizim için referans olsun. Eğer takviminizin 2000 yılının Merkez Günlerine (4/4, 6/6 …)bakarsanız bu tarihlerin Salı günü olduğunu göreceksiniz. Salı’nın kodu 2 idi.

Gregorian takvimi 400 yılda bir kendini tekrar ettiğini biliyoruz. Bu durumda 400 yıl geri gidersek 1600 yılının merkezi günleri Salı günüdür.

1600 yılından bir sonraki yüzyıl için merkez günleri bulalım. Herhangi bir tarihi bir önceki yıla göre 1 gün kaydırarak haftanın hangi gününe karşılık geleceğini bulabiliyoruz.

100 yıl geçtiğinde 100 günlük kayma olacaktır. Aynı zaman da 4 yılda bir artık yıl olduğu için ( artık yıllar 2 gün kaydırılır)100 yılda kaç gün kaydığını bulmamız gerekiyor.

Bu durumda Merkez Günleri G ile gösterirsek G=100+[100/4] formülünü kullanabiliriz. Tabi burada [100/4] ifadesinin tamsayı kısmı alınacaktır.

Bu durumda bir sonraki yüzyılın Merkez Günleri: G=100 + [100/4]-1=124 yani merkezi günümüz 124 gün sonra olacaktır. Yani 124≡5(mod7) başka bir değişle bir sonraki yüzyılın merkez günleri 5 gün kayacaktır.

Bunun anlamı 1600 yılının merkezi gününe 5 ekleyelim 2+5=7 dir. 7≡0(mod7) olduğundan 1700 yılının Merkez günü sıfıra karşılık gelen Pazar günüdür. Bu şekilde diğer yüzyılları hesapladıktan sonra karşımıza aşağıdaki tablo çıkacaktır.

YILREFERANS GÜNÜGÜN NO
1600Salı2
1700Pazar0
1800Cuma5
1900Çarşamba3
2000Salı2
2100Pazar0
2200Cuma5
2300Çarşamba3

Burada genellikle kullanacağımız 1900 ve 2000 yılları olduğu için iki yüzyılı bilsek yeterlidir. Yukarıdaki tabloyu aklımızda tuttuğumuza göre sonu ‘’00’’ olan tarihlerin hangi güne denk geldiğini bulabiliriz.

Bunun için Merkez Günleri bilmemiz yeterli olacaktır. Verilen tarihi 7’nin katları olacak şekilde ileri ya da geri sayarak verilen tarihin haftanın hangi gününe denk geldiğini buluruz.

*Örnek: 26 Ekim 2100 haftanın hangi günüdür?

2100 yılının Merkez Günü Pazar yani kodu ‘’0’’ dır.  Aynı zaman da 10/10 (Ekim 10) da Çarşamba günüdür. Yedinin katlarını 10 Ekime ekleyince 24 Ekim de Pazar günü olacak. Bu şekilde 26 Ekim de iki gün ilerde olduğuna göre 2+0≡2(mod7)’dir. Haftanın günlerinde 2 Salı gününü temsil ediyor. 10 Ekim 2100 Salı günü olur.

*Örnek: 20 Mart 1800 tarihi hangi gündür?

1800 yılının Merkez Günü Cuma günü yani ‘’5’’ aynı zamanda 3/14 (Mart 14 pi Günü) de Cuma günü. 20 Mart, 14 Mart’tan 6 gün ilerde olduğuna göre 6+5≡4(mod7) yani haftanın günleri tablosuna baktığımızda 4’e karşılık gelen gün Perşembedir.  20 Mart 1800 Perşembe günü olur.

Herhangi bir yılın Merkez Günlerinin bulunması

Sonu ‘’00’’ olmayan bir yılın Merkez Günlerini hesaplamakta çok zor değil. Hesaplamaya geçmeden önce bilgilerimizi tazeleyelim.

* Herhangi bir tarihi bir önceki yıla göre 1 gün kaydırarak haftanın hangi gününe karşılık geleceğini bulabiliyoruz. Eğer artık yıl ise o zaman iki gün kaydırıyorduk. 1923 yılının Merkez günü 1900 yılına göre 23 gün kaymıştır diyebiliriz. Fakat işin içine artık yıl da girdiği için her dört yılda bir 2 gün kayacağından yılın son iki hanesini 4’e bölüp artan kısmı atılırsa Merkez Gün bulunmuş olacaktır.

Örnek: 1923 yılının Merkez Günü’nü bulalım. 1900 yılının Merkez Günün Çarşamba yani kodu ‘’3’’tür. Buradan G=23 + [23/4] = 28’dir.  28+3≡(mod7) bunun anlamı şudur 1923 yılının Merkez günleri Çarşambadır.

Örnek: 2010 yılının Merkez günlerini bulalım. 2000 yılının Merkez günü Salı yani kodu ‘’2’’dir.  Buradan G=10+[10/4] =12’dir. 12+2≡0(mod7) bunun anlamı şudur 2010 yılının Merkez Günleri Pazardır.

Örnek: 25 Ocak 2017 tarihinin hangi güne denk geldiğini bulalım.

2000 yılının Merkez Günü Salı yani kodu’’2’’dir. Buradan G=17+[17/4] =21’dir. 21+2≡2(mod7) yani 2017 yılının merkez günü Salıdır. 2017 artık yıl olmadığı için 3 Ocak Merkez günümüzdür. 25 Ocak 3 Ocak’tan 22 ilerde olduğu için 22+2≡3(mod7)’tür. Haftanın günleri tablosuna baktığımızda ‘’3’’ kodu Çarşamba günüdür. O zaman 25 Ocak Çarşamba olacaktır.

Örnek: 23 Nisan 1923 tarihinin hangi güne denk geldiğini bulalım.

1900 yılının Merkez Günü Çarşamba yani kodu’’3’’tür. Buradan G=23+[23/4] =28’tir.    28+3≡3(mod7) yani 1923 yılının merkez günü Çarşambadır. 4 Nisan (4/4) Merkez Gündür. 23 Nisan 4 Nisan’dan 19 gün ilerde olduğu için 19+3≡1(mod7)’tür. Haftanın günleri tablosuna baktığımızda ‘’1’’ Pazartesi günüdür. O zaman TBMM 23 Nisan 1923 Pazartesi günü açılmıştır.

Serkan Göksal

Kaynaklar:

http://users.metu.edu.tr/matmah/ilkyar-2012.pdf

Matematiksel

Serkan Göksal

2009 Anadolu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliğine giriş yaptım. 2013’te mezun oldum. Üniversitede de okurken ortaöğretim kpss ile aynı üniversitede memurluk yaptım. Mezun olduğum ilk sene İstanbul’a öğretmen olarak atandım. 2015 yılında İstanbul Kültür Üniversitesinde yüksek lisansa başladım ve 2018 yılında yüksek lisansımı bitirip mezun oldum. Eğitimin sorunlu olduğu bölgeden geldiğim için eğitime çok önem veririm. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna inananlardanım. Öğrencilerime dediğim gibi eğitim ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı gidermek için çok çalışmalıyız. Çok okumalı ve çok merak etmeliyiz. Eğitimin yaşı yoktur. Hayat boyu devam eder. İnsanları, toplumsal olayları araştırmayı, incelemeyi çok severim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu