EĞİTİM

Harmanlanmış Öğrenme ve STEM

MEB’ in yeni orta öğretim tasarımı henüz açıklanmışken ve tasarım stratejilerinden biri “Derinleşme” kavramı iken STEM’in önemini bir kez daha anımsayalım.

STEM, disiplinlerarası ve uygulamalı bir yaklaşımla öğrencileri dört özel disiplinde – bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik – yetiştirme fikrine dayanan bir müfredattır.

Dört disiplini ayrı ve ayrık konular olarak öğretmek yerine, STEM onları gerçek dünyadaki uygulamalara dayanan tutarlı bir öğrenme paradigmasına dahil eder.

Birleşik Devletler tarihsel olarak bu alanlarda lider olmasına rağmen, son zamanlarda daha az öğrenci bu konulara odaklanmaktadır.

ABD Eğitim Departmanı’na göre, lise öğrencilerinin sadece %16’sı STEM kariyerine ilgi duyuyor ve matematikte yeterliliği olduğunu kanıtladı. Halen, lise birinci sınıf öğrencilerinin neredeyse %28’i STEM’le ilgili bir alana ilgi duyduklarını söylüyor, ancak bu öğrencilerin %57’si liseden mezun olduklarında ilgilerini kaybedeceklerini söylüyor.

Obama yönetimi, öğrencileri STEM derslerinde başarılı olmaları için motive etmek ve teşvik etmek amacıyla 2009’da “Yenilik İçin Eğit” kampanyasını duyurdu. Amaç, Amerikalı öğrencileri bilimde ve matematikte uluslararası arenada en üst sıraya çıkarmaktı.

STEM Eğitimin İş Sahalarındaki Önemi

STEMconnector.org web sitesinde yer alan bir rapora göre, 2018 yılına kadar yapılan tahminler, STEM ile ilgili işlerde 8,65 milyon işçiye ihtiyaç duyulacağını öngörüyor.

İmalat sektörü, yaklaşık 600.000 gerekli becerilere sahip çalışan sıkıntısı ile karşı karşıyadır. Rapora göre, tek başına bulut bilişim alanı 2011-2015 arasında 1,7 milyon iş yaratacaktır.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, 2018’de STEM kariyerlerinin büyük bir kısmının aşağıdaki gibi olacağını öngörmektedir:

• Bilgi İşlem – %71
• Mühendislik – %16
• Fizik Bilimleri – %7
• Yaşam Bilimleri – %4
• Matematik – %2

Bu yalnızca ABD’ye özgü bir problem değil. Birleşik Krallık’ta, Kraliyet Mühendislik Akademisi, Britanyalıların sadece talebi karşılamak için 2020’ye kadar her yıl 100.000 STEM dalını mezun etmek zorunda kalacağını bildiriyor.

Rapora göre, Almanya matematik, bilgisayar bilimi, doğa bilimleri ve teknoloji disiplinlerinde 210.000 işçi sıkıntısı çekiyor.

Harmanlanmış (Blended Learning) Öğrenme vs STEM

STEM’i geleneksel fen ve matematik eğitiminden ayıran, harmanlanmış bir öğrenme ortamıdır ve öğrencilere bilimsel yöntemin günlük hayata nasıl uygulanabileceğini gösterir. Öğrencilere hesaplamalı düşünmeyi öğretir ve problem çözmenin gerçek dünyadaki uygulamalarına odaklanır.

Eğitim seviyelerine göre STEM:

İlk Okul – STEM eğitimi; başlangıç seviyesi STEM kurslarına, STEM alanları ve mesleklerine dair farkındalığa odaklanır. Bu ilk adım, STEM konularının dördünü birbirine bağlayan standartlara dayalı yapılandırılmış sorgulamaya dayalı ve gerçek dünya sorununa dayalı öğrenme sağlar. Amaç, öğrencilerin dersleri takip etmek istemeleri ve ilgilenmelerini sağlamaktır, yapmak zorunda oldukları için değil. Ayrıca okul içi ve okul dışı STEM öğrenme fırsatlarının birleştirilmesine de vurgu yapılmaktadır.

Orta Okul – Bu aşamada, kurslar daha titiz ve zorlu hale gelir. STEM alanlarının ve mesleklerinin farkındalığı ve bu alanların akademik gereklilikleri daha anlaşılır hale getirilir. STEM ile ilgili kariyerlerin öğrenci araştırması bu seviyede başlar.

Lise – Çalışma programı, konuların zorlu ve titiz bir şekilde uygulanmasına odaklanmaktadır. Kurslar, STEM alanlarında ve mesleklerinde, ayrıca lise sonrası eğitim ve istihdam için hazırlık aşamasındadır. Okul içi ve okul dışı STEM fırsatlarının birleştirilmesine daha fazla önem verilmektedir.

STEM müfredatının çoğu, yeterince temsil edilmeyen popülasyonları çekmeye yöneliktir. Örneğin, kız öğrencilerin bir okulu veya kariyeri sürdürmeleri daha az olasıdır. Bu yeni bir şey olmasa da, bu fark önemli oranda artmaktadır. Erkek öğrencilerin mühendislik ve teknoloji alanlarını takip etmeleri daha muhtemelken, kız öğrenciler biyoloji, kimya ve deniz biyolojisi gibi bilim alanlarını tercih etmektedirler. STEMconnect raporuna göre genel olarak, erkek öğrencilerin bir STEM kariyeri izlemekle ilgilenmeleri üç kez daha muhtemeldir.

Kaynak: https://www.livescience.com/43296-what-is-stem-education.html

MEB “Lisede Neler Yaptık?” Sunumu:
https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_05/19153836_MEB_Sunum_v0.8.pdf

Busra Meral

Keyifli okumalar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu