EĞİTİM

PISA Sınavlarında Singapur Neden Daha Başarılı?

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı olarak kabul edilen ve 80 ülkeden 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendiren, üç yılda bir uygulanan PISA araştırma projesi, matematik ve fen bilimleri dersleri okuryazarlığı, okuma becerileri konu alanlarının dışında, öğrencilerin gelecek planları, kendilerini ne kadar tanıdıkları, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplamaktadır.

Proje ile birlikte bu yaş grubundaki öğrenciler daha iyi tanınmakta; öğrenme istekleri, derslerdeki performansları ve öğrenme ortamları ile ilgili tercihleri tespit edilebilmektedir.

Bu tespitlere göre, öğrencinin bilgi ve potansiyeli geliştirilecek, topluma daha etkili bir şekilde katılması ve katkıda bulunması sağlanacaktır.

2012 ve 2015 yıllarında yapılan PISA sınavı sonuçlarına göre; Singapur en başarılı ülke. Japonya, Estonya, Kanada ve Finlandiya da diğer başarılı ülkeler.

2015’te Türkiye, 70 ülke içinde fende 52’inci, matematikte 49’uncu, okumada 50’inci sırada yer alıyor.

Bu ülkeler arasında hızlı ilerleme kaydeden Estonya, eğitimde reformlar yapıp öğretmenlerine çok fazla özerklik tanıdı. Estonya ve Singapur öğretmenlerin durumunu değerlendiren TALIS 2013 araştırmasında öğretmen profesyonelliğinde ilk üç sırada yer alıyor. Bu durum sonuçlarla doğru yönde ilişkili.

Yapılan araştırmalar PISA’da başarılı olan ülkelerin temel ortak özelliğinin okul öncesi eğitimde çocuğun kendisiyle ilgili farkındalık yaratılması, eğitime iyi yatırım yapılması, öğretmen niteliğinin çok yüksek olması, öğretmenlerin eğitim programlamada ve geliştirmede yetki sahibi ve ülke eğitim planlamasında söz sahibi olmasıdır.

Eğitim anlayışında ise işbirliği ve uygulamaya dayalı problem çözme becerisini arttıracak sistem hakim olmalıdır. İşbirliğine yatkın eğitim, rekabetçi eğitim anlayışının karşısında yer almaktadır.

Uluslararası sınavlarda başarı gösteren ülkelerin en ilginç özellikleri arasında öğretmen özerkliği gelmektedir. Öğretmenler öğrencilerin temel yaşam becerilerini, problem çözme, bir problemi farklı yol ve yöntemlerle çözebilme kapasitelerini geliştirmeleri, onların sürekli öğrenme süreçlerinde aktif rol almalarında etkili olmaktadır.

Singapur eğitim sisteminin en belirgin özelliklerinin başında eğitim sisteminin yatırım yaptığı alanların başında öğretmen gelmesi, en başarılı olanların öğretmenliğe yönlendirilmesi, öğretmenlerin maddi sorunlarının çözülmüş olmasıdır.

Sonuç olarak; öğretmen yetiştiren kurumlara nasıl öğrenci seçildiği, pedagojik bilgi ve uygulamaya yönelik dersler açısından bir öğretmenin nasıl eğitildiği, ona ne kadar hak ve değer verildiği önemlidir. Ayrıca öğretmenin hizmet içi eğitiminde sürekliliğin olması ve ülke eğitiminin planlanmasında paydaş olması, öğretmen başına ve sınıf başına düşen öğrenci sayısı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı, istikrarlı ve tutarlı eğitim politikaları, kaliteli okul liderleri de başarı sebebidir.

Zühre AYDIN YENİOĞLU

Kaynaklar
1. OECD (2016). Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.187/eag-2016-en sayfasından erişilmiştir.
2. PISA 2015 Results in Focus (2016). http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf sayfasından erişilmiştir.
3. TALIS (2013). The OECD teaching and learning international survey. https://www.oecd.org/ sayfasından erişilmiştir.

Zühre AYDIN YENİOĞLU

Matematik Öğretmeni - Dr. Bilgisayar Mühendisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu