Fizik

Pisa Kulesinde Bulunsaydınız Hangi Deneyi Yapardınız?

Diyelim ki bir elinizdeki bowling topuyla diğer elinizdeki kuş tüyünü aynı anda, aynı yükseklikten bıraktınız. Hangisi daha hızlı düşer? Yer çekimi Dünya’nın kütle çekimidir ve yerçekimi evredeki tüm maddeleri birbirine bağlamaktadır. Dünya yüzeyinde yada yakınındaki nesneleri etkiler ve onlara yerçekimi ivmesi kazandırır. Bir taşı, çekici veya tüyü yukarıdan bıraktığımızda aşağı düşmesinin nedeni de işte bu çekim kuvvetidir.

Şekil 1: Deneyde kullanılabilecek bowling topu ve tüy

Sorumuza geri gelirsek: Bowling topunu daha ağır olduğu için yere ilk düşen olarak tahmin edebilirsiniz. Fakat cevabın asıl nedeni hava direncidir. Bu bilgiden yola çıkarak şu bilgiye ulaşıyoruz: Önemli olan cisimlerin kütlesi değildir, cisimlerin şeklidir. Hava direncinin etkisini size daha da basit bir yolla gösterebiliriz.

Şekil 2: Deneyde kullanılabilecek açık ve kapalı şemsiye

Bu sefer aynı yükseklikten bırakacağımız cisimler, aynı ağırlıkta iki şemsiye. Bu aşamada yapacağımız deney ise üstteki deneyin aynısıdır; iki şemsiyeyi de belirli bir yükseklikten bırakmak. Yalnız bir farkla, şemsiyelerden bir tanesini açık olarak yüksekten bırakmak. Peki şimdi hangisi daha hızlı yere düşecektir? Açık olan şemsiyenin diğerinden daha yavaş düşeceğinden emin olabilirsiniz. Hatta aynı deneyi iki tane kağıt ile de deneyebilirsiniz. Kağıtlardan birini buruşturmayı unutmayın. Aslında eğer havayı ortadan kaldırabilseydik tüm nesneler aynı anda düşerdi.

Galileo’nun Pisa Kulesi Deneyi

Yunan filozofu Aristo, nesnelerin birbirinden farklı hızlarda düştüğünü çünkü kütle çekimin ağır nesneleri daha çok etkilediğini öne sürmüştü. Aristo’nun kütle çekim kuramı, Galileo Galilei tarafından çürütülene kadar geçerliliğini korumuştu. Galilei’nin altın ve kurşun karışımı topları Pisa Kulesi’nden aşağıya atarak gerçekleştirdiği ileri sürülen deneyler yaptığı düşünülmektedir. Bu deneyi yapabildi mi kesin bilemesek de bilim dünyasında efsaneler arasındadır.

Şekil 3: Galileo’nun Pisa Kulesi’nde gerçekleştirdiği düşünülen deney

Galilei belki de hiç gerçekleştiremediği bu deneyle bilim dünyasında önemli bir ün kazanmıştır. Bu deney hep akıllardaydı ve 2 Ağustos 1971’de, Apollo 15’in komutanı Dave Scott tarafından çekiç ve tüyle Ay’da denendi. Scott Ay’ın havasız ortamında bir çekiçle kuş tüyünü aynı anda bırakmış ve iki cismin de aynı anda yere düştüğü canlı yayında görüldü.

Galileo’nun Pisa yaptığı düşünülen deneyin Ay’da yapılması

Deneyden hemen sonra Scott’un Galilei Galileo hakkında sözler ‘Bu deney Bay Galileo’nun haklı olduğunu kanıtlıyor ve Bay Galileo bulgularında haklıydı.’ bilim insanlarının bu deneyi gerçekleştirmek için çabalarını bizlere gösterdi.

Matematiksel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.