EĞİTİM

Nedir Bu Problem?

Günümüzde gerek matematik alanında gerek; fizik, kimya, biyoloji, sosyoloji, psikoloji gibi aklımıza gelebilecek diğer tüm bilim alanlarında ve bunun yanında gerek toplumsal gerek bireysel yaşantılarında rutin olmayan durumlarla karşılaştıklarında bunlara çözüm getirebilen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda problem ve problem çözme becerisi büyük önem taşımaktadır.

Alan fark etmeksizin, bireylerin problem çözme becerisine sahip olması bireyleri başarıya ve bu yolla da toplumları gelişmeye ve başarıya götürecektir.

Dolayısıyla bireylere ilkokuldan başlayıp üniversitenin sonuna kadar alınan eğitimde; problem çözme becerilerinin kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Verilen eğitim günlük hayatın problemlerine karşı çabuk çözüm geliştiren ve bunların önüne geçebilen bireyler yetiştirmelidir.

Problem deyince akla, çoğunlukla matematik ders kitaplarından elde edilen bir anlayışla, konu sonlarında verilen dört işleme dayalı matematik problemleri gelmektedir. Benzer şekilde yazın tarandığında da problemin; bireyin rutin işlemlerle çözemediği bir sorun olarak tanımlandığı görülmektedir.

Bütün bunlardan hareketle problemi; bireyi karşılaştığı zaman rahatsız eden bir olay karşısında yine kendi bilgi ve deneyim yardımıyla çözüm arama ihtiyacı hissettiği durum olarak tanımlayabiliriz.

Problem çözme; genel olarak bilimsel bir konuda apaçık(net olarak) tasarlanan fakat hemen ulaşılamayan bir hedefe varmak için bilinçli olarak araştırma yapmaktır. Matematikte problem çözme ise, matematiğin yapısı gereği sorunun zihinsel süreçlerle gerekli bilgileri kullanarak ve işlemleri yaparak ortadan kaldırılmasıdır.

Bunun yanı sıra matematikte problem çözme; basit sözel problemleri ve rutin olmayan problemleri çözmeyi, matematiği gerçek durumlara uygulamayı ve yeni alanların oluşmasına neden olabilecek yorumları yapmayı ve test etmeyi içermektedir. Ayrıca, bir problemin çözümünde bireyin problem cümlesini anlaması, çözüm için gerekli verileri seçmesi, problemi cevaplaması ve bu cevabın mantıklı olup olmadığına karar vermesi gibi bir bilişsel süreçten geçmesi gerekmektedir.

Günümüz toplumundaki her birey ister iş bulmak amacıyla ister akademik fırsatlar bulmak amacıyla olsun, mutlaka daha iyi bir matematik anlayışına, üst düzey bir problem çözme performansına ve kendi ürettikleri fikirlerle iletişim kurmak için ihtiyaç duyulan yüksek kabiliyetlere sahip olmalıdırlar. Dolayısıyla problem çözme becerisine sahip olmak büyük önem taşımaktadır.

Gittikçe karmaşıklaşan toplum yapısı ve teknolojik gelişmeler, siyasi, sosyal ve ekonomik krizler bireyin artan problemli durumlarla karşılaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle günümüz toplumu bireylerin yaratıcı, eleştirel, analitik düşünebilen ve karşılaştığı farklı sorunlara etkili çözümler üretebilen özellikte olmasını gerekli kılmaktadır.

Ergenlik dönemi bazı önemli özelliklerin kazanıldığı, birey için en önemli dönemlerden biridir. Bu dönemde ergen, yaşıtları ve yetişkinlerle olan ilişkilerinde içsel ve dışsal faktörlerden kaynaklanan çeşitli sorunlar yaşamakta ve günlük yaşamla ilgili çözmek zorunda kalacağı pek çok problemle karşılaşmaktadır. Bu problemlerin başarılı bir biçimde çözümlenmesi ise ergenin hayata uyumunu olumlu olarak etkilemektedir.

Matematik eğitiminde problem çözmeye yapılan vurgu arttıkça problem çözme süreçlerini ve öğretmenlerin bu konudaki görüş ve kavramlarını incelemek de önemli hâle gelmiştir. Öğretim programlarında ve matematik eğitimine yönelik reform çalışmalarında problem çözmenin her sınıf düzeyine ve her matematik konusuna entegre edilmesi gerektiği sıkça vurgulanmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin problem çözme süreçlerini nasıl algıladıkları ve problem çözmeye yönelik inançlarının neler olduğu önemli bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Günlük yaşantımızın hemen her kısmında karşımıza çıkan problemler üzerine kitaplar yazılmakta, araştırmalar yapılmakta ve öğretim programlarında genişçe yer verilmektedir. Bu yüzden olsa gerek problemler ve bu problemlere getirilecek çözümler büyük önem taşımaktadır.

Hayatınız boyunca çözebileceğiniz problemler ile karşılaşmanız temennisiyle…

Süleyman NASUHOĞLU

 KAYNAKLAR

Altun, M. (2015)  Liselerde Matematik Öğretimi. Aktüel Yayınları, Bursa.

Akyüz, G., Pala, N. M. (2010)  PISA 2003 sonuçlarına göre öğrenci ve sınıf özelliklerinin matematik okuryazarlığına ve problem çözme becerilerine etkisi. İlköğretim Online, 9(2); 668-678.

Baki, A.(2008) Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Harf Eğitim Yayınları, Ankara.

Gümüş,F.,Şahiner Y. (2015) The effects of teaching problem solvingstrategies on pre-service teachers’ views about problem solving. Elemantary Education Online, 14(1);323-332.

Gürlen, E. (2011)  Probleme dayalı öğrenmenin öğrenme ürünlerine, problem çözme becerilerine, öz-yeterlik algı düzeyine etkisi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 40; 221-232.

İnel, D.,Evrekli, E., Türkmen, L. (2011) Sınıf öğretmeni adaylarının problem çözme becerilerinin araştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29; 167-178.

Karabulutlu, E., Yılmaz, S., Yurttaş, A. (2011)Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2(2); 75-79.

Kılıç, Ç. (2015) The tendency of Turkishpre-service teachers’ toposewordproblems.Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2); 163-178.

Yıldırım, A.,Hacıhasanoğlu ,R., Karakurt, P., Türkleş, S. (2011) Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri ve etkileyen faktörler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1).

Matematiksel

Editör

Bu yazı gönüllü yazarlarımız tarafından hazırlanmış veya sitemiz editörleri tarafından belirtilen kaynaktan aslına uygun kalınarak eklenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu