NE İŞİME YARAR?

Matematik Henüz Sorulmamış Soruların Cevaplarını Verebilir mi?

Matematik, evrenle ilgili sorularımıza doğru cevaplar veren bir enstrüman olarak düşünülebilir. Matematiğin verdiği bu doğru cevaplara örnek olarak, her gün …

Yazının Devamı İçin

Kalkülüs ve Optimizasyon

Optimizasyon eldeki kısıtlı kaynakları en verimli biçimde kullanmak olarak tanımlanabilir kısaca. Matematiksel olarak ifade etmek gerekirse de bir fonksiyonun minimize veya …

Yazının Devamı İçin

Güvercin Yuvası Prensibi

Güvercin yuvası ilkesi, matematikte teorem ispatlarında sıkça kullanılmasının yanı sıra günlük hayatımızda bizi bir çok ilginç olgularla karşılaştırmakta… Eğer 3 güvercininiz ve …

Yazının Devamı İçin

Asal Çarpanlar ve Şifreleme

İnsan asal sayıları tanımladığı zamandan itibaren, sürekli asal sayıların ardından koşar oldu. Verilen bir sayı asal mıdır, değil midir? Sayının …

Yazının Devamı İçin

Matematik Niçin Bir Dildir?

Matematik, bilimin dili olarak adlandırılır. İtalyan Astronom ve fizikçi Galileo doğanın kanunlarının matematiksel olduğunu söyleyen ilk modern düşünürlerden biridir. Il …

Yazının Devamı İçin

Reductio Ad Absurdum

Matematikçilerin en iyi silahlarından birisi: Reductio Ad Absurdum ya da bilinen adıyla “olmayana ergi” Hardy Bir Matematikçinin Savunması adlı kitabında …

Yazının Devamı İçin

Matematik ve Mantık

Matematik ve mantık, tarihsel olarak, birbirinden bağımsız disiplinler olarak ortaya çıkmıştır. Ancak ikisi de modern çağlarda gelişmiştir: Mantık daha matematiksel …

Yazının Devamı İçin

Afin Fonksiyonlar

“Doğrusal fonksiyon” nedir? Daha ziyade şu soruya odaklanalım: f(x)=ax+b doğrusal bir fonksiyon mudur? Bir çok kişi başlangıçta bu soruyu sormamızı yadırgayacaktır elbette. Sonuçta …

Yazının Devamı İçin

En Kısa Zaman Eğrisi

Bir kayak pistinin eğimi nasıl ayarlanmalı ki kayakçılar inişlerini en kısa sürede bitirsin? Bu problem 1696’da  Johann Bernoulli’nin de aklına geldi. Döneminin önde …

Yazının Devamı İçin

Matematiğin Haritası

Okullarda matematik konularını az orasından az burasından öğrenir geçeriz, genelde akıllarımızda bazı konuların adı kalır bazıları hakkında da hiçbir fikrimiz …

Yazının Devamı İçin