Tarih

Kralın Dirseğinden Işığın Hızına: Metre Nasıl Metre Oldu?

Bir şeylerin ölçüsünden bahsederken kesin ifadeler kullanmak isteriz. Bu nedenle ölçü birimleri kullanırız. Kullandığımız ölçü birimlerinden en yaygın olanı ise metredir. 

Hemen hemen herkes metre ve onun altbirimi olan santimetreyi bilir ve kullanır. Metre bir kesinlik ölçütüdür. Ancak bu kesinlik o kadar da kolay elde edilmemiştir.

İnsanlar tarih boyunca uzunlukları ölçmüş, ölçtükleri mesafeleri tanım­lamak ve birimlendirmek için bir ta­kım standartlar kullanmıştır. Bu bazen adım, bazen karış olmuştur.

Örneğin ilk uzunluk ölçü birimlerinden birisi Mısır’da “Kral’ın Dirseği” olarak kullanılmıştır. Bu birim günümüzde yaklaşık  463,3 mm’ye karşılık ge­lir.

Bu arayış sonucunda 1790’lara kadar tüm dünyada, birbirinden çok farklı uzunluk ölçüleri kullanılmaya başlandı. Kimi krallar uzunlukları kendileri üzerinden isimlendirmeyi alışkanlık haline getirmişti.

Mesela 12 yüzyıldan itibaren İngiltere’de kullanılan yard kralın burnunun ucunun başparmağına kadar olan uzaklığı idi.

Zaman geçti, krallar değişti ve ölçümler de elbette. Zamanla bunun yarattığı kargaşa kendini göstermeye başladı. Kargaşadan en çok rahatsız olan ülke ise Fransa oldu.

Fransız Bilimler Akademisindeki bilim insanları devrim niteliğinde bir karar aldılar. Ölçüler standartlaştırılmalıydı. Bu işi tek başına üstlenen Akademi, tüm uluslarca kabul edilebilecek ölçü sistemleri saptama çalışmasına başladı.

Akademi ta­rafından kurulan, aralarında Jean-Charles de Borda, Joseph-Louis Lagrange ve Pierre-Simon Laplace’ın da bulunduğu seçkin bilim insanlarından oluşan bir komisyon yeni uzunluk biriminin Dünya’nın çevre­sinden çıkarılmasını önerdi.

Dunkirk-Paris arası ölçüm sonuçları

Fransa Ulusal Meclisi 1791’de yeni uzunluk biriminin, Paris üzerin­den geçen meridyen uzunluğunun çey­rek kısmının 10 milyonda biri olmasında görüş birliğine vardı.

Bu yeni birim, “bo­yut” anlamına gelen Yunanca metron ke­limesinden türetilerek metre olarak ad­landırıldı.

Bu amaçla 1792 yılında Dunkirk-Barselona arasında, Paris üzerinden geçen meridyen boyunca trigonometrik yöntemler kullanılarak ölçümler yapıl­maya başlandı.

Kırmızı Çizgi Paris üzerinden geçen meridyen dikkate alınarak hesaplanan Dünya’nın çevresinin çeyrek dilimi

Sonunda 1798 yılında ölçümler tamamlandı. Kutuplardan geçen meridyenin uzunluğu tespit edildi ve bu meridyenin çeyreğinin 10 milyonda biri alınarak 1 metre olarak adlandırılan bü­yüklük saptanmış oldu.

Hesaplanan bu büyüklüğe göre, Hol­landalı Jan Hendrik van Swinden met­rik sistemin uzunluk standardı olarak ilk metre prototipini 1799’da Fransız yetkililere 25 mm x 4 mm büyük­lüğünde ve dikdörtgen kesitli bir platinyum çubuk şeklinde sundu.

Bu standart aynı yıl Ulusal Fransız Arşivine kaldırıldı. Artık Fransız Bilim Akademisi tarafından tasarlanan metrik sistem doğmuştu.

İlk 1 metre uzunluk standardı, 1799

Metrenin kişiye değil de gezegenin kendi ölçümüne dayanıyor olması fikrinden dolayı hiçbir ülke zamanla kendi ölçü biriminde ısrarcı olamadı çünkü bu standartlaştırma aslında özellikler ticarette ülkeler arasında yaşanan karışıklıkları çözmek de önemli bir avantajdi. 

Sonuçta bilim, ulusların politikalarının önüne geçmeyi başarmıştı. 

1875’te 17 ülke tarafından Paris’te Metre Kon­vansiyonu imzalandı ve Ölçüler ve Ağır­lıklar Bürosu (BIPM) kuruldu.

Ancak yapılan ilk ölçümlerde küçük bir hata vardı, aslında sorun ölçümlerden değil o dönemde dünya hakkında yeterince bilgi sahibi olunmamasından kaynaklanıyordu.

Dünyanın basıklığı yanlış bir değerle hesaba katıldığı için metre olması gerekenden 0.2 milimetreden daha kısa idi. Hatalı da olsa bu metre 90 yıl uzunluk ölçü birimi olarak yaygın bir şekilde kullanıldı.

1889’da standart metre platin iridyum alaşımından yeniden yapılıp tanımlandı. O yıllarda metreyi benimseyen ülke sayısı 29’a çıkmıştı. Standart metre İngiltere’de yapıldığı halde, İngilizler metreyi henüz benimsememişti.

Yeni standart metre kabul edildiği dönemde, Ame­rikalı fizikçiler Michelson ve Morley, metrenin, ışığın dalga boyu cinsinden yeniden tanımlanabileceğini öneriyorlardı.

Buna karşın, platin iridyum alaşımı olan standart metrenin kullanı­mına 71 yıl devam edildi. Sonunda 1960 yılında belli bir kripton izotopu içeren tüpten salınan ışınımın tayfındaki en belirgin çizgi temel alınarak, metre yeniden tanımlandı. 1.650.763,73 adet kırmızı-turuncu ışığın dalga boyu (XKr = 605,7802103 nanometre) değeri 1 metreyi vermekte idi artık.

1960 yılında, lazer keşfedildi. Keşfinden bir süre sonra lazer ışığının frekansını belli bir yerde tutabilecek yöntemler ve düzenekler geliştirildi. Lazer ışığıyla istenen dalga boyunda ışınımın elde edilebilmesi ve elde ediliş kolaylığı, standart metrenin yeniden tanımını gerektiriyordu.

Yeni öneriye göre, aslında uzunluk ölçü birimi, zaman ölçü birimi cinsinden tanımlanacaktı ve bu karmaşık bir işti. Uzunluk kavramını anlamak kolaydı ya; zaman nasıl olacaktı?

Bu yeni tanımlama için tam 23 yıl beklendi.

Bugün zaman, diğer tüm fiziksel büyüklüklerden daha doğru olarak ölçülebilmektedir.

1967’de zaman ölçümünde sezyum saati kullanılmasının standart ölçü olarak kabul edilmesinden sonra, saniye 10 bin milyarda bir  yanılgı ile ölçülebiliyor. Bunun anlamı, zaman ölçümünde 300 bin yılda, sadece 1 saniye ölçüm yanılgısı yapmak demektir.

Birbirinden oldukça uzak iki nokta arasını ışığın katetme süresi ölçülürse, noktalar arasındaki uzaklık kullanılarak, ışık hızı bulunabilir. Fakat iki nokta arasını, yanılgısı büyük olan bir metre ile ölçerseniz, ışık hızını da o kadar yanlış bulursunuz.  

Bugün ışık hızı için bulunan en doğru değer, saniyede 299.792.458.6 metredir. 1983’te Amerika Ulusal Standartlar Bürosuna bulunan bu ölçümün yanılgısı, sadece 30 santimdir.

Işığın hızı, frekansıyla dalga boyunun çarpımına eşit olduğundan, metre zaman cinsinden tanımlanabilir. Günümüzde kullandığımız 1 metre ışığın 1/299.729.458.6 saniyede aldığı yoldur.

Kaynaklar:

Osman DemircanBilim Teknik – Haziran 1985

Da vinci Learning – Kesinlik/ Zaman – Mesafe Belgeseli

Tanfer Yandayan; Bilim Teknik – Eylül 2012

Matematiksel

Sibel Çağlar

7 yıl Kadıköy Anadolu Lisesinin devamında lisans eğitimimi Marmara Üniversitesi İng. Matematik öğretmenliği üzerine tamamladım. Devamında 20 yıl çeşitli özel eğitim kurumlarında matematik öğretmenliği ve eğitim koordinatörlüğü yaptım. 2015 yılında matematiksel.org web sitesini kurdum. Amacım bilime ilgiyi arttırmak, bilimin özellikle matematiğin zihin açıcı yönünü açığa koymaktı. Yolumuz daha uzun ve zorlu ancak en azından deniyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler