ZİHİN AÇAN YAZILAR

Sayılara Anlam Yüklemek: Numeroloji

Numeroloji evrenin sayısal bir kurgu içerdiğini, evrendeki hiçbir şeyin rastlantıya dayanmadığını, her şeyin sayısal bir düzen içinde meydana geldiğini varsayar ve sayılarla ilgili çeşitli analitik ve sentetik çalışmalarla, evrendeki ve olaylardaki gizli yasa ve ilkeleri keşfetmeyi amaçlar.

Numeroloji’nin Batı’daki gelişimi, esas olarak, “sayılar bilimi ilâhî güçler bilimi demektir” diyen Pisagor’la başlamıştır. Pisagor’a göre, evren sayılar üzerine kurulmuş bir sistem olup evrendeki ahenk sayıların bir uyumudur.

Fakat sayılar bilimine Yunanlardan çok daha önce Mısır’da önem verildiği bilinmektedir. Nitekim Pisagor’un numeroloji ile ilgili sözlerini Antik Mısır bilgeliğini yansıtan Hermetika’da bulmaktayız: “Mükemmel işleyen evren, sayıların gücüyle düzenlenmiştir.

Örneğin Antik Mısır’da 22 sayısına çok önem verirlerdi. Bu inanç devamında kabalistlerde görülür. İbrani alfabesini kutsal alfabe olarak gören kabalistlere göre İbrani alfabesinin 22 harften oluşması bir rastlantı değildir.

Numeroloji çalışmaları, İslam’da ebced hesabı adıyla bilinir. Ebced, geleneksel Arap alfabesinin eski sıralanışından (elif, ba, cim, dal) ilk dört harfinin okunuşlarıyla (E-B-Ce-D) türetilmiş bir sözcüktür.

Ebced hesabı ise Ebced rakamları denilen alfabetik bir sayı sistemini kullanarak, kelime, cümlecik veya cümlelerin sayısal değerini hesaplama ve bunlardan anlamlar çıkartma işlemidir. Teori incelenen kelime, cümlecik veya metinde bir şekilde gizli şifreleme bulunduğu varsayımına dayanır.

Numeroloji İddiaları ve Bilimin Cevabı

Kültürel etkiler sayesinde sayılar yeni anlamlar kazanır ve devamında da sayıları kullanarak hiç umulmadık yerlerde gizli anlamlar keşfedebileceğimizi iddia eden kişiler ortaya çıkar.

Örneğin 1984 yılında üç İsrailli, Doron Witztum, Eliyahu Rips ve Yoav Rosenberg, Tevrat’ta (Eski Ahit’in Yahudi metninde) yeni bir şey keşfettiklerini iddia ettiler. Buna göre ortaçağ hahamlarının adları, ölüm ve doğum tarihleriyle birlikte metnin içine gizlenmişti.

Bir tür eşit aralıklı harf dizinleri (EAHD – İngilizce yazılımı ile Equidistant Letter Sequences ELS) tekniği kullanarak şifreyi çözmek mümkündü.

Buna göre anahtar harfler birbirinden belli bir harf sayısı uzaklıktaydı. Eğer bu sayıyı bilirseniz mesajı çözebilirdiniz.

On yıl sonra bu iddialar bir istatistik dergisinde yayınlandı ve büyük tartışmalara yol açtı. İncil’de veya Tevrat’ta gizli şifrelerin olduğuna inananlar (The Bible Codes kitabının yazarı Michael Drosin gibi), bu metinlerin içine “saklanmış” olan doğal afetleri, dünyanın sonunu ve tarihte suikaste kurban gitmiş önemli kişilerin adları gibi pek çok gizli bilgileri açığa çıkarma çabasına giriştiler.

Antik İbranice metin. Bu metinlerin içine belli harf düzenleri kullanılarak gizli mesajlar kodlandığı düşünülüyor

Fikir kulağa ne kadar hoş gelse de, matematikçiler konuyu incelediğinde iddiaların hiç de o kadar ikna edici olmadıkları ortaya çıktı. Öyle anlaşılıyor ki elimizde yeterli uzunlukta bir metin varsa, uygun sayıları kullandığımız takdirde aradığımız her şeyi bulabiliriz.

Bulutlara bakıp suratlar görme örneğinde olduğu gibi, anlamlı gelecek örüntüler her yerde bulunabilir. Fakat bu onların özel bir anlamı olduğunu göstermez.

Drosin, kitabını savunma girişimi olarak (satışları arttırma girişimi de olabilir), “Beni eleştirenler Moby Dick romanının içinde gizlenmiş, öldürülen herhangi bir başkanla ilgili bir mesaj bulabilirlerse onlara inanacağım” dediğinde kitabı en çok eleştirenlerin başında gelen Brendan McKay adındaki bir matematikçi, Moby Dick’in EAHD analizini yaptı.

McKay sadece lndira Gandi suikastini değil, aynı zamanda Martin Luther King Jr., John F. Kennedy, Abraham Lincoln, İzak Rabin ve Galler Prensesi Diana’nın ölümlerini göstermeyi başardı.(İncelemek isterseniz: https://users.cecs.anu.edu.au/~bdm/dilugim/moby.html )

McKay, Avustralyalı televizyon yıldızı John Safran’la programa çıktı ve Vanilla lce’ın şarkı sözlerinde 11 Eylül saldırısının kodlarının da bulunabileceğini gösterdi.

Devamında da Dave Thomas adındaki bir başka matematikçi Tevrat üzerinde bir EAHD incelemesi yaptı ve “bozuk” ve “şifre” sözcüklerinin 60 kere yan yana yazıldığını buldu. Thomas ayrıca Drosnin’in ikinci kitabı üzerinde EAHD incelemesi yaptı ve içinde “aptalca, anlamsız, hileli, yalan, yanlış, aşağılık, çirkin, sıkıcı bir aldatmaca” mesajını buldu.

Metinlerde gizli mesajlar bulmak için sayıları kullanmak mümkün – yeter ki bu mesajların özel anlamları olduğunu sanmayalım. Batıl inançlara ve yeni yanlış anlamlara ihtiyacımız yok; asal olsun, mükemmel, gerçel, karmaşık ya da sanal olsun, sayılar kendi başlarına yeterince hayranlık uyandırıcı.

Sayıların, evreni keşfetmemizi ve anlamamızı sağlayan gerçek anlamları zaten var. Yanlış bilgiler vererek para kazanmayı adet edinmiş şarlatanlardan uzak durmak en iyisi.

Kaynak: The Secret of Numbers and How They Created Our World, Peter J. Bentley, Türkçe Çevirisi: Cem Duran, NTV yayınları

Matematiksel

Sibel Çağlar

Kadıköy Anadolu Lisesi, Marmara Üniversitesi, ardından uzun süre özel sektörde matematik öğretmenliği, eğitim koordinatörlüğü diye uzar gider özgeçmişim… Önemli olan katedilen değil, biriktirdiklerimiz ve aktarabildiklerimizdir bizden sonra gelenlere... Eğitim sisteminin içinde bulunduğu çıkmazı yıllarca iliklerimde hissettikten sonra, peki ama ne yapabilirim düşüncesiyle bu web sitesini kurmaya karar verdim. Amacım bilime ilgiyi arttırmak, bilimin özellikle matematiğin zihin açıcı yönünü açığa koymaktı. Yolumuz daha uzun ve zorlu ancak en azından deniyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu