Ünlü Teoremler ve Hipotezler

Matematikte Henüz Çözülememiş 11 Problem

Matematikte Henüz Çözülememiş 11 Problem

Matematikte çözülememiş birçok problem vardır. Özellikle sayılar teorisinin neresinden bakarsanız bakın, derinlerine indikçe çözülemeyen problemlerine denk gelirsiniz. Bu yazının konusunu…
Goldbach Hipotezi: Her Çift Sayı İki Asal Sayının Toplamı mıdır?

Goldbach Hipotezi: Her Çift Sayı İki Asal Sayının Toplamı mıdır?

Matematik ile biraz ilgiliyseniz dönem dönem çözülememiş sorulara denk gelirsiniz. Hatta bazı sorular için “Bu nasıl çözülememiş olabilir?” diye şaşırabilirsiniz.…
Modern Matematiğin Mimarı Bertrand Russell ve Russell Paradoksu

Modern Matematiğin Mimarı Bertrand Russell ve Russell Paradoksu

Şimdiye kadar matematiksel pek çok paradoks elde edilmiştir, bunlardan belki de en etkilisi Bertrand Russell tarafından ortaya atılan ‘Russell Paradoksu’dur.…
Riemann Hipotezi: Dünyanın En Zor ve Ünlü Problemi:

Riemann Hipotezi: Dünyanın En Zor ve Ünlü Problemi:

Dünyanın en zor ve en ünlü matematik probleminin ne olduğunu belirlemek elbette tam olarak mümkün değil. Ancak, Bernhard Riemann tarafından…
Rengarenk Bir Çözümsüz Soru: Hadwiger-Nelson Problemi

Rengarenk Bir Çözümsüz Soru: Hadwiger-Nelson Problemi

Hadwiger-Nelson problemi; “Düzlemde aralarındaki uzaklık 1 birim olan noktaların aynı renkte olmaması koşulu ile en az kaç renk kullanılarak bu…
Basit Ama Hala Çözümsüz: 3n+1 Diğer Adıyla Collatz Problemi

Basit Ama Hala Çözümsüz: 3n+1 Diğer Adıyla Collatz Problemi

İlginç bir problem ile tanışın. Kimileri için “3n+1 problemi” kimileri için de onu gündeme taşıyan Lothar Collatz’a atfen Collatz Problemi.…
P ile NP Birbirine Eşit midir? Bu Ne Demektir?

P ile NP Birbirine Eşit midir? Bu Ne Demektir?

“Biri bana öyle bir program yazsın ki, bu prog­ram, 1’den 50’ye kadar olan sayıların kareköklerini iki kümeye ayırsın ve bu…
Cem Yalçın Yıldırım ve İkiz Asallar

Cem Yalçın Yıldırım ve İkiz Asallar

Asal sayılarla ilgili çalışmalar yaklaşık 2300 yıl öncesine dayansa da bu konuda hâlâ cevaplanamamış sorular var. Bunlardan bir tanesi de…
Fermat’ın Son Teoremi Neden Özeldir?

Fermat’ın Son Teoremi Neden Özeldir?

Bir matematikçi olarak Pierre de Fermat “Amatörlerin Prensi” olarak bilinir. Bunun en önemli nedeni, adını günümüze kadar taşıyan Fermat’ın Son…
Cevabı Bulunamayacak Sorular: Kurt Gödel ve Eksiklik Kanıtı

Cevabı Bulunamayacak Sorular: Kurt Gödel ve Eksiklik Kanıtı

Kurt Gödel, hiç bir matematik sisteminin tam olamayacağını söyleyen eksikli kanıtı ile ün kazanmıştır. Bu kanıta göre, sınırlı bir aksiyomlar(*) kümesiyle…