Sayılar Teorisi

1729 Sayısı Diğer Adıyla Taksi Sayılar

1729 Sayısı Diğer Adıyla Taksi Sayılar

Bir kutu el yazması ve üç defter. Efsanevi Hintli matematikçi Srinivasa Ramanujan’ın çalışmalarından bize geriye kalanlar bunlardan ibaret. Ancak bu…
Fonksiyonları Göstermenin Farklı Bir Yolu: Domain Coloring

Fonksiyonları Göstermenin Farklı Bir Yolu: Domain Coloring

Fonksiyonların grafiklerini çizmeyi hepimiz az çok biliriz. Örneğin bir f(x)=x2 fonksiyonunun grafiğinin, bir parabol şeklinde olacağına veya f(x)=sin(x) fonksiyonunun grafiğinin,…
Catalan Varsayımı ve 158 Yıl Sonra Gelen Çözümü

Catalan Varsayımı ve 158 Yıl Sonra Gelen Çözümü

Sayılar teorisindeki problemler ilk başta oldukça masum ve kolay gözükür. Örneğin ortaokul seviyesine gelmiş her çocuk 32‘ – 23 ifadesinin…
Faktöriyeller ve Genellemesi: Gama Fonksiyonu

Faktöriyeller ve Genellemesi: Gama Fonksiyonu

Elinizde bir liste olsun. Bir alışveriş listesi, ya da bir isim listesi herhangi mesela. Bunu düzenlemek istediğinizi varsayalım. Liste A…
Monte Carlo Metodu İle Pi Sayısına Yaklaşım

Monte Carlo Metodu İle Pi Sayısına Yaklaşım

π(pi) sayısı matematiksel bir sabittir ve bir çemberin çevre uzunluğunun çapına oranı şeklinde tanımlanabilir. Çemberin boyutu hangi oranda değişirse değişsin…
Negatif Sayılar: Negatif Düşünmenin Pozitif Gücü

Negatif Sayılar: Negatif Düşünmenin Pozitif Gücü

Negatif sayılar bize yüzyıllarca zihinsel eziyet yaşattı ve bir çoğumuza halen yaşatmaya devam ediyor. Bu nedenle, binalardaki yer altı katlarını…
Bütün Parçalarından Her Zaman Büyük müdür?

Bütün Parçalarından Her Zaman Büyük müdür?

“Bütün, parçalarından büyüktür.” cümlesi, matematikçiler için belki de yüzyıllardır kutsal kitap olarak kabul edilen Öklid’in Elemanları kitabının beşinci aksiyomudur. Bu…
Gerçek Sayılar Gerçekten Gerçek mi?

Gerçek Sayılar Gerçekten Gerçek mi?

Bu yazı dizimizde, Pisagorcuları bile rahatsız eden İrrasyonel Sayıların tuhaflığı ve onlara gerçekten ihtiyacımız olup olmadığını inceleyeceğiz. Bu arada da…
2000 yıllık Çözümsüz Bir Soru: Tek Mükemmel Sayılar Var mı?

2000 yıllık Çözümsüz Bir Soru: Tek Mükemmel Sayılar Var mı?

1990’ların ortalarında bir lise öğrencisi olan Pace Nielsen, bugüne kadar hala uğraştığı bir matematik sorusuyla karşılaştı. Onu büyüleyen, mükemmel sayı…
Büyük Sayılar Gerçekte Ne Kadar Büyüktür?

Büyük Sayılar Gerçekte Ne Kadar Büyüktür?

Sayılar hayatımıza ilk karıştığı zamanlarda insanlar ailelerini ve eşyalarını saymak için el ve ayak parmaklarını kullanabiliyordu ancak dünya değişti! 21.…