Sayılar Teorisi

Catalan Varsayımı ve 158 Yıl Sonra Gelen Çözümü

Catalan Varsayımı ve 158 Yıl Sonra Gelen Çözümü

Sayılar teorisindeki problemler ilk başta oldukça masum ve kolay gözükür. Örneğin ortaokul seviyesine gelmiş her çocuk 32‘ – 23 ifadesinin…
Faktöriyeller ve Genellemesi: Gama Fonksiyonu

Faktöriyeller ve Genellemesi: Gama Fonksiyonu

Elinizde bir liste olsun. Bir alışveriş listesi, ya da bir isim listesi herhangi mesela. Bunu düzenlemek istediğinizi varsayalım. Liste A…
Monte Carlo Metodu İle Pi Sayısına Yaklaşım

Monte Carlo Metodu İle Pi Sayısına Yaklaşım

π(pi) sayısı matematiksel bir sabittir ve bir çemberin çevre uzunluğunun çapına oranı şeklinde tanımlanabilir. Çemberin boyutu hangi oranda değişirse değişsin…
Negatif Sayılar: Negatif Düşünmenin Pozitif Gücü

Negatif Sayılar: Negatif Düşünmenin Pozitif Gücü

Negatif sayılar bize yüzyıllarca zihinsel eziyet yaşattı ve bir çoğumuza halen yaşatmaya devam ediyor. Bu nedenle, binalardaki yer altı katlarını…
Bütün Parçalarından Her Zaman Büyük müdür?

Bütün Parçalarından Her Zaman Büyük müdür?

“Bütün, parçalarından büyüktür.” cümlesi, matematikçiler için belki de yüzyıllardır kutsal kitap olarak kabul edilen Öklid’in Elemanları kitabının beşinci aksiyomudur. Bu…
Gerçek Sayılar Gerçekten Gerçek mi?

Gerçek Sayılar Gerçekten Gerçek mi?

Bu yazı dizimizde, Pisagorcuları bile rahatsız eden İrrasyonel Sayıların tuhaflığı ve onlara gerçekten ihtiyacımız olup olmadığını inceleyeceğiz. Bu arada da…
2000 yıllık Çözümsüz Bir Soru: Tek Mükemmel Sayılar Var mı?

2000 yıllık Çözümsüz Bir Soru: Tek Mükemmel Sayılar Var mı?

1990’ların ortalarında bir lise öğrencisi olan Pace Nielsen, bugüne kadar hala uğraştığı bir matematik sorusuyla karşılaştı. Onu büyüleyen, mükemmel sayı…
Büyük Sayıların Adları Nasıl Veriliyor?

Büyük Sayıların Adları Nasıl Veriliyor?

En büyük sayı nedir? Googol nedir? Sentilyon nedir? Büyük sayıların adları nasıl veriliyor? Bunun gibi sorular, genellikle merak edilen sorulardır.…
Hayal Edilemeyen Sayılar: Karmaşık Sayılar

Hayal Edilemeyen Sayılar: Karmaşık Sayılar

Geçmişi ve geleceğimizi oluşturan sayılar gerçeklik ile derinden bağlantılıdır. Örneğin kesir elde etmek istiyorsanız bir elmayı dörde bölebilirsiniz ya da…
Karmaşık Sayılar Neden Kıyaslanamaz?

Karmaşık Sayılar Neden Kıyaslanamaz?

Lise yıllarında karmaşık sayılar sıralanamaz denir, geçilir. Aslında bu doğru değildir. Karmaşık sayılar tabii ki kıyaslanabilir. Bir şeyleri nasıl kıyaslayacağımız…