Temel Matematiksel Kavramlar

1729 Sayısı Diğer Adıyla Taksi Sayılar

1729 Sayısı Diğer Adıyla Taksi Sayılar

Bir kutu el yazması ve üç defter. Efsanevi Hintli matematikçi Srinivasa Ramanujan’ın çalışmalarından bize geriye kalanlar bunlardan ibaret. Ancak bu…
Fonksiyonları Göstermenin Farklı Bir Yolu: Domain Coloring

Fonksiyonları Göstermenin Farklı Bir Yolu: Domain Coloring

Fonksiyonların grafiklerini çizmeyi hepimiz az çok biliriz. Örneğin bir f(x)=x2 fonksiyonunun grafiğinin, bir parabol şeklinde olacağına veya f(x)=sin(x) fonksiyonunun grafiğinin,…
Bir Sayının Sıfırıncı Kuvveti Neden Birdir?

Bir Sayının Sıfırıncı Kuvveti Neden Birdir?

Bir sayının ( 0 hariç) sıfırıncı kuvvetinin bir çıktığını hepimiz biliriz ancak nedense bunu kolay kolay sorgulamayız. En iyi ihtimalle…
Küme Boyama Sorularının Farklı Bir Yöntemle Çözülmesi

Küme Boyama Sorularının Farklı Bir Yöntemle Çözülmesi

Lise birinci sınıf öğrencilerinin en sevdiği ve fazla zorlanmadıkları konulardan biri de “kümeler” ünitesidir. Esasında aksiyomatik küme kuramı çok derin…
Alt Küme Sorularını Çözmenin Farklı Bir Yolu

Alt Küme Sorularını Çözmenin Farklı Bir Yolu

Lise sınıflarında alt kümelerle ilgili soruları öğrenciler genellikle sayma (permütasyon ve kombinasyon) bilgileriyle çözerler. Benim bu yazıda göstereceğim yöntem ise…
Ağırlık Merkezi İle İlgili Bazı Temel Bilgiler

Ağırlık Merkezi İle İlgili Bazı Temel Bilgiler

Ağırlık merkezi kavramı makine, bina ve aletlerin tasarımında çok önemli bir yere sahiptir. Örneğin bir otomobili tasarlarken bunu hesaba katmak…
İkinci Derece Denklemlerin Köklerini Veren Formül Nasıl Bulunur?

İkinci Derece Denklemlerin Köklerini Veren Formül Nasıl Bulunur?

şeklindeki denklemlere İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem dendiğini lise bilgilerimizden hatırlayalım. Bunların basit biçimleri M.Ö. 2000 yılından itibaren Babilliler tarafından…
Catalan Varsayımı ve 158 Yıl Sonra Gelen Çözümü

Catalan Varsayımı ve 158 Yıl Sonra Gelen Çözümü

Sayılar teorisindeki problemler ilk başta oldukça masum ve kolay gözükür. Örneğin ortaokul seviyesine gelmiş her çocuk 32‘ – 23 ifadesinin…
Faktöriyeller ve Genellemesi: Gama Fonksiyonu

Faktöriyeller ve Genellemesi: Gama Fonksiyonu

Elinizde bir liste olsun. Bir alışveriş listesi, ya da bir isim listesi herhangi mesela. Bunu düzenlemek istediğinizi varsayalım. Liste A…
Monte Carlo Metodu İle Pi Sayısına Yaklaşım

Monte Carlo Metodu İle Pi Sayısına Yaklaşım

π(pi) sayısı matematiksel bir sabittir ve bir çemberin çevre uzunluğunun çapına oranı şeklinde tanımlanabilir. Çemberin boyutu hangi oranda değişirse değişsin…