Temel Matematiksel Kavramlar

Sıfır Sayısı Çift mi, Tek mi Yoksa İkisi de Değil mi?

2 Şubat 2002 tarihi matematikçiler için özel bir gündü. Bunun nedeni tarihi numerik bir biçimde yazdığımızda 2002/02/02 sadece çift sayıları…

Aritmetikte İşlem Önceliği Nasıl Belirlenmiştir?

İlköğretimin ilk yıllarında öğrenciler doğal sayılar konusu ile karşılaştıktan sonra devamında işlem önceliği sırasını öğrenirler daha doğrusu ezberlerler. Bu gereksiz…

Rus Çiftçi Çarpımı: Ezberlemeden Çarpma Yapmanın Eğlenceli Yolu

Günümüzde algoritmalardan bahsedildiğinde aklımıza direk bilgisayarlar gelse de aslında algoritmaların kökenleri bilgisayarlardan çok öncesine dayanır. Algoritma aslında bir komutlar kümesidir.…

2000 Yıllık Bir Algoritma: Öklid Algoritması

Bir kesir verildiğinde çoğu zaman onu sadeleştirmek gerekir. Ancak kesir, büyük sayılardan oluşursa, bu çok da kolay bir işlem değildir.…

Fonksiyonları Göstermenin Farklı Bir Yolu: Domain Coloring

Fonksiyonların grafiklerini çizmeyi hepimiz az çok biliriz. Örneğin bir f(x)=x2 fonksiyonunun grafiğinin, bir parabol şeklinde olacağına veya f(x)=sin(x) fonksiyonunun grafiğinin,…

Bir Sayının Sıfırıncı Kuvveti Neden Birdir?

Bir sayının ( 0 hariç) sıfırıncı kuvvetinin bir çıktığını hepimiz biliriz ancak nedense bunu kolay kolay sorgulamayız. En iyi ihtimalle…

Küme Boyama Sorularının Farklı Bir Yöntemle Çözülmesi

Lise birinci sınıf öğrencilerinin en sevdiği ve fazla zorlanmadıkları konulardan biri de “kümeler” ünitesidir. Esasında aksiyomatik küme kuramı çok derin…

Alt Küme Sorularını Çözmenin Farklı Bir Yolu

Lise sınıflarında alt kümelerle ilgili soruları öğrenciler genellikle sayma (permütasyon ve kombinasyon) bilgileriyle çözerler. Benim bu yazıda göstereceğim yöntem ise…

Ağırlık Merkezi İle İlgili Bazı Temel Bilgiler

Ağırlık merkezi kavramı makine, bina ve aletlerin tasarımında çok önemli bir yere sahiptir. Örneğin bir otomobili tasarlarken bunu hesaba katmak…

İkinci Derece Denklemlerin Köklerini Veren Formül Nasıl Bulunur?

şeklindeki denklemlere İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem dendiğini lise bilgilerimizden hatırlayalım. Bunların basit biçimleri M.Ö. 2000 yılından itibaren Babilliler tarafından…