Eğitim Bilimleri

Maarit Rossi: Matematik Öğretimine Yön Veren Öğretmen

Maarit Rossi, Finlandiyalı bir matematik öğretmeni. Matematiğin sıkıcı, zor, korkulacak bir ders olmadığını, tam tersine eğlendirdiğini, merak uyandırdığını ve ufuk açtığını uyguladığı yöntemlerle kanıtlamış.

Uyguladığı yöntemlerle okulundaki öğrencilerin hem ulusal hem de PISA testlerinde ortalamanın çok üstüne çıkmasını sağlayan ve 2016 yılında Küresel Öğretmen Ödülü yarışmasında ilk 10’da yer alan bu matematik öğretmeniyle yapılan röportajdan öne çıkan bir kaç satır bilgi aktaralım sizlere…

– Matematik tüm dünyada neden en çok korkulan, sevilmeyen ve sıkıcı bulunan derstir?

Matematik dersinin öğretme yöntemi on yıllardır değişmedi. Öğrenciler sıralarda oturuyor ve öğretmen tahtada problem çözüyor. Sonra öğrencilere sıra geliyor tekrarlamaları için. Ve bu süreç defalarca yineleniyor.

Öğrenciler için matematikle gerçek dünya arasındaki ilişkiyi görmek çok zor ve bu olmayınca motivasyonlarını yitirmeye başlıyorlar. Matematik gerçek yaşamdaki sorunlardan çok ayrılmış durumda. Matematiğin öğrenciler için tüm dünyada en korkulan, sıkıcı ve sevilmeyen ders olması şaşırtıcı değil.

– Derste, matematikle gerçek dünya arasında ilişki kurmak mümkün mü? Nasıl?

Matematik başka alanların tersine disiplinlerarası özelliği ile iklim, alışveriş, ev idaresi, beslenme ve sağlık gibi alanları kapsar. Yaparak öğrenme, model yapımı, sınıflandırma, kıyaslama ve birleştirme, keşfetme ve modelleme gibi durumlarla gerçekleşir. Sosyal öğrenme takım halinde fiziksel etkinlikler eylemler, hafıza oyunları, kart ve zarlı oyunları içerir.

Bireysel sorular, uygulamalar, sınavlar önemli ama eğer bunlar matematik eğitiminin temelini oluşturursa bu ders öğrencinin hayatına da dokunamaz, ilgisini de çekmez.

– Sizin öğretme metotlarınız neler?

Matematik öğretmeni olarak bizlerin öğrenciler için bu dersi en sevilen, anlamlı ve cazip hale getirmemiz için çok yönlü öğretme metotları kullanmamız gerekir. Öğrencilerin matematik öğrenirken aktif rol oynamaları gerek. İçeriğin öğrencinin yaşamı ve toplumsal durumuna uygun olması gerekli.

– Türkiye’deki öğrenci ve öğretmenlere neler önerirsiniz?

Türk öğrenciler matematik dersini sevmeme konusunda yalnız değiller. Bu sorun küresel. Matematik eğitim sisteminin değişmesine yönelik büyük bir ihtiyaç var.

Bana göre başarının anahtarı şunlar:

* Matematik eğitiminde davranışcılıktan sosyal yapılandırmacı öğrenme ortamına geçmek

* Matematik öğretimini, alternatif metotları geliştirerek iyileştirmek, eğitimde teknoloji ile ilişki kurmak.

Öğrencilerin iklim değişikliği, nüfus büyümesi, yeterli besine erişim gibi sorunları çözecekleri bir dünyada yaşıyoruz. Kendi hayatlarında, yaşadıkları çevrede ve küresel olarak gerçek sorunları çözecek yetenekte olduklarını bilmeye ihtiyaçları var.

Matematiksel

Sibel Çağlar

7 yıl Kadıköy Anadolu Lisesinin devamında lisans eğitimimi Marmara Üniversitesi İng. Matematik öğretmenliği üzerine tamamladım. Devamında 20 yıl çeşitli özel eğitim kurumlarında matematik öğretmenliği ve eğitim koordinatörlüğü yaptım. 2015 yılında matematiksel.org web sitesini kurdum. Amacım bilime ilgiyi arttırmak, bilimin özellikle matematiğin zihin açıcı yönünü açığa koymaktı. Yolumuz daha uzun ve zorlu ancak en azından deniyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.