Kişisel Gelişim

Matematik Fobisi Nedir? Bu Fobi İle Nasıl Baş Edilir?

Her şey ne kadar da basit başlamıştı oysa, sayılar, çarpım tablosu. Sonra bir anda işler karışmaya başladı ve neden kaynaklandığını tam olarak da bilemeden bir anda koptuk gittik. Sonuçta yeni bir korku daha eklendi fobi hanemize, matematik fobisi. Matematik fobisi, matematik performansını engelleyen bir gerilim, endişe veya korku hissidir. Matematik fobisi olan bir bireyin matematikte yeterliliğinden yoksun olması gerekmez. Daha ziyade, geliştirdiği endişe nedeniyle potansiyelini tam olarak yerine getiremez.

Bazı araştırmacılara göre matematik fobisi kişisel deneyimlerden değil, ebeveynlerden ve öğretmenlerden kazanılır. Yüksek matematik kaygısı olan ebeveynler çocuklarına ev ödevlerinde yardım etmeye çalıştıklarında, istemeden matematiğin zor ve endişe uyandırıcı olduğu fikrini aktarırlar. Kendileri de matematik fobisinden mustarip olan öğretmenler farkında olmadan öğrencilerinde matematik fobisi geliştirebilirler. Bu tür öğretmenler genellikle dersi sadece ders kitaplardan öğretmeye, kuralları ezberletmeye ve konuyu pekiştirmek için sadece alıştırma yapmayı tercih ederler. Bu davranış biçimi onlarında kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlar. Bu tip derslerde matematik tipik olarak doğru ve yanlış cevaplara sahip olan bir konu olarak öğretilir. Öğrencilerin kendilerini ifade etme özgürlüğü yoktur. Bu bizi psikologlar tarafından modası geçmiş olduğu kanıtlanmış ezberci öğrenme yöntemine götürür.

Araştırmalar bizlere matematik korkusunu yenmenin ne bildiğinizden çok, işe koyulmak ve başarmak için kendinizi ikna etmenizle ilgili olduğunu söylüyor. Beyninizin işini yapmasına izin verirseniz yapacaktır. Eğer matematik sizi kaygılandırıyorsa ilk işiniz kendinizi sakinleştirmek olmalıdır.

matematik korkusu

Matematik Fobisi İle Mücadele Etmek İçin Öneriler

  • Müfredat bilhassa ilköğretim sürecinde, öğrencide kaygı oluşturmayacak şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca yapılan bazı araştırmalar göstermektedir ki zamanla sınırlandırılmış matematik sınavları en fazla kaygıya neden olan faktörlerden biridir. Bu tip sınavların sıklıkla kullanılması yerine alternatif ölçme araçları kullanılabilir. Mutlaka bu sınavlar kullanılacaksa da, öğrenciler bu sınavları kendilerini en rahat ve hazır hissettiklerinde, mümkün olduğunca yeterli zaman verilmiş olarak almalıdır.
  • Matematik bilimlerine karşı takınılan olumsuz tavır, tutum ve inançlar matematik kaygısını arttırmaktadır. Okul danışmanları, öğretmenler ve veliler, öğrencileri matematik hakkında bilinçlendirmeli ve onların yanlış inançlarını düzeltmelerine yardımcı olmalıdırlar.
  • Ders öğretmenleri, öğrencilerin yanlış yapma korkularını giderme ve cesurca cevap verebilmelerini sağlama adına, demokratik ve destekleyici sınıf ortamı oluşturmalıdırlar. Bunun yanında bir öğrencinin hata yapmasının hem öğrencinin kendine hem de sınıftaki diğer öğrencilere olan katkısını da göz ardı etmemelidirler.
  • Öğretmenin olumsuz tutumundan dolayı, öğrenci önce öğretmenden, sonra dersten ve en sonda da okuldan uzaklaşmaktadır. Öğretmenler, sınıf ortamında veya dışında öğrencilerine karşı mümkün oldukça sabırlı, anlayışlı, nazik olmalı, her bir davranışının sonraki süreçler için çok büyük etki sahibi olabileceğini düşünerek davranmalıdır.
  • Kaygıya neden olan diğer bir öğretmen tutumu da; öğretmenin tüm dikkat ve ilgisini bir öğrenci veya grup üzerine odaklamasıdır. Öğretmenin dikkat ve ilgisinin dışında kalan öğrenciler, matematik dersini anlayamadıklarını ve başaramayacaklarını düşünür. Bunu derse karşı ilgisizlik ve başarısızlık takip eder. Böyle durumları engellemek için, öğretmen ders içinde ve dışında her öğrenciye mümkün olduğunca eşit söz hakkı ve sorumluluk vermeye çalışmalıdır.
  • Matematik fobisi, bilinen genel etkilerinin yanı sıra, uzun vadede çekingenlik, özgüven kaybı, aşağılık duygusu gibi etkileri de olabilmektedir. Uzun vadede, aşırı kaygılı öğrencilerin rehberlik servislerine sevki sağlanarak, buralarda bilişsel yeniden yapılandırma gibi daha gelişmiş tekniklerle tedavisine başlanılmalıdır.

Matematik, hızla gelişmeye devam eden dünyanın düzen ve organizasyonu anlamak ve onu kendine uyumlu hale getirebilmek için öğrenilmesi gereken en güçlü araçtır. Bu sebeple herkesin kaygılarını bir kenara bırakıp matematiğe dört elle sarılmaya ihtiyacı var. Ancak şunu da unutmayalım. Matematikte ustalaşmadan hayatta başarıya ulaşan birçok insan var. Bu yüzden matematik notları konusunda endişe duymaktan ve fobi geliştirmekten vazgeçip matematiğin arka planındaki etkileyici gücünü görmeye çalışmak herkes için en iyisi olacaktır.

Kaynaklar ve İleri Okumalar:

Matematiksel

Sibel Çağlar

Merhabalar. Matematik öğretmeni olarak başladığım hayatıma 2016 yılında kurduğum matematiksel.org web sitesinde içerikler üreterek devam ediyorum. Matematiğin aydınlık yüzünü paylaşıyorum. Amacım matematiğin hayattan kopuk olmadığını kanıtlamaktı. Devamında ekip arkadaşlarımın da dahil olması ile kocaman bir aile olduk. Amacımıza da kısmen ulaştık. Yolumuz daha uzun ama kesinlikle çok keyifli.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu Yazılarımıza da Bakmanızı Öneririz

Başa dön tuşu