MATEMATİKMATEMATİK HER YERDE

Mandala, Matematik ve Simetri

Son zamanlarda popülerliği artan mandala sanatı, on bin yıllık bir geçmişe dayanan, Hint kültüründe doğduğu sanılan, metafizik ve meditasyon amacıyla kullanılan bir sanattır. Mandala, Sanskritçe bir kelime olup “büyülü daire” anlamına gelmektedir. Mandalalar genellikle daire şeklindedirler ve en önemli özellikleri merkezden başlanarak genişleyen daireler şeklinde bir düzen izlenerek çizilmeleridir.

Hinduizm de tanrısal olanı ifade etmek için geometri kullanılmıştır. Hint inancında, Mandala’lar tanrısallığın ve kainatın sembolik temsilcileriydiler.

Mandala desenleri incelediğinde, simetrik oluşumları ve düzenleri içerdiği görülmektedir. Mandala desenlerinin oluşturulmasında cetvel, pergel gibi temel geometrik çizim araçları kullanılmaktadır. Mandalanın bir parçası kullanılarak yansıma ve döndürme hareketleri ile mandalanın tamamı oluşturulabilmektedir. Bu bakımdan mandala desenlerini yansıma ve dönme simetrilerini içeren bir süsleme olarak kabul etmek de mümkündür.

Mandala desenlerinin simetrik özellikleri ve simetri konularının öğretiminde benimsenen yaklaşımlar ve karşılaşılan sorunlar beraberce ele alındığında, mandala desenlerinin incelenmesini ve oluşturulmasını içeren bir matematik dersinin öğrencilerin simetri konularını daha iyi anlamlandırmalarına katkı sağlayacağı, akıl yürütme, iletişim ve psikomotor becerilerinin gelişimini destekleyeceği ve matematikle sanatı ilişkilendirmelerine imkan tanıyacağı düşünülmektedir.

Aşağıda indirilebilir formatının bulunduğu çalışma matematik dersinde simetri konusunun öğretiminde mandalaların nasıl uygulanabileceğini detaylı olarak incelenmekte.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/347163

Konuyu bir kaç mandala örneği vererek tamamlayalım.

Matematiksel

 

Sibel Çağlar

Kadıköy Anadolu Lisesi, Marmara Üniversitesi, ardından uzun süre özel sektörde matematik öğretmenliği, eğitim koordinatörlüğü diye uzar gider özgeçmişim… Önemli olan katedilen değil, biriktirdiklerimiz ve aktarabildiklerimizdir bizden sonra gelenlere... Eğitim sisteminin içinde bulunduğu çıkmazı yıllarca iliklerimde hissettikten sonra, peki ama ne yapabilirim düşüncesiyle bu web sitesini kurmaya karar verdim. Amacım bilime ilgiyi arttırmak, bilimin özellikle matematiğin zihin açıcı yönünü açığa koymaktı. Yolumuz daha uzun ve zorlu ancak en azından deniyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı