Enerji ve Sürdürülebilir Yaşam

Karbondioksit Salımının Okyanuslara Etkisi

Küresel karbondioksit salımının 3’te 1’i okyanuslar tarafından absorbe edilmektedir. Peki, bunun insanlığa geri dönüşü nasıl oluyor?

Orman yangınlarından fırtınalara kadar iklim değişikliğinin etkileri şimdiden dünyayı yıkıcı şekilde etkiliyor. Araştırmalar, okyanuslar olmasaydı bu yıkıcı etkilerin çok daha şiddetli olacağını gösteriyor.

Atmosfer tarafından emilecek olan karbondioksiti şu anda okyanuslar tutmaktadır. 1994-2007 yılları arasında okyanuslar 34 gigaton CO2’i absorbe etti veya bir başka ifadeyle 1994-2007 yılları arasında insanların atmosfere saldıkları CO2’in %31‘ini okyanuslar tuttu.

Peki okyanuslar karbondioksiti nasıl absorbe ediyor?

Karbondioksit, okyanus-hava temas yüzeyinde çözünüyor. Çözünen gaz okyanusun sirkülasyonu ile okyanus içerisinde dağılıyor ve derin dip sularına doğru gömülüyor.

Bilim insanları uzun zamandır absorpsiyonun böyle bir süreç olduğunu düşünüyordu. Yaptıkları araştırmalar ile bu hipotezlerinin doğruluklarını ispatladılar. Okyanusun tüm bölümlerinden ve değişik derinliklerinden 100.000’den fazla deniz suyu örneği alarak inceleyen araştırmacılar modellerini doğruladılar.

Seattle Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada Oşinografi profesörü Curtis Deutsch; okyanusların, oluşturdukları model ile ispatladıkları şekilde karbondioksit aldığını; sonuçların şaşırtıcı olmadığını, ancak sistemi ve çalışma şeklini gerçekten anladıkları ve doğruladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Şu ana kadar araştırmacılar, okyanusların atmosferik seviyeler arttıkça emdikleri karbondioksit miktarının arttığını buldular. Ancak bir seviyeden sonra bu durumun tersine dönem ihtimali olduğunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen araştırmacı yazar ve iklim bilimci Jeremy Mathis Mashable’a göre; bir noktada okyanusun karbonu emme kabiliyeti azalmaya başlayacak ve atmosferik CO2 seviyeleri olduğundan daha hızlı yükselecek.

Mashable, insanlık için okyanusların önümüzdeki 50 yıl boyunca şimdi olduğu gibi çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Peki ya 50 yıldan sonra?

Okyanusların karbondioksiti emmesinin tabi bir sonucu olarak okyanustaki karbondioksit artışı, midye kabuklarını ve mercan iskeletlerini oluşturan kalsiyum karbonatı çözebilen ve balık solunumu gibi süreçleri kesintiye uğratabilen okyanus asitleşmesine yol açıyor.

Araştırma faaliyetinin lideri Profesör Nicolas Gruber, insan faaliyetinin bir sonucu olarak okyanusa verilen kimyasal değişikliklerin belgelenmesinin, bu değişikliklerin deniz yaşamı üzerindeki etkisini anlamak için çok önemli olduğunu söylüyor.

Kaynak: Oceans absorb almost 1/3 of global CO2 emissions, but at what cost

Busra Meral

Keyifli okumalar...