Olasılık ve İstatistik

İstatistik Biliminin Önemi ve Veri Bilimci

İçinde yaşadığımız yüzyılda bilgi çağı kavramının geliştirilmesinde istatistiğin rolü çok önemlidir. Çünkü her türlü ulusal ve uluslararası, sosyal, ekonomik ve diğer gelişme hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin başarıya ulaşması güncel ve güvenilir istatistiksel çalışmalara dayandırılmasına bağlıdır.

İstatistik, belirsizlik ortamında, araştırma, tahmin yapma ve karar verme mekanizmaları geliştiren bir bilim dalı olup, aynı zamanda diğer bilim dallarının da teknolojisi olarak kabul edilmektedir.

Bu bakış açısı dikkate alındığında, özellikle deney ve gözleme dayalı bilimsel çalışma olup da istatistiksel değerlendirmesinin olmayacağı hiçbir araştırma düşünülemez.

İstatistikçinin kaygısı sadece geçmiş deneyleri analiz etmek değil aynı zamanda yeni deneyler oluşturmak, kaynakların verimli ve doğru bir şekilde kullanıldığını kontrol etmek ve sorulan sorulara uygun deneyler yapılmasını sağlamaktır.

Karar verirken, bazıları uzman görüşü olabilen, farklı kaynaklardan toplanan birçok parçadan oluşan bilginin ve elde bulunan tüm kanıtların göz ününe alınması gerekir. Bu bağlamda aşağıdaki sorularla karşılaşırız.

Kullanılan bilginin her bir parçası ne derece güvenilir olmaktadır? Bu bilginin araştırılan problemle ilgisi ne kadardır? Bilginin farklı parçaları birbiriyle tutarlımıdır? Sonuca varmak için, farklı kaynaklardan gelen ve tümü birbiriyle uyumlu olmayabilen bilgileri nasıl birleştirebiliriz?

Yetersiz bilgilerle karar vererek tümevarımlı sonuç çıkarma yoluna gidilmemelidir. Bu durumda “Kuluçkadan çıkmadan önce civcivleri saymayınız” özdeyişini ya da eski bir Çin atasözü olan “Tahmin etmek ucuzdur, ama yanlış tahmin pahalıya patlar” özdeyişini anımsamak uygun düşüyor. O halde İstatistik gerçeğin araştırılmasında kaçınılmaz bir özel araçtır

ISI( International Statistical Institute) 21 Ağustos 1985 teki kurultayında  istatistikçilere güç ve cesaret vermek  için meslek etiği ile ilgili bir deklerasyon (duyuru) yayınlamıştı. Meslek değerleri:

1. TANIMAK VE SAYGI DUYMAK (Gelen veriye güvenmek)

2. PROFESYONELLİK (Sorumluluk, uzmanlık bilgisi, yeterlilik, bilgiye dayalı karar),

 3. AÇIKSÖZLÜLÜK, DOĞRULUK ve DÜRÜSTLÜK (Bağımsızlık, Objektiflik, şeffaflık, gerçekçilik) olarak ayrılmıştı.

İstatistik mezunlarının sahip olması gereken özellikler ne olmalıdır?

ÖZEL BECERİLER:

*İstatistiğin doğasını anlamak ( çalışma alanlarını, sınırlamalarını ve istatistiksel araştırmanın rolünü öğrenmek ) ve istatistiksel sonuç çıkarmak.

*Bilimsel bir konuyu istatistiksel bir soru haline getirmek.

*Genel olarak kullanılan teknikleri ve bunlarla ilgili modelleri anlamak.

*Verideki varyasyonun doğasını tanımak ve model oluşturmak.

*İstatistikte kullanılan matematiksel yöntemleri bilmek ve bunları uygun durumlarda gerekli dönüşümleri yapmak için kullanabilmek.

*İstatistiksel hesaplamaları yapmak için istatistik Paket Programları kullanabilmek.

*İstatistiksel veriyi algılamak, uygun örneklemi seçmek ve deneysel tasarımı oluşturmak için grafiksel teknikleri bilmek.

GENEL BECERİLER:

*Doğru ve tutarlı düşünmek

*Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapabilmek.

*Verilen görevleri programa uygun olarak bitirmek.

*Açık ve düzenli olarak araştırma sonuçları hakkında rapor vermek.

Okuma Önerisi: İstatistik: Belirsizlikten Belirliliğe Doğru Yol Gösteren Bir Bilim Dalı

Yeni Bir Meslek: Veri Bilimci

İnternetteki bilgi ve veri bombardımanına akıllı cihazlardan gelenler de eklendikçe iş daha da karmaşık bir hal alıyor. Tahminlere göre 2020 yılında, otomobilden ev aletlerine ve telefonlara kadar yaklaşık 50 milyar cihaz veri üretecek ve birbirileri ile iletişimde olacak. İleriye yönelik öngörülerde bulunmak ve karar almak isteyen şirketler için bu “veri tsunamisi” ni doğru analiz edebilmek kritik önem taşıyacak.

Bu durum, adına “veri bilimci” denilebilecek yeni bir mesleği doğuruyor. Bunlar, tüm kaynaklardan gelen verileri toplayıp analiz edebilecek. Bunları çalıştıran şirketler de önemli avantaj sağlayacak..

SONUÇ OLARAK,

İstatistikçiler fen ve mühendislikte olduğu gibi bilimin tüm alanlarındaki ilginç ve önemli problemlerle ilgilendiklerinden bu durum istatistiğe disiplinler arası bilim olma özelliği kazandırmıştır.

Prof. Dr. Fikri Akdeniz, Çağ Üniversitesi

KAYNAK

Rao, C.R. (1989) StatisticsandTruth, International Co-Operative Publishing House, P.O.Box 245, Burtonsville, Maryland,USA.

Matematiksel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.