Sosyoloji

İdeal Sosyal Grup En Fazla 150 Kişilik!

Yakın zamanda yürütülen bir çalışmaya göre, savaş alanlarında geçerli olan yeni etkileşim kuralları insan ağlarına ve nasıl çalıştıklarına ilişkin daha iyi bir kavrayış geliştirmemizi zorunlu kılıyor. Son dönemde gerçekleştirilen bir çalışma ile araştırmacılar, etkili bilgi alışverişi için ideal bir grubun en fazla 150 kişiden oluşması gerektiğini doğruladılar.

“Bu, günümüzün karmaşık dünyasında rekabet ve çatışmayı daha iyi anlayabilmek için ilk adımımız” diyor ilgili araştırma merkezinden (ARO) bilim insanı Dr. Bruce West. “Ordunun evrimleşen ağ yapılarının, dayanıklılık, dirençlilik, uyumluluk ve etkililik açısından verimliliğini artırmak hem kendimizin hem de karşımızdakilerin ağlarının nasıl işlediğini daha iyi tahlil edebilmekten geçiyor.” diye de ekliyor.

Dunbar Teorisi

Çalışmada, ARO ve Kuzey Teksas Üniversitesi araştırmacıları esasen antropolojist Robin Dunbar tarafından 90’larda sunulmuş olan ve 150 kişilik grupların sürekli sosyal ilişkiyi koruyabilen en kalabalık gruplar olduğu yönündeki teorisini test ediyor. Buna göre daha büyük gruplar, istikrarsız bir hale geliyor ve nihayetinde daha küçük gruplara bölünüyorlar.

Hakemli bir dergi olan Ulusal Bilim Akademisi’nin dergisinde yayımlanan makale, Dunbar’ın teorisini kanıtlıyor ve belli büyüklüklerdeki grupların diğerlerine göre daha iyi bilgi aktarım özellikleri taşıdıkları ile 150 kişiden daha küçük olan grupların iç bilgi paylaşımı açısından optimal olduklarını gösteriyor. “Bir grubun en önemli özelliklerinden biri işlevselliği ve büyüklüğü arasındaki ilişki ve bu, Dunbar Sayısı’nın nereden geldiğini anlayabilmek için çok önemli,” diyor West.

Silhouette of People during Golden Hour

Peki Neden 150 Sayısı?

Araştırmacılara göre 150 sayısı, karmaşık bir ağın kendini organize etmesinde rol oynayan mekanizmaların bir sonucu olarak kendiliğinden ortaya çıkıyor. Aynı teoriye dayanarak araştırmacılar, birkaç kışkırtıcı birey ile yine aynı büyüklükteki bir grubun barışçıl bir topluluktan bir çeteye dönüşebileceğini, 150 kişilik grupların bu duruma da en açık olanlar olduğunu belirtiyor.

“Optimum 150, Dunbar ve diğer biliminsanları tarafından daha önce de gözlemlendi fakat Dr. West ve meslektaşları bilgi dinakmiklerinin teori süreçlerini sayısal olarak bulan ilk ekip,” diyor ARO’nun sosyal ve davranışsal bilimler araştırma programının yöneticisi Dr. Lisa Troyer.

“Bu, sosyal bilimler teorisi bakımından önemli bir adım ve gelecekte başka birçok araştırmaya ve kolektif aksiyonları daha iyi anlamamıza yol açacak.”

Dunbar, sosyal grupların belirli bir optimum üye sayısı olduğunu öngörüyordu. Söz konusu grup büyüklüklerine iç içe geçmiş tabakalar (nested layering) adı vermişti ve yaklaşık olarak üç kat oranında arttığını belirtmişti. Sonuç olarak, bilişsel olarak verimli sosyal grupların 5,15,50,150 ve 500 kişiden oluştuğunu öne sürüp bir yandan da bu grupların kişilerin aralarındaki ilişki bakımından eşit derecede güçlü olmadığını da ekliyordu.

Katmanlama serisinin ilginç olduğunu çünkü Amerikan ordusundaki birimlerin er sayılarının da bu serideki sayılarla ilişkili olduğunu belirten Dr. West, “Roma İmparatorluğunda orduların hiyerarşik olarak oluşturulmasının arkasındaki sebep de buydu.” şeklinde ekliyor.

Yanlış bilginin yayılması

West’e göre, farklı büyüklükteki gruplarda bilginin nasıl aktığını, analiz edildiğini, kabul ve ret edildiğini anlamak, takımların eğitimi açısından çok önemli. Ayrıca bu, yalnızca belirli bir takımın kendi gelişimi bakımından değil, takımların birlikte çalışabilme yetilerini geliştirebilmeleri bakımından da önem arz ediyor. “Bir takımın büyüklüğü, uyumluluk ve kolektif problem çözebilme yetisine bağlı karmaşık bir görevin başarılı olması bakımından belirleyici faktör olabilir,” diyor West. “Aynı mantık, karşıt sürece yani yanlış bilginin yayılımına da uygulanabilir. Grubun büyüklüğü, son ayaklanmalarda da olduğu gibi, bazen kabul edilmek ve hızlı yayılmak için söylenen bir yalanın şeklinden daha önemli olabiliyor.”

Okumaya devam etmek için: Dunbar Sayısı: Şu Hayatta Kaç Arkadaş Lazım?

Kaynak: Study suggests optimal social networks of no more than 150 people;https://phys.org

Matematiksel

Deniz Karagöz

Hukuk eğitimi almış olmama rağmen matematik her zaman ilgimi çeken bir bilim olmuştur. Matematiksel.org bana bu ilgimi üretkenliğe çevirme şansı veren kaliteli bir ortam. Bu yüzden gerek çevirilerim gerekse yazılarımla katkıda bulunabilmek benim için oldukça anlamlı. Aynı zamanda buradan beslenerek öğrenmeye de devam ediyorum. İyi okumalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.