Grafiklerle Dünyanın Tüm Karbon Emisyonları

Hızlı kentleşme ve sanayileşmenin, atmosfere salınan karbon emisyonları üzerinde bir etkisi olduğunu biliyoruz, ama hangi oranda?

“İklim değişikliği” ve “küresel ısınma”genellikle birbirinin yerine kullanılır, ancak farklı anlamları vardır. Benzer şekilde, “hava durumu” ve “iklim” terimleri bazen karıştırılır, ancak bunlar geniş ölçüde farklı mekansal ve zaman çizelgeleri olan olayları ifade eder.

Küresel ısınma, Dünya’nın atmosferinde ısı yakalayan sera gazı seviyelerini arttıran fosil yakıt yakma gibi insan faaliyetleri nedeniyle, endüstriyel öncesi dönemden beri (1850 ve 1900 arasında) gözlemlenen Dünya iklim sisteminin uzun süreli ısınmasıdır.

Bu terim, iklim değişikliği terimi ile birbirinin yerine kullanılır, ancak ikincisi hem insan hem de doğal olarak üretilen ısınmaya ve gezegenimiz üzerindeki etkilerine işaret eder. En yaygın olarak Dünya’nın küresel yüzey sıcaklığındaki ortalama artış olarak ölçülür.

İklim değişikliği; Dünya’nın yerel, bölgesel ve küresel iklimini tanımlamak için gelen ortalama hava koşullarında uzun vadeli bir değişikliği tanımlar.

Bu kavramlardan yola çıkarsak…

Sıcaklıklardaki iki santigrat derece artış fazla görünmeyebilir, ancak gezegenimizde yaşam ile iklim arasında feci bir durum oluşturur.

İki yüzyıldan fazla süredir yanan fosil yakıtların etkisi…

Karbon Emisyonları

Küresel karar vericiler ve iş liderleri önemli bir sorun olarak karbon emisyonlarına odaklanıyor.

Grafiklerle Dünyanın Tüm Karbon Emisyonları

Ülkelere Göre Emisyonlar

Bu tablo, dünyadaki CO₂ emisyonlarının hangi ülkelerden geldiğini gösteriyor. Tablodaki veriler Global Carbon Atlas’ın Aralık 2019 verileridir.

Grafiklerle Dünyanın Tüm Karbon Emisyonları

Mutlak emisyonlar açısından, ağır salım yapan ülkeler çok açık belliler.

Sadece Çin, ABD ve Hindistan gibi büyük ekonomiler dünyadaki emisyonların neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Tabloyu biraz daha yakından incelerseniz ve emisyonların çoğundan sadece birkaç ülkenin sorumlu olduğu daha da net bir şekilde görebilirsiniz.

Tabii ki, mutlak emisyonlar hikayenin tamamını anlatmaz.

Dünya 7,5 milyardan fazla insana ev sahipliği yapıyor, ancak dünyanın kaynakları bu nüfusa eşit olarak dağılmıyorlar ve ortaya çıkan kirlilik de doğal olarak birileri diğerlerine göre daha fazla sorumluluk sahibi oluyor.

Bu karbon emisyonları kişi başına nasıl ortaya çıkıyor?

İşte kişi başına en yüksek karbon emisyona sahip 20 ülke…

Grafiklerle Dünyanın Tüm Karbon Emisyonları

Ana görseldeki 30 ülkeden altısı, nüfus sayısına göre oranlandığında en fazla CO₂ yayıcıları olarak ortaya çıkıyor: Suudi Arabistan, ABD, Kanada, Güney Kore, Rusya ve Almanya.

CO₂ Uzmanı

Hızlı kentleşme ve sanayileşmenin, atmosfere salınan karbon emisyonları üzerinde bir etkisi olduğunu biliyoruz, ama hangi oranda?

İklim verileri bilimcisi Neil Kaye, Sanayi Devrimi’nden bu yana yaşamınız boyunca emisyonların yüzde kaçının oluşturulduğunu haritalayarak soruyu farklı bir perspektiften cevaplıyor.

Grafiklerle Dünyanın Tüm Karbon Emisyonları

Başka bir deyişle, salınan toplam emisyonlar artıyor. Bu veri en iyi şekilde atmosfere salınmak için 400 milyar ton CO₂ için geçen süreler arasındaki dramatik kısalma hesaplandığında anlaşılabilir.

2050 yılına kadar karbondan arındırılmış bir ekonomi olabilmek için, (emisyonlar) eğrisini 2020’ye kadar bükmek zorundayız.

Bu son derece acil ve gerekli olan bir şey!

Karbon ayak izinizi düşürün!

Kaynak 1: https://climate.nasa.gov/resources/global-warming-vs-climate-change/

Kaynak 2: https://www.visualcapitalist.com/all-the-worlds-carbon-emissions-in-one-chart/

Busra Meral

Keyifli okumalar...
Başa dön tuşu