Geleceğin İnsanı

Hayal kurmak bilgiden daha önemlidir. Albert EİNSTEİN

Gelecekteki insanın vizyonu bilim ve sanatın kesişim noktasıdır. Hayal kuran ve yaratıcı insan geleceğin insanıdır.

Her türlü gelişmelerin tarihine baktığımızda da görüleceği gibi yaratıcılık, geleceğin insanının en önemli özelliği olmaya devam edecek. Aslına bakarsanız bu özellik, her çocuğun doğuştan merakla birlikte sahip olduğu bir özelliktir. Yeni doğmuş bir bebeğin, pisikomotor gelişiminin henüz başında ağzıyla nesnelerin ne olduğunu, nasıl olduğunu, tadını, kokusunu öğrenme çabası bu özelliğinin varlığının bir göstergesidir.

Tüm çocuklar sanatçı doğar; zorluk büyüdükçe sanatçı kalabilmeyi başarabilmektir. – Pablo PİCASSO

Dolayısıyla bu özelliklerini korumak ve geliştirilmesini sağlamak önemli bir görevdir. “Onda var olan bu özelliği korumak ve ona miras bırakabilmek” ironik bir cümle olsa da maalesef mücadelesini vermemiz gereken bir husustur ve bir gerçektir.

Ne kadar doğuştan var olan bir özellik olsa da merak ve yaratıcılık beslenmeye muhtaçtır. Yaratıcılık merakla gelişir, bilgiyle şekillenir, üretimle sonuçlanır. Bu sürecin en önemli getirisi ise sonuçlandığı yerden yeniden yeni süreçlere filizlenmesidir.

Geleceğin insanını bir önceki kuşağın kültürünün üzerine şekillenmek durumundadır. Ancak kendi kültürünü oluşturmasına olanak sağlamak bir önceki kuşağın en önemli sorunu ve sorumluluğudur. bunun için de istekli ve açık olmalıdır. Zira günümüzde kuşaklar arası çatışma daha bir sert geçmektedir.

Anti parantez kısaca bu konuyu da ifade ettikten sonra, zihinsel bir projeksiyon yapmak açısından kuşakların sınıflandırılmasına bir bakalım.

Kesin ve net bir ayrım olmasa da X kuşağının (1965-1981), Y kuşağının ( 1982- 1994/2000), Z kuşağının ise ( 1995-2005) tarihlerinde doğanlar olarak isimlendirilebilir. X kuşağı göçmendir, Y kuşağı yerli, Z kuşağı milenyum, sonraki yıllarda doğanlar ise bambaşka ve kendine özgü bir kültüre sahip olan dijital yerli kuşaktır.

O halde geleceğin insanına bir özellik daha ekleyebiliriz; “dijital kültürü özümsemiş olmak”.

Şimdi bu özellikleri hafızamızı şekillendirmek açısından yeniden sıralayalım; merak eden, hayal kuran, eleştirel düşünebilen, yaratıcı ve dijital kültüre sahip olan…

Geleceğin insanını yetiştirmek ne demektir? Bu neden çok önemlidir?

Bu sorular, okuyucunun konuyla ilgili ön bilgi ve düşüncesini zihninde şöyle bir toparlaması için sorulmuştur. Verilen yanıtlar ise insana, ekonomik sistemlere ve tümüyle geleceğe bakış açınızı göstermektedir.

Şimdi şöyle bir hipotez sunalım; Sanayi devrimi kurum ve kuruluşları ve ekonomik sistemleri ile artık yıkılmaktadır. Yaşanan bilimsel ve teknolojik ilerlemeler yeni üretim araçlarının gelişmesine neden olmuştur. Dijital alanda olan gelişmeler, nesnelerin interneti, sanayi 4.0 devrimini gündeme getirmiş ve artık dünya, yeni üretim ilişkileri ağını yeniden oluşturmanın arifesine gelmiştir. Dolayısıyla bu gelişmelere koşut olarak ilerleyen tüketim ilişkileri de yeniden dizayn etme gereği ortaya çıkmıştır.

Belki de bunca çalkantılar, bunca huzursuzluklar, bunca savaşlar bunun içindir. Belki de bu çatışmalar, bireysel veya toplumsal olarak yeni oluşturulmak istenen dünyaya entegrasyon ve o dünyaya dahil olabilme mücadelesidir. Ya da karanlık dehlizlere savrulmamak için yeni dünyaya tutunma çabasıdır.

Peki; yeni gelişen dünyaya ve onun getireceği ekonomi sistemine dahil olmalı mıyız?

Bu da başka bir bakış açısı. Ancak, bilginin dolaşımının ülke sınırlarını tanımadığı ve engellenemediği bir çağda dünyadan kopmak mümkün değildir. Kaldı ki; dünyanın bir ucunda yaşanan huzursuzluk öteki ucundakinin yaşam standartlarını etkiliyorsa, kopmaktan değil o dünyanın güçlü bir üyesi olmaktan başka çare yoktur. Bu bağlamda yukarıdaki soruyu kendimize tekrar sormalıyız. O halde ne yapmalıyız?

Sözü fazla uzatmadan söyleyecek olursak, öncelikle geleceğin insanını ve geleceğin toplumunu yetiştirmeliyiz. Yani, merak eden, hayalleri olan, eleştirel düşünebilen, karmaşık problemleri çözebilen, yaratıcı ve dijital kültüre sahip insanlardan oluşan toplumu yetiştirmeliyiz.

Bunun için eğitimcilere ve ailelere düşen görevler vardır elbette. Bunların başlıcaları şunlar olabilir; evde ve okulda eğitim ortamlarının yaratıcılığı geliştiren özellikte olması, eğitim müfredatlarının bilimsel olması ve dijital kültürün gelişmesine olanak sağlaması, çocuğun meraklarını tetikleyici içerikte olması, oyuna bol zaman ayırma, oyunla öğrenme ve beynin işleyişine uygun öğretim modellerinin geliştirilmesi ve yaşamla bütünleşik öğrenmenin sağlanması, eğitimde buluş ve üretime önem verme, bilginin daha çok yaşamla örtüştüğü yerlerini irdeleme, bilginin yaşamsal kılınması ve canlı tutulması, teknolojinin verimli ve üretime yönelik olarak kullanılması ve bir çok konu… Elbette bu başlıkların ayrıntıları başka bir yazının başlı başına konusu olabilecek kadar önemlidir ve detaylandırılabilir.

Geleceğin insanından bahsetmeye çalıştığımız yarı makine, portatif ve protez insan değildir elbette. Dolayısıyla eğitim süreçleri ve yukarıda saydıklarımız da çok önemlidir. Ancak asıl önemli olan bir şey var ki o da zamandır. Endüstri 4.0 çağını yakalayabilmiş insanlardan oluşan bir toplumu oluşturmak için zaman henüz geçmiş değildir. Takdir edilecektir ki; psikososyal bir varlık olarak insanın gerçek mutluluğu içinde bulunduğu çağı anlamak ve yaşamaktan geçmektedir.

Hüseyin Özkan

Matematiksel

 

Matematiksel

Bu yazı gönüllü yazarlarımız tarafından hazırlanmış veya sitemiz editörleri tarafından belirtilen kaynaktan aslına uygun kalınarak eklenmiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Merhaba;

    Yazınızda bahsettiğiniz eğitim sistemi bir zamanlar bu ülkede vardı. “Köy Enstitüleri” programı ile tam yazınızda bahsettiğiniz şekliyle uygulanıyordu. Ama belli çevreler tarafından ipe sapa gelmez nedenlerle tedavülden kaldırıldı. Tabii ki zararın neresinden dönülse kardır. Diliyoruz böyle bir eğitim sistemi ülkemizde uygulanır. Halihazırdaki eğitim sitemi robot yetiştiriyor çünkü. Dogmatik robotlar.

    Saygılarımla;
    Erhan Kansu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
Kapalı