Ekonomi Bilimi ‘Feminist’ Olur mu?

Bilim rasyonelliği, nesnelliği sever. Ancak konu ekonomi bilimi olunca, nesnelliğin tartışmaya açık olduğu pek çok çelişkili durum göze çarpıyor. Klasik ekonomi teorisinde, konusu ve tanımını ele aldığımız zaman kadını ve kadın deneyimini dışladığını, bunun yerine teorinin merkezine “batılı, beyaz ve kapitalist” erkeği koyduğunu görmek mümkündür. Ekonomi kuramları ev içinde harcanan emeği, ekonomik bir değer olarak görmediğinden kadının ev içi ‘görev addedilen’ faaliyetleri önemsiz sayılır ve ana akım ekonomi teorileri kadını hesaba katmaktan uzak kalır.

Neo-klasik ekonomide erkekler bağımsız bireyler olarak; kadınlar ise ailenin kendi ayakları üzerinde duramayan, başkalarına bağımlı bir ferdi, eş, anne ve kız çocuğu olarak nitelendirilmektedirler. İktisadın “babaları” sayılan Pigou, Marshall, Edgeworht gibi iktisatçılar kadınların rasyonel kararlar alabilecek bireyler olmadığını, üretici kapasitelerinin yalnızca ev içi emek için uygun olduğu ve sanayi sektöründe üretken olmadıklarını öne sürmektedirler.

Bu bize ekonomi varsayımlarının temellerini sorgulatmalıdır çünkü bu aynı zamanda bize ekonominin neden ataerkil yargılar altında şekillendiğini göstermektedir. Aslında bakarsanız biraz düşününce bu çelişkili yaklaşımlar sosyoloji biliminde de cinsiyet ayrımını oluşturmuş olabileceğini fark edebilirsiniz.

Sosyolojide düzen, norm, düşünce gibi kavramları temele alan fonksiyonalist teori, toplumsal yapı içerisinde yer alan kadına da toplumsal yapının denge ve bütünlüğünü adına(!) kadına, toplumsal yapıdaki bütünleşmeyi sürekli kılmak için toplumun geleneksel kurallarını sosyalleşme sürecinde aktarmaya çalışır. Yine sosyolojide işlevselcilere göre toplumda, “kadının uysal kadın imgesi” (Foucault) kadını, itaatkar, edilgen, hareketliliği düşük ve yaşam alanı sınırlı bir nesne olarak görmektedir.

Bazı erkekler ve kadınlar tarafından geliştirilen düşünceleri benimsemeye zorlanan kadınlar kendisini bu duruma alıştırarak erkeğe bağımlı, değersiz bir varlık olarak kabul eder ve “etine, evine kapanır” (Beauvoir).

Karl Marx’ın da temsilcilerinden olduğu Çatışma Teorisi de toplumsal yapının bütünlüğü ve sürekliliği için çatışmanın önemine vurgu yapar. Teori, “çatışmanın toplum açısından olduğu kadar aile açısından da kaçınılmaz olduğunu, çatışmanın ortadan kaldırılmasının değil, düzenlenmesinin söz konusu olduğunu vurgulamaktadır”. Toplumsal yapıdaki iktidar (güç ve kontrolü elinde tutma) yapısının, ekonomik kaynaklara dayandığını savunan teoriye göre, kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik de bu güç farklılaşmasından kaynaklanmaktadır.

“Tükenmeyen bir sürtüşme kaynağı olan gücün esası, ona sahip olan insanlara, emir vermek ve güçsüz olanlardan istediklerini sağlamak imkanlarını veren yaptırımların denetimidir”.

Buraya kadar üşenmeyip okuduysanız sorgulamaya da üşenmiyorsunuz demektir, öncelikle bunun için teşekkür ederim. Bu konunun neden bu kadar önemli olduğunu da, istatistik biliminin bize gösterdiği bazı acı sonuçlardan anlamamız mümkün.

TÜİK’e göre hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarında; 2015 yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı %46 olup, bu oran erkeklerde %65, kadınlarda ise %27,5 oldu. Durumun vahimliğini daha net görmek istiyorsanız verilen linke tıklayarak bir Türkiye, bir de Norveç’i ülke olarak seçiniz ve cinsiyet eşitliği konusunda üzücü farkı son derece basit ve net göstergelerle analizinizi yapabilirsiniz: http://www.bbc.com/

Bu yazıda amaç kadın üstündür, erkek üstündür gibi feminizmi de bulanıklaştıran ya da yanlış anlaşılmasına sebep olan klişe tartışmalarına girmek ya da belli bir kalıbı savunmak değildir. Amacımız sorgulayarak anlamaya çalışmaktır. Hem kadınlar hem erkeklerin içine sokulduğu belirli yargı ve sistemleri, politik tuzakları ele almak fark etmeye çabalamaktır. Çünkü bilim ve teknoloji çağında hala politika, cinsiyet eşitliği tartışmak bizi çok çok yavaşlatıyor ve zihinlerimiz korkunç şekilde uyuşturuluyor.

Neden hala bu kalıplar içindeyiz ve bu konuları çözemiyor, dolayısıyla bilimde, sanatta da yavaş kalıyoruz? Neden bu alanlarda el ele kafa yormuyor güzel başarılar elde etmeye, fark yaratmaya çabalamıyoruz?

Bu konuda tartışma kültürümüz bile maalesef sorgulamadan uzak kavgacı bir anlayış içeriyor. Her tartışma bir kazanan çıkması için yapılıyor, anlamak için değil. Sadece bazı erkekler değil aynı zamanda bazı kadınlar da örf ve adet silsilesinde debelenip duruyorlar ve onları yaşatmak için sorgulamadan kabul ediyorlar ve sürdürüyorlar.

Halbuki gördüğünüz üzere birçok örf ve adetler de tamimiyle menfaatler üzerine kurulu. Bazı kadınlar ve erkekler için bunu kabul etmek daha kolay bir seçim, sorgulamadan bu sistemi sürdürmeyi bilinçli tercih ediyorlar. Elbette her bireyin hayata bakış açısı ve tercihleri farklı olabilir (ki bu tercihlerde iradeyi de kişilerin içine doğdukları hayatı da önceden tartışmıştık).

Tercihler ve irade konusunun bize ait olup olmadığı derya deniz bir konu olsa da, burada asıl söylemek istediğim en azından itaatkar bir hayatı, sorgulamanın serin ve hazlı sularına dalmaktan korkup tercih edenlerin de saygıyla karşılanmayı isteyebilmesi için bağımsız ruhlara kendi kalıp inançlarını dikte etmemeyi öğrenebilmesidir.

Ceren Demir

Kaynaklar:

  • Feminist Economics and Its Continued Leap – Hande Toğrul and Emel Memiş (Ankara Üniversitesi)
  • SOSYAL TEORİLER VE KADIN ÜZERİNE – Yrd. Doç. Dr. Veda BİLİCAN GÖKKAYA – Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Matematiksel

Ceren Demir

Kendini, insanları, dünyayı tanıma ve anlama çabasında, belki de kaosta olan; filmin oyuncularından, dünya üzerindeki küçücük noktalardan biriyim.. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünde yüksek lisansa devam ediyorum ve İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde akademik görevimi sürdürüyorum. Spora, sanata (özellikle resim sanatı), müziğe, doğaya, doğa sporlarına, felsefeye, psikolojiye, kitaplara, filmlere düşkünüm.. Okumayı, yazmayı, öğrenmeye çabalamayı çok seviyorum. Küçük yaşlardan itibaren birikmiş 9 adet günlüğüm var. Amaçlı ve amaçsız yaşamanın çeşitli noktalardan artı ve eksileri olduğunu düşünsem dünyadaki her şeyin gelip geçici olduğuna inanıyorum. Yine de -her şeye rağmen- ben uzun süredir amacı olanlardanım.. Buradan enerji sağlayabiliyorum.. Çoğunlukla enerjik, dışa dönük olsam da yeri geldikçe oldukça içe kapanmaya ve yalnızlığa susayabiliyorum. İkisi de keyifli ve öğretici.. Matematiksel sitesinin öncelikle hayranı olan bir okuruyum sonra Matematiksel’e katkı sağlamaya çalışan enfes ekibin bir parçasıyım. Özetle bu dünyayı bir rüyaymış gibi (Is this the real life? Is this just fantasy?) hissedip iyi bir insan olarak '‘kalmaya'’ çabalayan, sonsuzmuş gibi üretmeye çalışan insanlardan olarak; bahsettiğim 'bencil' bilgilerimi önemsiz sayıyorum. Sadece denizdeki kum tanelerinden biri olduğumun farkındayım. Ancak okyanusları merak etmekten vazgeçemiyorum. Yaşam keşifle canlanıyor.. (Instagram veya Facebook hesabım yoktur. Fotoğrafımı ve adımı kullanarak sahte hesap açıldığını öğrendiğim için bu bilgiyi belirtmek durumundayım.)
Başa dön tuşu