EĞİTİM

Eğitim Şart!

”En zor eğitim kişinin insan olma bilincine sahip olmasıdır.”

14 milyar yıllık geçmişe sahip evrende, 125 milyar insanın hayat sürdüğü bu yerküre üzerinde nice medeniyetlerin, kavimlerin, toplulukların, ulusların, sosyologların, tarihçilerın, sanatçıların amacı insanları eğitmek, bilimi daha da ilerletmek olmuştur tarih boyunca.

Yaşadığımız topraklar eğitimin, kültürün, sanatın, medeniyetlerin beşiği olmuştur tarihte. Dünya karanlık bir dönem yaşarken coğrafyamız ışık tutmuştur. Fakat bugün coğrafyamızda maalesef bunlardan eser kalmamış tam tersine bu coğrafyada savaşlardan başka bir ilerleme görülmemektedir. Her ne kadar sayfalarca nedenler yazılsa da en büyük nedeninin eğitimsizliğin olduğu gerçeğini kimse görmezlikten gelemez.

Günümüzde hızla değişmekte olan ekonomik, sosyo-kültürel, sosyo-politik yapılar, hızla artan toplumsal hareketlenmeler, iletişim teknolojisinin hızlı gelişimi eğitimden beklenen talepleri de çeşitlendirmektedir. Coğrafyamız eğitime duyulan taleplerin farklılaşması karşısında yeni değer ve beceriler üretebilmekte zorlanmaktadır.

Toplumumuz milyarlarca yıldır süregelen eğitim zincirinin halkası olduğunu fark edememekte ve bu halkaya dahil olmayı benimseyememektedir. Gelişmiş toplumlara baktığımızda eğitimin merkezinde ”Önce İnsan olma” kavramının varlığını görmek hiç de zor olmasa gerek.  ”En zor eğitim kişinin insan olma bilincine sahip olmasıdır”

Özgür düşünebilen, düşündüklerini sorgulayabilen, sorguladığı düşüncelerini özgürleştirebilen, öğrendiklerini hayatın her alanında uygulayabilen, yaparak-yaşayarak öğrenebilen bireylere ihtiyacımız var.

Tüm toplumumuzun eğitim zincirinin halkası olduğunun bilincinde olmasını ve bu halkaya sımsıkı sarılmasını diliyoruz. Unutmamalıyız ki bizi daha ileriye götürecek yegane şart EĞİTİMDİR.

Serkan GÖKSAL

Matematiksel

Paylaşmak Güzeldir

Serkan Göksal

2009 Anadolu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliğine giriş yaptım. 2013’te mezun oldum. Üniversitede de okurken ortaöğretim kpss ile aynı üniversitede memurluk yaptım. Mezun olduğum ilk sene İstanbul’a öğretmen olarak atandım. 2015 yılında İstanbul Kültür Üniversitesinde yüksek lisansa başladım. Tez hazırlama aşamasındayım. Eğitimin sorunlu olduğu bölgeden geldiğim için eğitime çok önem veririm. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna inananlardanım. Öğrencilerime dediğim gibi eğitim ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı gidermek için çok çalışmalıyız. Çok okumalı ve çok merak etmeliyiz. Eğitimin yaşı yoktur. Hayat boyu devam eder. İnsanları, toplumsal olayları araştırmayı, incelemeyi çok severim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı