EĞİTİM

Diskalkulinin Olası Nedenleri ve Göstergeleri

Önceki yazımızda diskalkulinin genel hatlarıyla, tanımı ve kavram farklılıklarından bahsetmiştik. Bu hafta konuyu biraz daha detaylandıralım.

Çalışmalar, disleksi ve diskalkulinin eşit derecede yaygın olmasının beklenmesine rağmen, disleksi teşhisi konmuş bireylerin, tanı ve eğitim desteği alma olasılığının diskalkuli çocuklardan yüz kat daha fazla olduğunu göstermektedir.

Bu biraz endişe verici bir durum olarak görülebilir. Çünkü yine çalışmalar bireylerin günlük yaşamlarında rakamlarla olan sıkıntıları, okuma yazmadan daha çok olumsuz etkileyebileceğini göstermektedir.

Her şeyden önce öğrenme güçlüklerinin bir türü olan diskalkuliye sahip bireyler ile matematikte zorlanan bireyler arasındaki en büyük fark, birinin yapısal durumdan kaynaklı nedenlerinin olduğudur.

Blender’ın da (2008) söz ettiği gibi diskalkulinin asıl sebebi duyuşsal (görsel, işitsel vb.) veya zihinsel yetersizlikler ile duygusal, ekonomik veya kültürel sorunlar değildir.

Bireyde otizm, DEHB veya disleksi varsa, o zaman disalkulisi de olabilir. İlkokul çocuklarında diskalkuli ve diğer gelişimsel bozukluklar arasındaki bağlantılar araştırdığında ve potansiyel olarak diskalkuli tanısı olan çocukların arasında % 81’inin başka bir tanısı daha olduğu tespit edilmiştir.

Yapısal bir bozukluk olan bu durumun birey için ne gibi güçlükler yaşatabileceğini sizlere örneklerle derledik.

Diskalkuli Belirtileri

Diskalkulinin Olası Nedenleri

1. Sayıları Algılama Sıkıntısı

Sayı duygusu, matematik öğrenmenin temelini oluşturan bir grup beceridir. Bazı örnekler miktarlar ve “daha fazla” ve “daha az” gibi kavramları anlamak ve sayıları doğru sırada sıralamakta sıkıntı yaşayabilirler.

Butterworth ve Yeo’ya (2004) göre diskalkulik öğrenciler ritmik saymada da kötüdürler, ortadan başlayarak sayamazlar. Örneğin 3’dan başlayarak 20’ye kadar ikişer ikişer say dendiğinde 2’den başlamak isterler. 15-6 işlemini yaparken 11 sonucu bulabilirler çünkü altıdan beşi çıkarırlar.

Toplamanın fazla kelimesi ile çarpmanın kat kelimesinin ilişkili olduğunu karıştırabilirler. Bölme işleminde bölen ile bölüneni karıştırabilirler. Uzun süren işlemlerde hata yaparlar. En önemlisi de öğrendiklerini genelleştiremezler ya da başka konuya aktaramazlar.

2. Zihinden Matematik İşlemleri Yapma Zorluğu

Zihinsel matematik, aklınızdan hesaplamalar yapma işlemidir (restoranda hesabınızın ne kadar geleceğini menüden bakarak hesaplamanız gibi). Zihinsel matematik, güçlü hafıza becerileri ve sayılar arası ilişkilere hakimiyet gerektirir.

Adler’e (2009) göre basamak değerlerini algılamaları zordur ve toplama ile çıkarmayı ya da çarpmayı ve bölmeyi karıştırdıkları gibi basamak değerlerinin yerlerini de karıştırabilirler. Sayıları ters okuyabilirler.

Örneğin 32 yerine 23 diyebilirler. Basit bir örnek vermek gerekirse  6+5 sonucunu parmak hesabı ile doğru bulsalarda, 5+6 sorusunda yine aynı parmak hesabı yapmanın gerekliliğini hissederler.

3. İşlem Hataları

Bu terim toplama ve çıkarma gibi temel hesaplamayı ve çarpma, bölme ve bir sayının karekökünü bulmayı ifade eder. Bu noktada temel matematik becerileri içeren işlemlerin oldukça yavaş ve zor çözülmesi, toplama ve çarpma işlemlerinin değişme özelliğini tanımadaki yetersizlik, işlem yaparken on parmağı kullanmada ısrarcı olunması örnek olarak verilebilir.

Aynı zamanda 2 yi 12 ile sadeleştirmede yaygın yapılan hatası 2 leri sadeleştirerek sonucu 1 bulmaları da bu noktada örnek verilebilir.

Matematik eğitimi, öğrencilerin günlük hayat problemlerini çözebilmeleri, temel matematik becerilerini sağlamaları ve bunu yaşamlarına aktarabilmeleri, üst öğrenimlere hazırlanmaları gibi birçok hedefe ulaşmada en üst düzeyde gerçekleştirilmesi amaçlanır.

Yetkin (2003), matematikte kavramayı geliştirmenin önemli fakat güç bir hedef olduğunu ifade ederek; öğrencilerin matematikteki öğrenme güçlüklerini ve bu güçlüklerin kaynağını bilmenin, onları gidermek için öğretim yöntemi dizayn etmenin, bu hedefe ulaşmada önemli bir adım olduğunu belirtmiştir.

Matematik öğrenme güçlüğü olan bireyler için Türkiye’deki imkanlar ve nasıl yardımcı olabiliriz konusunu haftaya ele alacağız.

Kaynaklar:

Adler, B. (2009) What is Dyscalculia? http://www.dyscalculie.org/Publicaties/A%20Book%20What%20is%20dyscalculia%20%20B%20Adler.pdf

Yetkin, E. (2003). Student Difficulties in Learning Elementary Mathematics. ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics and Environmental Education, Columbus, OH., ED482727

Matematiksel

Nurgul Kendirlioglu

Selçuk Üniversitesinde Matematik Lisansımı bitirdikten sonra Kocaeli Üniversitesinde Yüksek lisansımı tamamlayıp, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdim. Aslında nereli ve nereleri bitirdiğimiz çok da önemli değil... Matematiğe, bilime ve insanlığa dair farkındalık kazandırabilirsek, sanki var olduğumuz dünya daha yaşanılabilir olacak. Zira doğum ve ölüm arasında kalan zamanda, işe gitmek,fatura ödemek, tv izlemekten daha başka şeyler yapmak için dünyada olduğumuzu düşünüyorum.Okumayı, dinlemeyi, izlemeyi, yeni ve insanlığa faydalı güzel şeyleri keşfetmeyi ve paylaşmayı seviyorum... Keyifli okumalar dilerim. :)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu