Dijital Dönüşüm Çağı ve Kabuk Değiştiren Yaşam Biçimlerimiz

Farkında olsak da olmasak da, dijital çağda yaşama ve iş yapma biçimlerimiz kabuk değiştiriyor. İnsanlık sanayi 4.0 paralelinde dijital devrimi inşa etmeye başladı bile. Dijital Dönüşüm Çağı ve Kabuk Değiştiren Yaşam Biçimlerimiz

Dijitalleşme, dijital dönüşümün ayrılmaz bir alt parçası ancak kendisi değil. Dijitalleşme tamamen online süreçlerle ilgiliyken dijital dönüşüm ise iş süreçleri ile ilgili. Müşteri deneyimini esas alıyor. Online süreçleri kapsadığı gibi offline süreçleri de kapsıyor.

Dijital dönüşüm çağında inovasyon ve AR-GE’ye odaklanmamız gerekiyor. Türkiye inovasyon çalışmalarıyla Dünya’ da 2014’te 56, 2015’te 60’ıncı sırada yer alıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun araştırmalarına göre, 2020’ye kadar 4,5 milyon kişi işlerini robotlara devredecek, start-up’lar arasında da yapay zeka ve bulut projeleri baş gösterecek.

Bilişim ve endüstri 4.0 da olduğu gibi; dijital dönüşümde gerçekte hedeflenen teknolojik platformlar arası insan ve makine deneyimini kesintisiz sağlayabilmek. Aslında burada IT sistemlerinden ve dijital pazarlamadan söz ediyoruz. Dijital dönüşüm ya da dijitalizasyon, dijitizasyon ile karıştırılmamalı. Dijitizasyon analog süreçlerin dijitalleşmesidir.

Sanayi 100 yıl önce buharlıdan elektrikliye geçerken bir transformasyondan geçti. Yapılan incelemeler doğrultusunda buharlı teknolojiyi en iyi kullanan şirketler, elektrikli teknolojiye geçişte başarılı olamamış. Aynı şeyi şimdi dijitalde de yaşadığımızı söylüyorlar.

İnsanlık sanayi 4.0 paralelinde dijital devrimi inşa etmeye başladı bile.

Davos’ta gerçekleştirilen 2016 Dünya Ekonomik Forumu’nda The Future of Jobs rapor özetinde bundan 5 yıl sonra İnsan Yönetimi ve Koordinasyon yeteneklerinin %35’i değişecek dendi. İşte bu iki alanda bilişim teknolojilerinin gücünü kullanmak, değişen dünyada daha da güçlenerek ayakta durmamıza imkân sağlayacak gibi görünüyor.

Artık her şirketin kendi içinde otomasyonu sağlamış olması gerekliliği dolayısıyla bir yazılım şirketi olması kaçınılmaz. Bu sayede insan kaynakları yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi konularında dijitalizasyon sağlaması ihtiyaçtan öte gereklilik. Siber güvenlik, inovasyon, yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik ve bulut bilişim gibi konuların mercek altına alınıp, teknolojik gelişmeleri dijitalleşme sürecinde entegre etmek gerekiyor.

Ancak işler somut teknik platformlardan soyuta geçtiği zaman , elle tutulur ve gözle görülür kavramların geçerli olmaması nedenleriyle üst düzey yöneticiler kendilerini tedirgin ve kandırılmaya müsait hissederler. Bu durum İnsan Yönetimi ve Koordinasyon yeteneklerinin zayıflamasına, dijital iş süreçlerinin gerilemesine neden olmakta.

Farkında olsak da olmasak da, dijital çağda yaşama ve iş yapma biçimlerimiz kabuk değiştiriyor. Özellikle bulut teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla, gelecekte büyük olasılıkla bazı iş alanları tamamen ortadan kalkarken, belki de hiç bilmediğimiz yeni iş alanları ortaya çıkacak. Bunun da öncelikli sebebi gelecek nesil iş gücünün geçmişteki çalışma deneyiminden farklı bir disiplinle çalışacağı gerçeği.

Artık dünyanın neresinde olduğumuzdan ziyade, neyi nasıl yaptığımız önemli hale geldi. Bulutla gerek gündelik hayatımızı, gerekse iş hayatımızı organize etmek çok daha kolay olduğu için, yukarıda bahsettiğimiz İnsan Yönetimi ve Koordinasyon yeteneklerimizi bu sayede daha da güçlendirme olanağına sahibiz.

Yeni dijital çağ, zaman ve mekan kavramını ortadan kaldırırken, tam bir insan-sistem etkileşimi olmadan tüm çabalar nafile. İnsan sistem etkileşimi çoğu alanda olduğu gibi endüstri 4.0, matematik ve bilişim için en temel unsur ve en önemli araştırma konusudur.

Dijitalleşme yönünde ne kadar geç kalınırsa hızla ilerleyen teknoloji nedeniyle; zor ve karmaşık süreçlerin yönetimi, koordinasyonu işleri zorlaştıracaktır.

Zühre AYDIN YENİOĞLU

KAYNAKÇA

1. TÜBİTAK-BİLTEN (2002). “Instruments to Combat Digital Divide: An Evaluation Based on the Turkish Experience”.
2. http://www.endustri40.com/digitalization-dijitalizasyon-rehberi-siber-guvenlik

Matematiksel

Zühre AYDIN YENİOĞLU

Matematik Öğretmeni - Dr. Bilgisayar Mühendisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu